Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Äntligen ska vi bli hobbypsykologer också!

Nelly Johansson, styrelseledamot i Lärarförbundet Student

Nelly Johansson, styrelseledamot i Lärarförbundet Student

”Att lärarförbundet student ska verka för att lärarstudenter ska få ökad kunskap om psykisk ohälsa, hur den upptäcks och hur samarbetet med elevhälsoteamet bör se ut”. Så lät en motion som vi studenter röstade igenom under lärarstudentmötet 2018. En motion som kanske anses lite
provocerande. Ska vi lägga till ytterligare en börda på lärare? Ska vi verkligen bli hobbypsykologer nu också? Räcker det inte med allt vi redan gör?

Det är dock inte vad denna motionen handlar om. Det handlar om att vi som lärare ska bli mer trygga i vår roll. Psykisk ohälsa ökar allt mer och kryper sig ner i åldrarna. Problem som man kanske inte alltid känner sig trygg i att ta hand om, så länge man inte har fått den nödvändiga kunskapen som behövs. Som lärare har vi en betydande roll för barns hälsa, både den psykiska och fysiska. På grund av detta behöver vi också kunskapen om hur vi ska hantera och möta alla våra elever. Majoriteten av småfolket i vårt klassrum kommer inte bete sig som dem vi läst om i böckerna. Det kommer uppstå oändligt med situationer som vi inte kan förbereda oss på till hundra procent. Eftersom vi redan älskar vårt blivande arbete är det självklart att vi vill bli så bra som möjligt på även det. Därför vill vi i lärarförbundet student verka för att ge lärarstudenter större kunskap kring hur vi ska hantera psykisk ohälsa.

Vår utbildning erbjuder oss en massa bra saker. Vi kan bli förberedda för att lära ut derivata, konsonanter och kunskaper om riksdagen. Men den där andra biten då? Biten som handlar om hur vi ska hantera eleverna som inte mår så bra. Jag upplever inte att jag ännu har fått lära mig på ett bra sätt hur jag ska agera när jag ser någon som far illa, eller hur jag ska ta hand om lilla Daniel som har alldeles för mycket spring i benen och inte kan kommunicera med kompisarna på ett bra sätt. Är det meningen att jag ska improvisera? Ska jag stoppa huvudet i sanden? Ska jag skicka vidare eleven och låta pappret om hen hamna mellan stolarna? Kan man upptäcka saker i tid kan man ofta minska skadan och börja arbeta tidigare för att finna lösningar. Därför vill vi i lärarförbundet student öka kunskapen om vad vi ska göra när vi upptäcker psykisk ohälsa i klassrummen. I skolan arbetar inte bara lärare, det är många andra på arbetsplatsen. Många som arbetar för att barnen ska ha det så tryggt som möjligt. Det är ett kugghjul som ska snurra och det ska fortsätta att snurra. Det finns många bra resurser som man kan använda för att hjälpa en elev med psykisk ohälsa. Hjälp som man inte ska vara rädd för att använda. Jag syftar på allt från kurator till kollegor. Att vi som blivande lärare behöver kunskap kring hur dessa resurser och samarbeten kan se ut är givetvis något som borde ingå i utbildningen. Därför vill vi i lärarförbundet Student verka för att vi ska få bättre insikt i hur vi på bästa sätt kan arbeta tillsammans med elevhälsoteam. För att synliggöra detta viktiga samarbete kommer vi att presentera samtliga komponenter i ett elevhälsoteam för dig. Vi kommer att arbeta aktivt för att synliggöra de viktiga bitarna, samt belysa de bitar som saknas. Därför söker vi dig som ingår i ett elevhälsoteam. Är du skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog, socialpedagog, skolläkare eller lärare som har erfarenhet av ett gott samarbete med elevhälsoteamet?

Tveka inte på att höra av dig för att berätta DIN historia!

Frågor & Svar