Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Anna Pallin: ​Behövs valkompetens för att bli lärare?

Nummer två att presentera sig i styrelsen är vår internationellt ansvarige, Anna Pallin:

Hej!
Jag är 24 år gammal och studerar min fjärde termin på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet. I studie- och yrkesvägledarnas utbildning arbetar vi mycket med kompetenser och läser litteratur med begreppen anställningsbarhet, kvalifikation och lärande som ledord att reflektera över. Den första uppgiften i den kursen jag började läsa nu handlar t.ex. om att vi ska skapa oss vår egen kompetensprofil innan vi går vidare med att analysera andras och ge förslag på kompetensutveckling.

I arbetet med min egen kompetensprofil kartlägger jag mina erfarenheter och kunskaper och det börjar med att jag går igenom programmålen för tidigare utbildning. Som tidigare lärarstudent är det intressant att reflektera över vilka kompetenser jag har med mig från lärarutbildningen.

Jag var en av de första att påbörja (och prova ut) den nya lärarutbildningen höstterminen 2011. Hade du frågat mig efter gymnasiet om mina tankar inför studier hade du aldrig fått svaret att jag skulle arbeta på en skola. Jag var en av alla dem som kanske tänkt tanken någon gång men nej, aldrig att jag skulle sätta min fot på en skola nu när jag hade chansen att göra det jag verkligen ville!

Men livet tar sina vändningar och efter två års arbete blev det ändå så att jag hamnade i läraryrket. Jag gjorde en sen anmälan sommaren 2011, började utbildningen två veckor efter att jag skickat min anmälan och nu nästan fem år senare är jag fast övertygad om att det är i skolan jag vill jobba. Jag tror att om fler vågade prova skulle vi få fler att upptäcka sitt drömyrke – i skolan! Så vad krävs för att fler ska våga prova?

Under resans gång har jag både hunnit vrida, vända och ändra på mig i mina beslut. När möjligheterna blir oöverskådliga, närmast oändliga, kan det vara svårare att göra val och just det är något som vi studie- och yrkesvägledare arbetar med. Liksom skolan har ett kunskapsuppdrag har vi ett uppdrag att förbereda våra barn och ungdomar inför samhällslivet. Det innebär mängder av val att göra, både väntade och oväntade.

I min utbildning förbereder vi oss för att hjälpa elever utveckla en valkompetens, med strategier och förmågor för att kunna ta väl grundade beslut i valsituationer. Vi studerar utbildningssystem i Sverige och världen, arbetsmarknad, arbetsliv, makroekonomi och lärande i mitt program samtidigt som vi blir tränade i att hålla professionella samtal och lär oss om psykologiska och sociala processer. Jag gillar blandningen av teori och praktik i min utbildning och för mig är det värdefullt att blicka utanför universitetets väggar även då vi inte har praktik. En av mina lärare, som är märkbart engagerad i kursen, liksom studsade runt i rummet och förklarade för oss just hur viktigt detta är i vår utbildning. Den första uppgiften vi gör nu ligger till grund för nästkommande uppgifter och i slutet knyter vi ihop säcken genom att göra fältstudier på ett företag.

Åter till min början, jag tänker att alla kurserna under åren på sitt vis har bidragit till att jag utvecklat kompetenser som förbereder mig inför mitt yrkesliv. Några kurser har jag kvar innan examen och jag tänker att mitt lärande kommer fortsätta längre än så. I Lärarförbundet ser jag stor potential med en så vid blandning av kompetenser, det utbytet vi har genom varandra är en viktig anledning till mitt engagemang.

Förhoppningsvis kommer vi tillsammans kunna påverka vår utbildning och ingång i framtida yrkesliv, jag ser fram emot ett spännande år!

/Anna

Vill du kontakta Anna?

anna.pallin3@gmail.com

073-044 03 57

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här