Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Allt du velat veta som ny lärare

Visste du att UR också gjorde program till lärare? Nu även riktad till nya lärare!

Visste du att UR också gjorde program till lärare? Nu även riktad till nya lärare!

När du är på VFU eller ny lärare kan det vara överväldigande med alla intryck, nya begrepp och alla andra pusselbitar som tillsammans gestaltar skolans vardag. Hjälpen är nära: här hittar du en sammanställning av och bakgrund till UR:s olika projekt som är riktade till oss som är ny till läraryrket.

Vad gör UR Lärare och vad har ni på gång för nya lärare?

UR har sedan länge ett utbud inom tv och radio som riktar sig specifikt till lärares yrkesfrågor inom pedagogik, ledarskap och fortbildning på olika vis. Vi producerar bland annat tv-serien Lärlabbet som nu är inne på sin sjätte säsong och denna termin har fokus på nya lärares frågor. I radio sänder vi Skolministeriet som har ett samhälls- och nyhetsperspektiv på skolan, och nu även den alldeles färska serien Mitt land mitt liv min skola, där vi får lära känna förhållanden i våra största invandringsländer. Fantastiskt att få tillgång till för lärare som möter elever från de länderna. UR vill verkligen bidra till lärares yrkesfördjupning med våra serier och ge olika exempel och perspektiv på didaktik och undervisningsfrågor genom att ge röst och bild åt lärare runt om i Sverige i våra program.

Sedan något år tillbaka har vi valt att dessutom smalna av vårt utbud för att hitta fram till nyutexade lärare med vårt material. För dem/er finns vi framför allt i olika kanaler på sociala medier – instagram; ur­_larare och Facebook; UR skola – och på UR:s samlingssida för nya lärare på vår webb; www.ur.se/nyalarare. Där erbjuder vi ett antal kortare format som en ska hinna ta till sig även i ett mer stressat arbetsliv; Lärarmentorerna där vi får tillgång till fem erfarna lärares bästa råd och tips i koncentrerat format på några minuter för varje fråga, Ring lärarcoachen, en podd dit nya lärare kan ringa in anonymt och diskutera och reflektera tillsammans med lärarcoach Annica Gärdin över något dilemma de upplevt, Tutorials, korta informativa faktaklipp baserat på återkommande frågor från nya lärare av vad de behöver veta mer om, samt Ny lärares dagbok, där vi får följa tre olika nya lärare och deras tankar i kort-vloggar från deras första termin.

Vad är syftet med projektet?

Grundtanken med helheten är att verkligen bidra till att stötta nya lärare rent faktiskt och konkret under den första tiden i yrket. Vi har förstått att steget mellan utbildning och yrkesvardag kan upplevas som lite chockartat av en del och i värsta fall får nya lärare ingen bra mentor på den skola de jobbar på. UR:s satsning innebär att vi tillgängliggör erfarna kollegor och andra experter som då kan finnas till hands för samtal och frågor i sociala medier för alla, som vill oavsett var en bor eller vilken skolan en jobbar på. Vi hoppas erbjuda stöd och pepp och en närvaro, så att nya lärare kan känna sig mindre ensam. Vi är väl medvetna om läraryrkets utsatthet men också stora värde, för elever och för oss alla. UR vill aktivt stötta nya lärare, ett av samhällets viktigaste yrken!

Är det någonting i projektet som är intressant för lärarstudenter som har en bit kvar i sin utbildning?

Jag tror verkligen att satsningen för nya lärare är fyllt av intressanta klipp och innehåll som passar utmärkt både som enskild tittning inför exempelvis en VFU-period, men också som underlag för att titta tillsammans med andra studenter och diskutera utifrån. Generellt kan vi ju säga att mediematerial passar otroligt bra som stöd till samtal och kollektivt lärande och utbyte av tankar. När ni tittar eller lyssnar tillsammans på något blir det en gemensam upplevelse som berör på hjärta och hjärna, på olika vis och då också stärker möjligheten att lära sig och få nya tankar. Ledarskap och anpassningar är ju också sådana exempel på teman som vi återkommande har hört att lärarstudenter hade velat lära sig mer av under lärarutbildningen, och som därför är frågor som UR nu tar upp och belyser i satsningen på nya lärare.

Frågor & Svar