Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Alexandra: Jag påverkar framtiden! #DÄRFÖRLÄRARE

Alexandra Unge är nyexaminerad förskollärare och övertygad om att hon gjorde rätt yrkesval.

Alexandra Unge är nyexaminerad förskollärare och övertygad om att hon gjorde rätt yrkesval.

Fler borde söka sig till lärarutbildningar! Därför delar vi med oss av berättelser om läraryrkets positiva sidor. Här skriver Alexandra Unge, nybakad förskollärare, om hur glädjefyllt, utmanande och utvecklande läraryrket är.

Jag arbetar i den första delen av utbildningssystemet där grunden för det livslånga lärandet ska läggas. Det är med glädje jag reflekterar över mitt yrkesval!
Jag vet att jag kan göra skillnad genom att arbeta med de minsta medborgarna i vårt samhälle. Som lärare i förskolan har jag makten att utforma en verksamhet där barnen kan tillägna sig de handlingskompetenser som behövs i samhället. En verksamhet där barnen får de bästa av förutsättningar till att utvecklas till ansvarskännande medborgare som vågar ta plats och påverka världen i rätt riktning. Uppdraget som förskollärare är att ge barnen de bästa av förutsättningar för att lära, utvecklas och lyckas. Därför valde jag läraryrket. Det är det mest inspirerande uppdrag jag kan tänka mig!

Mitt intresse för barns utbildning väcktes året efter att jag tagit studenten. Jag flyttade till Oslo med några vänner och fick jobb på en förskola där jag arbetade i två år. En förskola med profilen ”Barn i balanse” som bygger på att skapa en vänlig miljö där ro och aktivitet balanseras. En miljö där både stora och små ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att vara ”här och nu”. Barnmassage, barnyoga, vilostunder, reflekterande samtal och stilla stunder präglade verksamheten. Mitt ansvar på förskolan utvidgades från att vara barnskötare till att även få arbeta som förskolans musikpedagog. Jag hade musik med 55 barn i åldrarna 1-5 år. Ett fantastiskt jobb med otroligt mycket glädje. Erfarenheterna i Oslo fick mig att inse att jag brinner för barns utbildning. Att läsa till förskollärare blev därför ett självklart val. Inte visste jag då vilket otroligt utvecklande, glädjefyllt och komplext yrke jag gett mig in på!

Lärare har makten att påverka världen i rätt riktning. Vi talar ofta om hållbar utveckling men mer sällan om ett hållbart lärande. Jag tror att det är genom ett hållbart lärande vi kan nå en hållbar utveckling.

Men vad menar jag då med ett hållbart lärande?
Jag menar ett lärande som förbereder barnen för en föränderlig värld. Ett lärande som bygger på att våga tänka nytt, göra fel, testa igen, göra om. Det handlar om att låta barnen utvecklas till kreativa, reflekterande och självständiga individer! I leken stimuleras fantasin och förmågan till symboliskt tänkande utvecklas, språket utvecklas och barnens perspektiv breddas och utmanas. Leken är ett fantastiskt sätt att lära! På min förskola använder vi ett gestaltande arbetssätt: lekpedagogik. Ett arbetssätt som bygger på att både barn och vuxna upplever och lär tillsammans, där leken står i fokus. Utifrån en litterär text bygger vi upp en fiktiv, magisk lekvärld där allt kan hända! Vi pedagoger gestaltar karaktärer och barnen kan fritt prova olika roller och perspektiv. Läraren som går in i roll bjuder in barnen till en fantasivärld där barnen i en dramatisk uppgift får tänka och agera, göra val och få ny insikt. Målet är att dramatiseringen ska leda till att barnen stimuleras både känslomässigt och intellektuellt. I den fiktiva, magiska lekvärlden kan vi dra allting till sin spets och utmana barnen i deras tankar. I den magiska lekvärlden kan vi upptäcka mycket mer än vad vi skulle gjort i vanliga fall!


Som förskollärare arbetar jag språkutvecklande varje dag. Jag arbetar för att stärka barnens förmåga att kommunicera, argumentera, ta ställning, samarbeta och lösa problem. Nyckeln till demokrati och det fundamentala för ett barns utveckling är språket. Genom att barnen får tillägna sig ett språk får de möjlighet att kunna påverka den värld de lever i, en förutsättning för en hållbar värld. I en demokrati har alla människor rätten att få sin röst hörd.

Det här är ett axplock av allt det som jag har förmånen att få arbeta med som förskollärare. Förskolan är en plats där utveckling, utmaningar och glädje fyller dagarna. Ingen dag är den andra lik och det finns alltid mer att lära. En plats där man är med och påverkar framtiden!


Alexandra Unge
Förskollärare
och tidigare styrelseledamot i Lärarförbundet Student


Frågor & Svar