Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

2018: lärarstudenternas år

Matilda Gustafsson, glad efter att ha fått förtroendet att leda Lärarförbundet Student under 2018.

Matilda Gustafsson, glad efter att ha fått förtroendet att leda Lärarförbundet Student under 2018.

2017 års timmar är räknade och 2018 står inför dörren. Läs vad Matilda, ordförande för Lärarförbundet Student, skriver om året som varit och året som väntar. Kommer 2018 blir lärarstudenternas år?


Snart är 2017 års timmar räknade.
Snart ringer klockorna för 2018. Vi har haft ett helt år på oss att infria nyårslöften, skriva tentor och ha sommarlov (förhoppningsvis fick du gjort nåt av det.). Nu är året slut, och med det också Lärarförbundet Students verksamhetsår 2017.

För mig var 2017 ett omtumlande år.
Jag har påbörjat mitt näst sista år på den utbildning som ibland känns helt olidligt lång.
Jag har flyttat, inte brutit några ben men tappat rösten och VIKTIGAST av allt: jag har haft äran att leda den här fantastiska organisationen! Det har varit lärorikt och känslosamt, roligt och krävande. Men det mest fantastiska har varit vare de människor jag fått möjlighet att möta. Lärarstudenter är baskemig bäst!

Tillsammans har 2017 års styrelse och kommitté arbetat hårt för att utveckla vår organisation och för att alla lärarstudenter garanteras den utbildning de behöver och har rätt till. Ett stort tack till alla er som, både lokalt och nationellt, har gett av er tid, energi och glädje för att föra vårt arbete framåt! Ni är grundbulten i Lärarförbundet Student.

Nu går vi mot ett nytt verksamhetsår.
En ny nationell kommitté kommer snart att ta plats, och en ny styrelse har valts. Under Lärarstudentmötet 2017 fick jag den stora äran att leda Lärarförbundet Student också under 2018. Och vilket år vi har framför oss! Det kommer vara ett speciellt år, med både valår och Lärarförbundets kongress som väntar.
På Lärarstudentmötet 2017 stakade vi tillsammans ut vägen vi ska gå 2018.
Vårt största fokus kommer att vara på de tre fokusfrågor som antogs av Lärarstudentmötet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Våra externa fokusområden under 2018 kommer att vara:

- Lärarbristen - vår tids största samhällsutmaning

Att Lärarförbundet Student verkar för att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen: vår tids största samhällsutmaning.

- Mer undervisning om mångfaldsfrågor

Att Lärarförbundet Student ska verka för att mångfalds- och andraspråksperspektivet utökas inom alla lärarutbildningar.

- Samma utbildning ska ge samma examen
(beslutad LSM 2016)

Att Lärarförbundet Student verkar för att samma lärarutbildning ger samma examina, oavsett vilket lärosäte utbildningen ges på.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vårt fokus är alltså det självklara: alla blivande lärare ska förberedas väl inför sitt blivande yrke, och alla lärarstudenter har rätt till en utbildning präglad av hög kvalitet.

2018 kommer också att handla om internt arbete och utveckling av vår organisation. En ständig utveckling är självklart i en organisation som vår, men inför 2018 har Lärarstudentmötet också satt ljus på några interna frågor som är extra viktiga. Dessa är:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bättre struktur för lokalt engagemang

Att Lärarförbundet Student skapar strukturer som underlättar för de lokala kommittéerna att hålla årsmöte och inom sig utse förtroendeposter.

- Utökat internationellt samarbete

Att Lärarförbundet Student utvecklar sitt internationella arbete och söker samarbeten med lärarstudenter internationellt.

- Ge oss kunskap så att vi kommer kunna kräva det vi har rätt till!

Att Lärarförbundet Student verkar för att Lärarförbundet informerar lärarstudenter om rättigheter och skyldigheter de kommer ha som yrkesverksamma lärare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har med andra ord ett SUPERÅR framför oss. 2018 ska bli lärarstudenternas år.
Vi ska grotta ned oss i alla våra frågor och vi ska fortsätta att vara den självklara plattformen för alla Sveriges lärarstudenter. För viktigast av allt är att vi arbetar för att alla blivande lärare får en så god utbildning som möjligt och de allra bästa förutsättningarna för ett långt yrkesliv genom en god början på lärarkarriären.
Den kampen för vi allra bäst tillsammans.

Väl mött 2018!

Matilda Gustafsson
ordförande
Lärarförbundet Student
Frågor & Svar