Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

1935 - ett händelserikt år

Folkpartiet hänvisar till forskning från 1935 som säger att tidigare betyg gynnar elevers lärande. Till skillnad från all aktuell forskning, alltså.

Lärarna, forskningen och eleverna är överens - tidigare betyg skulle inte gynna svenska elevers reultat eller svensk skolas utveckling. Snarare tvärtom, då betyg har visat sig ge negtiva effekter på svagpresterande elevers resultat. Yttre motivation, likt betyg, har nämligen visat sig enbart motivera redan högpresterande elever och därmed riskerar en skola som bygger på yttre motivation att faktiskt öka, det redan stora, glappet mellan elever i skolan. Ett glapp där flickor presterar bättre än pojkar och där en elevs föräldrars utbildning är avgörande för hens resultat. Det motsatta till vad skolan och dess kompensatoriska uppdrag vill. Ett kompensatoriskt uppdrag som tydligt framskrivs i den skollag som Folkpartiet varit högst delaktiga i att ta fram. En skollag där det dessutom står att undervisning ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Om skolan ska bygga på detta bör rimligtvis politiken som styr skolan också byggas på det, kan en tycka. Just därför blir det lite märkligt att Fp nu driver en politik som strider mot deras egen skollag samt forskning, eller hur?

Men Folkpartiet vägrar ge sig - det ska införas tidigare betyg. Till sin hjälp har Fp nu funnit en forskning som stöttar deras resonemang om att tidigare betyg gynnar elevers lärande. Haken? Den är från 1935... Det fick mig att fundera på vad mer som hände 1935, detta år som nu ska vara med och bygga svensk skolpolitik. Tillåt mig att ger er några exempel:

-Libyen bildas.
-1/3 svenskar få tillgång till radio.
-Världens första ölburk säljs.
-Rökning anses främja hälsan.
-Island blir första landet i världen att legalisera abort.
-Hitler håller på med en väldig massa hat och gör bla hakkorset till nationalsymbol samt inrättar Nürnberglagarna.
-Rudolf Hess inbjuds att besöka Stockholm.
-Sverige har ett rasbiologiskt institut.
-Tanken om högertrafik lyfts.
-Monopol spelas för första gången.
-Strängnäs allmänna läroverk för pojkar öppnar.

Jag vet inte vad ni tycker, men jag kan uppleva att vi kommit en bit sedan dess och inte känner en 100%:ig tillit till det årets forskning...

Vi i Lärarförbundet Student vill nu sålla oss till mängden som uppmanar politikerna att lyssna på professionen och forskningen - tidigare betyg skulle på intet sätt förbättra resultaten i svensk skola. Ta tag i de riktiga problemen istället, som exempelvis tidigare resurser, att säkra en högkvalitativ lärarutbildning, höjd lärarstatus och att mota den kommande lärarkrisen - det skulle resultera i en positiv skolutveckling.


Vid pennan

Ditte Karlsson
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar