Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem

Vår hjärtefråga: Alla lärarstudenter ska ha en bra VFU!

studenter diskutera förbättringsförslag för VFUn på vårt årsmöte

studenter diskutera förbättringsförslag för VFUn på vårt årsmöte

Det finns ingen fråga som engagerar oss lärarstudenter så mycket som VFU:n. Vi behöver en bra VFU för att få bekräftat att vi har valt rätt yrke. Men tyvärr finns det till och med de som avbryter sin lärarutbildning efter en VFU som gick fel. Så får det inte vara!

Lärarutbildningen ska ge oss den teoretiska bakgrund vi behöver för att bli bra lärare. Utbildningen ska också lära oss att översätta teorin ill verkligheten där ute. I den aspekten kommer VFU-perioden in. Där ska vi lärarstudenter få testa det vi har lärt oss i föreläsningssalen.

De flesta lärarstudenter är nöjda med sin VFU, men det finns förbättringar som behöver göras.

  • En viktig aspekt i kvalitetssäkringen är att VFU-handledaren har en utbildning som handledare och rätt förutsättningar att ta emot en lärarstudent. Att vara VFU-handledare ska var ett ärofyllt uppdrag som ger möjlighet för handledaren att utvecklas i sin lärarroll, inte en börda. VFU-perioden är en möjlighet för studenten, handledaren och hela arbetslaget att utvecklas!
  • Idag är det lärarbrist i Sverige, vilket också medför en brist på VFU-handledare. Det kan hända att lärarstudenter inte får en VFU-placering överhuvudtaget, i fel åldersgrupp eller i fel ämnen. Så får det inte vara. Det vi lär oss under VFU-perioden är så viktigt för vår utveckling som lärare, och måste helt enkelt vara av högsta kvalitet.
  • Att lärosätena har en bra och uppföljande kontakt med huvudmännen är avgörande för den långsiktiga kvalitetssäkringen. Både att förskolorna/skolorna får rätt information i god tid, men även att lärosätena kan återkoppla kring handledare eller arbetsplatser som inte är lämpade att ta emot studenter.

Det finns skräckexempel. Här beskriver förre detta ordförande i Lärarförbundet Student Matilda Gustafsson hur allt gick fel.

Det finns också solskenshistorier. VFU-studenten Emelie Makdisi har haft samma klass under hela sin VFU, och till och med undervisat med utbildningsministern i rummet.

Dela gärna med dig av dina erfarenheter från din VFU under #minVFU, här kan du följa hashtaggen på Instagram.

Tillsammans kan vi påverka för en ännu bättre VFU!

Vid pennan, Maria Guthke, ordförande i Lärarförbundet Student

Mathilda: från att hantera logistiken inom transport till logistiken att studera med två barn

Mathilda Hermansson, grundlärarstudent, Örebros Universitet

Mathilda Hermansson, grundlärarstudent, Örebros Universitet

Här kommer nästa presentation: Mathilda! Följ hennes dag på Instagram.

Hej! Jag heter Mathilda Hermansson och studerar till Grundlärare i årskurserna 4-6 och är just nu på min sjätte termin. Jag är en 33-årig örebroare som bott i England, pluggat arabiska och är grym på limbo! Jag har alltid velat bli lärare då jag hade förmånen att genom stora delar av min skolgång ha fantastiska lärare. Jag hade under högstadiet en lärare som gjorde stort intryck på mig och hon hade en fantastisk förmåga att berätta. När hon pratade så lyssnade hela klassen, och hon trollband oss med berättelser om det gamla Egypten och antikens Grekland. Detta är något som jag tagit till mig och älskar att högläsa för elever, gärna lite teatraliskt, och att hålla inspirerande föreläsningar framför klassen.

Jag har två barn som är 4 och 8 år. Hur är det då att studera med barn? Jo, det går alldeles utmärkt. Men det kräver planering men med lite disciplin kommer man långt. Att strukturera sina dagar som en vanlig 8 timmars arbetsdag funkar väldigt bra och räcker i princip alltid. En fördel är ju också att man som förälder redan fått jobba med sitt tålamod!

För mig tog det lång tid att bestämma mig för att studera och jag hann jobba med logistik och transporter i 12 år innan jag sökte till lärarutbildningen. Utbildningen är på många sätt mycket givande, men den var inte alls upplagd så som jag trodde. Jag saknar den praktiska tillämpningen i utbildningen, jag anser att den är alltför teoretiskt upplagd och detta brinner jag för att förändra. Förr fanns något som hette metodik i lärarutbildningen vilket jag önskar till viss mån ska komma tillbaka.

Mina ansvarsområden i styrelsen är i Internationella gruppen, där vi håller kontakt med lärarstudenter utanför Sverige och i en fokusgrupp där vi arbetar för ett ställningstagande mot vinster i skolan.

Hoppas att vi ses någon gång under verksamhetsåret 2020-2021 och hör av dig till oss!

Mvh Mathilda Hermansson

Titus: med ett brinnande hjärta för politik

Titus Fridell, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Titus Fridell, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Nu är det Titus tur att presentera sig. Följ även hans dag på Instagram!

Titus Fridell heter jag. Jag läser till ämneslärare i samhällskunskap och religionskunskap vid Stockholms Universitet.

Jag har alltid varit politisk och därför är jag också engagerad i facket. Att gå med i facket var länge en självklarhet i Sverige men anslutningsgraden har sjunkit de senaste två decennierna. Vår tillvaros förutsättningar avgörs i stor grad av våra arbeten. Våra arbetsdagar dikteras av två typer av politik. Den ena är den vi vanligtvis tänker på när vi säger politik, det är riksdagens lagar och regeringens förordningar men även budgetar, såväl riksdagens som kommunernas. Det är viktigt för mig att välfärdsfacken är högljudda och enade i den debatten, speciellt nu när det skärs ner i så stor skala runt om i svenska kommuner. Ett underfinansierat offentligt åtagande betalas till syvende och sist av arbetarna som blir utbrända i de överbelastade systemen och de patienter och elever som inte får en kvalitativ vård eller utbildning.

Den andra typen av politik är den som förs på arbetsplatsen. Det är vi som arbetar som skapar ett värde och går vi inte ihop och förhandlar gemensamt med arbetsgivarna kommer vi få mycket sämre betalt över lag och behöva utstå en betydligt sämre arbetsmiljö. Studentorganisationen sticker ut lite på det sättet. Vi har inte en given motpart på samma sätt. Men vi försöker såklart påverka för att förbättra vår utbildning. Och med en hög anslutningsgrad väger våra ord tyngre.

Linnea: för en VFU period poeterna skulle vilja skriva om

Linnea Olén, ämneslärarstudent svenska och svenska som andra språk, högskolan i Gävle

Linnea Olén, ämneslärarstudent svenska och svenska som andra språk, högskolan i Gävle

Här presenterar sig styrelseledamoten Linnea lite närmre. Följ även hennes dag på Instagram!

Hej!

Jag heter Linnea Olén och läser min fjärde termin på ämneslärarprogrammet på Högskolan i Gävle, mitt ingångsämne är svenska och till hösten kommer jag att läsa mitt andra ämne vilket blir svenska som andraspråk.

Lärare var aldrig något som jag drömde om att bli när jag var barn, på den tiden var det hästar eller dans som jag drömde om att arbeta med när jag blev stor. Men efter att jag fick kämpa mig igenom en skoltid där jag hade svårt att koncentrera mig insåg jag att jag själv ville bli lärare. Jag har haft lärare som har varit fantastiska och de som har varit mindre bra men alla dessa personer inspirerar mig idag till att bli den bästa möjliga läraren. Jag har alltid tyckt om ämnet svenska så valet av ingångsämne var inte speciellt svårt, framförallt tycker jag om att skriva och läsa skönlitteratur. Under mitt första år på ämneslärarprogrammet läste vi en lyrikkurs och detta blev något som jag kom att älska och i ärlighetens namn så var det min favoritkurs på hela det året. Lyrik läses olika av alla och det är många olika faktorer som spelar in i tolkandet av ett verk och jag tror att lyrik går att använda i flera olika sammanhang i undervisningen.

Av våra externa fokusfrågor brinner jag lite extra för frågan gällande att kvalitetssäkra VFU. Det är under våra VFU-perioder som vi får prova på att sätta all vår kunskap i praktik och tyvärr är det många som har en dålig upplevelse under sin VFU-period och detta av olika anledningar. Kvalitén på VFU-perioderna bör vara likvärdig på alla lärosäten.

Jag hoppas att vi ses någon gång i framtiden och såklart borde ni följa oss på våra sociala medier för att hänga med i vårt arbete under verksamhetsåret 2020/2021!

we can do anything together

Yana Möller, förskollärarstudent, Göteborgs universitet

Yana Möller, förskollärarstudent, Göteborgs universitet

Nu är det Yanas tur att presentera sig på Lärarstudentbloggen och Instagram!

Hej!

Jag heter Yana Möller och jag läser förskollärare programmet på Göteborgs Universitet.

Yes, vi har sol där i Göteborg! ...Ibland

Jag är på min andra termin nu och jag trivs på min utbildning. Det tog lång tid för mig att börja plugga. Men nu är jag på väg och känner mig glad över det!

Det som lockar mig att bli lärare är en utvecklingsprocess som man kan se i skola/förskola. Med hjälp av pedagogik, psykologi och lite talang kan man vara en del av utvecklingsprocessen som pågår i barnet. Det är aldrig tråkigt att vara lärare. Det finns mycket som man kan lära sig, utvecklas och lära ut. Det är spännande!

Vi, i Lärarförbundet Student kommer att jobba med olika fokusfrågor det här året. VFU är en av de frågor som jag brinner för. Jag och mina kollegor vill förbättra VFU-processen så att alla studenter får utbildade handledare och hög kvalitet på sina VFU.

Jag tror att ”we can do anything together” och vi kan göra det bra. Jag vill att alla lärarstudenter/lärare ska vara lika värda i hela Sverige. Lärare ska få högre status, trivas på sina jobb och respekteras!

Följa oss på Instagram och vara med på att förändra och påverka lärarutbildningar!

Trygghet för barn och styrelsen.

Tobias Forsman, förskollärarstudent, Mitt Universitet, Sundsvall

Tobias Forsman, förskollärarstudent, Mitt Universitet, Sundsvall

Idag presenterar sig styrelseledamoten Tobias från Sundsvall på Lärarstudentbloggen.

Hej!

Jag heter Tobias Forsman, jag läser till förskollärare på Mittuniversitetet i Sundsvall.

När jag har berättat för folk vad jag läser har jag fått höra citat som:

”Förskollärare hur lång tid tar det då?...Tre och ett halvt år!!! För att byta blöjor!!!””

Så bra! Det behövs ju fler manliga förebilder bland förskollärarna”

Många fler citat går att klämma in mellan dessa två här ovanför. Det är dock den positiva sortens kommentarer som tar övertaget och som jag väljer att fokusera på. Bland de lägre åldrarna, bland samhällets yngsta elever är det flera bitar som ska sättas ihop. Bitarna som ska bilda en god lärandemiljö för de som lär sig grunderna i samvaro och som ska utveckla sin identitet. Trygghet är viktigt för ett litet barn och för att kunna ge barnet denna trygghet så behöver vi trygga lärare, för att få trygga lärare till verksamheterna ute i landet så behöver vi ha en bra utbildning med oss. Det ingår i arbetet att ge barnen, citerar från förskolans läroplan:

”Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt att stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation” Skolverket (2018).

Med bland annat denna delen av styrdokumentet att ta hänsyn till så räcker inte en fikarast för att kunna lära sig att leverera en verksamhet som ska kunna uppnå en sådan standard som krävs. En verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet är det vi dagligen ska kunna bidra samhället med som förskollärare.

Jag läser just nu termin 7 av 7 på programmet och ska snart till att börja skriva på min C-uppsats som jag och en god vän tänker skriva tillsammans, vi har där valt att fokusera på hur genus ser ut i barnmusik. Det kommer att bli ett spännande arbete, samtidigt som jag har det spännande uppdraget som medlem i Lärarförbundet Students styrelse.

Det fackliga arbetet känns mycket viktigt eftersom vi har så många lärare som tyvärr flyr yrket, ett stort bortfall har jag dessvärre fått se med egna ögon inom förskolans värld.

Jag vill dock avsluta med att säga att jag tror på en förändring av den arbetsmiljö på den färdigutbildade nivån och utvecklingar på studentens nivå. Jag väljer att engagera mig i Lärarförbundet Student för att jag fortfarande tror på en hållbar skolvärld!

Tack för förtroendet! På återseende!

Better late than never.

Sofia Ådén, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Sofia Ådén, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Andra styrelseledamot som presenterar sig för er är Sofia från Stockholm.

Hej!

Jag heter Sofia Ådén och läser min sista termin på Stockholms universitet till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan i historia och samhällskunskap. Ja, jag vet. Det är världens längsta namn på en utbildning!

Jag gled in på lärarutbildningen på ett litet bananskal. Jag började 2014 studera en kandidat i historiska studier med siktet inställt på att bli historiker eftersom historia är något som jag alltid brunnit för. Mest tack vare min mamma som stack böcker med historiska karaktärer i handen på mig så fort jag kunde läsa. Vad som alltid fascinerat mig med historia är dess berättande karaktär och hur vi kan återkoppla till det förflutna genom det. Under tiden jag studerade historia så började jag känna att nej, forskarlivet är nog inte riktigt för mig. Men just orsaken till att jag gillar historia som ämne var faktiskt det som fick mig att få upp ögonen för att bli ämneslärare. Att jobba som lärare i historia handlar ju till viss del att använda det historiska narrativet för att få elever att förstå vad som hänt. Den tanken och att jag fått höra från flera personer att jag borde söka till lärarlinjen fick mig att göra det, så hösten 2016 påbörjade jag min utbildning.

Utbildningen har på många sätt varit otroligt givande och utvecklande men under tiden måste jag erkänna att jag många gånger diskuterat dess brister. Nu när min utbildning lider mot sitt slut så har jag börjat reflektera mer kring hur jag kan påverka vilket fick mig att engagera mig i Lärarförbundet Student. Bättre sent än aldrig!

De frågor jag brinner för är delvis att den arbetsplats vi lärare kommer ut till ska vara hållbar för både oss lärare och elever men även att vi som lärarstudenter ska ha rätt till en trygg VFU. Det finns för många skräckhistorier ute om VFU gone wrong, det är dags att se till att det blir tryggt för alla lärarstudenter i Sverige!

Jag hoppas få träffa och diskutera lärarstudent- och lärarfrågor med många av er under det här året!

Först ut: Johannes!

Johannes Siljén, förskollärarstudent, Uppsala Universitet

Johannes Siljén, förskollärarstudent, Uppsala Universitet

Lärarförbundet Student har en ny styrelse! Alla ledamöter kommer presenteras i den här Lärarstudentbloggen. Först ut: Johannes från Uppsala.

Hej!

Mitt namn är Johannes Siljén och jag läser till förskollärare på Uppsala Universitet.

Va! Du är kille som läser till förskollärare. Vad annorlunda?

Många tycker det! I alla fall när jag presenterar mig som förskollärarstudent. Men det är inte en fråga som stör mig lika mycket som det gjorde i början av mina studier. Vi lärare kan se precis hur som helst, även ifall många har en förutfattad bild av att vi förskollärare ska vara mjuka, trygga varma kvinnor. Jag lovar att jag är rätt varm, mjuk och trygg jag med som man.

Min väg till läraryrket har varit lång. Jag började studera 2009 på Uppsala Universitet med målsättningen att bli ämneslärare. Men efter ett par år valde jag att avbryta min utbildning och börja jobba. Jag har jobbat med i princip allt som finns men inget fick mig att stanna kvar.

Jag saknade engagemang och framförallt trygghet i det jag gjorde. Men en sak har jag burit med mig. Mitt lärarhjärta. Jag älskar kunskap och lärande, bygga broar mellan kunskap och livet och att interagera med nyfikna personer. Dessutom fick jag en tankeställare 2017 när jag blev förälder till den mest fantastiska individ på denna jord. Ellie.

Ingången i pappalivetsådde fröet som fick mitt intresse för barns tidiga utveckling att florera.Jag ville lära mig mer. Jag ville växa mer.

Därför valde jag att bli förskollärare VT 19.

Jag brinner för förskollärarfrågor och den som ligger mig nära hjärtat är naturligt den som rör förskolan.

Jag ställer mig emot regeringens förslag att förlänga grundskolan och göra så att förskollärare förlorar sin behörighet till att utbilda i förskoleklass. Visste du det? Nu vetdu!

Jag tackar ödmjukt för det förtroende jag fått i mitt ämbete som ledamot i nationella styrelsen och lovar er att jag kommer både synas och höras det kommande året!

Åk på kongress, du med!

Dessa lärarstudenter deltog på Lärarförbundets kongress 2018! Följer du med 2020?

Dessa lärarstudenter deltog på Lärarförbundets kongress 2018! Följer du med 2020?

Lärarförbundets kongress 2020 äger rum den 16–17 maj och är förbundets högsta beslutande organ. Lärarförbundet Student har fyra mandat vid kongressen och alla studerandemedlemmar är valbara och har nomineringsrätt.

Nu är dags att välja kongressombud!

Är du Lärarförbundet Students kommande kongressombud? Eller känner du någon som borde bli det? Då är det hög tid att nominera!

Lärarförbundets kongress 2020 äger rum den 16–17 maj och är förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har enhälligt fattat likalydande beslut om att lyfta frågan om en ny organisering av landets lärare. Därför kallar Lärarförbundet till kongress, och Lärarförbundet Student ska självklart vara med och besluta om förbundets framtid.

Lärarförbundet Student har fyra mandat vid kongressen och alla studerandemedlemmar är valbara och har nomineringsrätt.

Vad ska jag skriva i min nominering?
För att nominera någon behöver du börja med att fråga om personen är intresserad av att bli kongressombud. Om så är fallet kan du börja skriva en nominering.
I en nominering ingår en kort introduktion där din kandidat beskrivs med namn, vid vilket lärosäte och vilken lärarutbildning hen läser. Fortsätt med en motivering till varför du anser att personen passar som kongressombud. Beskriv din kandidats egenskaper, kvaliteter och eventuella tidigare erfarenheter och vad du tror att hen kan bidra med. Du behöver också bifoga mejladress till den nominerade.

Vem kan nomineras och vem kan nominera?
Alla studerandemedlemmar kan både nomineras och nominera.

Kan jag nominera mer än en person?
Ja, såklart! Nominera alla du tycker skulle passa som kongressombud!

Till vem ska jag skicka min nominering?
Skicka din nominering till valberedningens mejladress valberedningen@student.lararforbundet.se senast den 27 februari 2020. Märk mejlet med “Nominering till kongressombud.”

Valberedningens förslag till kongressombud kommer att presenteras vid styrelsemötet den 27–29 mars. Det är sedan styrelsen, som är Lärarförbundet Students högsta beslutande organ, som gör det slutgiltiga valet av kongressombud.

Undrar du något?
Tveka inte på att skicka din fråga till oss på valberedningen@student.lararforbundet.se eller till styrelsen via student@lararforbundet.se.

Tack för 2019!

Kära lärarstudenter, lokala kommittéer och studentombud!

Nu har vi tagit oss igenom ett år av stora förändringar och det har gått snabbare än väntat. För 12 månader sedan kliade vi oss i huvudet och undrade hur vi egentligen skulle introducera den nya rollen studentombud. Vi hade såklart våra förhoppningar om att det skulle vara positivt för det lokala arbetet men vi visste också att förändringsarbete kan ta tid. Rollen var inte helt utstakad då den ska formas tillsammans med oss lärarstudenter. Men hur får en egentligen någon intresserad av ett uppdrag utan att helt kunna beskriva dess arbetsområden? Varför skulle en lärarstudent utan kunskap om fackliga frågor vilja sätta sig in i Lärarförbundet Students arbete - för att sedan framförallt stötta och bidra med kunskap till andra? Kanske var det just det som gjorde en hel del lärarstudenter intresserade av studentombudsrollen? Att det är en dynamiskt utarbetad roll med ett viktigt syfte för alla lärarstudenter, i hela Sverige. Och det största syftet är ju just det, att lyssna och lyfta lärarsutdenters åsikter från alla lärarutbildningar över hela landet.

Hos många av oss lärarstudenter finns det ett stort engagemang i utbildningen, i skolan, i professionen och inte minst i framtiden. Vi vet vad vi vill - vi vill ha en utbildning och en omgivning som gör att vi kan sprida kunskap, engagemang, demokrati och energi vidare till framtidens samhällsmedborgare. Precis samma saker som vi fackligt engagerade lärarstudenter arbetar för! Och samma saker som gör att vi har brinnande fackligt studentengagemang på många håll i landet. För vi är viktiga - vi är framtiden och vi skapar framtiden!

Nu står vi här ett år senare med över trettio engagerande studentombud över hela Sverige! Det har såklart varit både med och motgång, ett förändringsarbete bör som sagt stötas och blötas innan det tar form. Och det fina med en studentorganisation är ju också just det att vi aldrig slutar förändras. En lärarutbildning är som mest fem och ett halvt år, vår omvalda ordförande kommer efter nästa mandatperiod ha varit del av precidiet i tre och ett halvt år. Ni kanske förstår att hennes minne i organisationen är långt, men samtidigt väldigt kort. En studentorganisations korta minne kommer med ett betydande dokumentationsarbete men framförallt med en aldrig stagnerande utveckling. Det är ett som är säkert. Precis som att vi som lärare aldrig kommer sluta utvecklas via våra elever kommer Lärarförbundet Student aldrig slut utvecklas på grund av sina studenter.

Vi vill med det här rikta ett tack till alla lärarstudenter och vi riktar ett särskilt varmt tack till er studenter som har varit med och drivit organisationen framåt både lokalt och nationellt. Ni studentombud som visat på vilket sätt det kan vara viktigt med fackligt engagemang och som genom att vara engagerande bidragit till att fler lärarstudenter har blivit hörda!

Tack för i år, vi är stolta över att ha lyckats genomföra ännu ett år i Lärarförbundet Student - Nu laddar den nya styrelsen för ett nytt år där Lärarförbundet Student fortsätter arbeta för en bättre lärarutbildning.

Lärarförbundet Students styrelse genom Julia Norman och Maria Guthke