Lärarförbundet
Bli medlem

Regeringen vilseleder med statistik

Utbildningsminister Gustav Fridolin

Utbildningsminister Gustav Fridolin

​Regeringen säger i årets budgetdebatt att det under alliansregeringens tid försvann en massa personer från grundskolan, samtidigt som det tillkommit en mängd de senaste åren. Att påstå det är bara att försöka vilseleda med statistik.

Sifferexercisen - som innebär att det under alliansregeringens tid försvann cirka 10 000 anställda från grundskolan, samtidigt som det under de senaste åren har tillkommit 13 000 - är det i sig inget fel på. År 2006 fanns det 101 423 tjänstgörande pedagogisk personal, vilket minskade till 91 385 år 2012. Därefter har antalet ökat till 111 383 år 2015.

Men elevkullarna har i sin tur inte heller varit konstanta. År 2006 gick det 962 000 elever i grundskolan, vilket minskade till 886 000 år 2010 och sedan ökade till 899 000 år 2012. Därefter har ökningen fortsatt och det gick 986 000 elever i grundskolan 2015. Ökningen kommer också att fortsätta de kommande åren.

Vad man förstår av detta är att det finns en starkt förklarande faktor till hur många anställda som finns i grundskolan – antalet elever i densamma; minskar antalet elever minskar personalen, ökar antalet elever så ökar personalen.

Antalet elever per pedagogisk personal rör sig inte heller så kraftigt det sättet, utan har varit konstantare under tidsperioden. Från att ha varit 11,4 elever per pedagogisk personal år 2006 försämrades siffran till 11,8 år 2012. Därefter skedde en snabb förbättring till 11,2 år 2013. Och till år 2015 har förbättringen fortsatt så att vi nu har bara 10,7 elever per pedagogisk personal.

Det betyder att i dag går det färre elever på varje person som är anställd för att utföra pedagogiska uppdrag i skolan och är ett resultat av de satsningar som har genomförts de senaste åren från både alliansens och den nuvarande regeringens sida (förbättringarna under 2013, 2014 och 2015 fanns med i båda sidornas budgetförslag). Samtidigt betyder inte det att behoven i skolan är fyllda, utan det finns mer att göra, till exempel inom arbetsmiljöområdet.

Att tala om vad som händer med lärar- och personalkårens storlek i skolan, utan att samtidigt tala om elevkullarnas storlek är tyvärr inte hållbart. De relevanta måtten är naturligtvis lärartäthet och personaltäthet. Alla andra mått förvirrar mest.

Utredarblogg - vad är det?

Den 5 september 2016 startar Lärarförbundet en ny blogg där utredare anställda på Lärarförbundet kommer skriva om aktuella utbildningspolitiska frågor, visa på vad statistiken faktiskt säger och berätta om påverkan som Lärarförbundet arbetar med.

Vi kommer analysera olika frågor vid olika tillfällen och de områden som vi skriver om kommer variera. Men du kan vara säker på är att det alltid kommer handla om lärare, skola och utbildningspolitik. Vi som skriver på bloggen är följande:

Anna Tornberg - utredare med ansvar för lärarutbildning, förskola och legitimation

Johan Ernestam - utredare med ansvar för finansiering, likvärdighet och undersökningar

Lisa Heino - utredare med ansvar för grundskola, bedömning och integration

Malin Tufvesson - chef för utbildningspolitiska frågor och ansvarig för arbetet med nationell samling

Per Båvner - utredare med ansvar för högre utbildning, specialpedagogik och likabehandling


Varmt välkomna att följa med oss framöver!

Frågor & Svar