Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Varför försöker Friskolornas Riksförbunds VD offentligt trycka till lärare som gör sitt yttersta för Sveriges alla elever?

”Skolan är till för eleven och det är ett perspektiv som debattörerna saknar”, skriver Friskolornas Riksförbunds ordförande Ulla Hamilton i sin replik på de 285 lärarnas debattartikell i Expressen.

Hur kan man ha mage att uttrycka sig så mot 285 lärare som gett och ger sitt liv åt just eleverna. 285 lärare, hur många elever har de hittills i sitt yrkesliv gjort sitt yttersta för att de ska ha en så bra skolgång som möjligt? Hur kan man ifrågasätta lärarnas starka engagemang i just kritiken mot rådande skolsystem och förd politik, som just pekar på de negativa konsekvenser detta medför för eleverna? Å alla lärares vägnar och som f d lärare i både kommunala och fristående skolor, tog jag oerhört illa vid mig av Ulla Hamiltons nedvärderande och respektlösa försök till uppläxning.

Tror Ulla Hamilton att man väljer att bli lärare för att verka i en skola utan elever? Att problemen med svenska skola, som de här 285 lärarna påvisar, skulle vara på grund av att de vill att allt ska bli sämre för eleverna. Jag kan verkligen undra vilken syn på lärare och elever och skola Ulla Hamilton egentligen har. Ska lärare kanske hålla tyst och inte stå upp för sina elever, vilket är precis det som de här lärarna gör!

Och vad vill man uppnå när man offentligt försöker läxa upp flera hundra lärare, med tillsammans tusentals års gemensam erfarenhet av skola? Vill man visa på att man ska trycka till kritiska lärare om de uttalar sig kritiskt mot rådande skolsystem? Tror man att man får beröm och medhåll när man trycker till dem? Stalltipset här till Ulla Hamilton, är att fundera över om man representerar en stort antal fristående skolhuvudmän, vad vinner man på att vända en stor del av svensk lärarkår emot sig?

En friskola påtvingas nämligen inte kommunen, föräldrarna eller eleverna – det är ett fritt val. Precis som det är för lärarna att arbeta i den.”, skriver Ulla Hamilton.

Hur är det då med de kommuner som säger nej till friskolor att etablera sig, men som Skolinspektionen ger tillstånd, så de gör det ändå? Är inte det att påtvinga kommuner?

Och fritt val för lärarna att arbeta i den? Den spelade? okunskap om hur dagens skolsystem fungerar visar Ulla Hamilton tydligt här. Och är det något att visa när friskolor har betydligt lägre andel behöriga lärare som jobbar i den?

Jag är övertygad om att rektorer med skolor som är anslutna till friskolornas Riksförbund inte alls håller med Ulla Hamilton i hennes tilltryckande av lärare. Det borde påtalas offentligt!

Och samtliga makthavare och skolhuvudmän, inklusive Ulla Hamilton borde ta till sig vad Prins Daniel sa på en kongress hos Lärarnas Riksförbund:

-Det land som inte är vän med sina lärare kommer aldrig att lyckas.

Frågor & Svar