Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Sluta straffa de sjuka!​

Jens Ranta, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet

Jens Ranta, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet

Blir 2018 det år då regeringen ser till att Försäkringskassan upphör med sina rättsosäkra bedömningar av sjuka människors arbetsförmåga? Jens Ranta, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet, gästbloggar på utredarbloggen.

Det skulle välkomnas, rent av vara fantastiskt för alla de som hamnar mellan stolarna efter att de fått avslag på sjukpenning av Försäkringskassan. Sjuka människor behöver nämligen ekonomisk trygghet, inte en ekonomisk giljotin. Den stress många sjuka upplever på grund av ekonomisk otrygghet leder troligen till att många förblir sjuka än längre.

Naturligtvis bär Försäkringskassan även ett eget ansvar, men riktlinjerna kom från regeringen. Målsättningen som sattes kring sänkta sjuktal kan vara ett av de sämsta politiska beslut som någonsin har fattats. Att dessutom ge Försäkringskassan i uppdrag att bidra var än värre. Att avslagsfrekvensen beträffande sjukpenning ökade i samband med beslutet om det satta målet är näppeligen ett slumpartat samband.

Och än en gång: alla politiska partier har i någon mån bidragit till att sjuka riskerar att trasas sönder i en best till system. Inget parti kan slå sig för bröstet i den här frågan.

Riksdagspolitiker och regeringen måste se till att:

  1. Sjuka inte längre ska straffas.
  2. Försäkringskassan upphör med att överpröva läkares bedömning av arbetsförmågan annat än i rena undantagsfall.
  3. Prövningen av arbetsförmåga ska ske mot riktiga arbeten, inte mot fiktiva sådana. Den ska ske mot ordinarie arbete så långt det bara är möjligt och så länge som möjligt hos arbetsgivaren.
  4. Alla sjuka erhåller relevant rehabilitering och arbetsanpassning - tidiga insatser ger oftast bäst resultat.
  5. Försäkringskassan arbetar mer med att ge stöd till samtliga aktörer i samband med sjukskrivning och rehabilitering i en förstärkt koordinerande roll.
  6. Arbetsmiljöverket ges möjlighet att inspektera även vid situationer som berör enskild arbetstagare, exempelvis vid obefintlig arbetsanpassning och rehabilitering.
  7. Företagshälsovården bör ses över i ett brett perspektiv. Mindre resurser läggs per anställd och år och allt mindre på stöd i samband med förebyggande arbetsmiljöarbete. Varför? Det vore troligen klokt att ge enskilda möjlighet att besöka exempelvis läkare/psykolog utan att arbetsgivaren initialt måste veta det.
  8. Chefer måste ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap, med goda kunskaper, gott stöd, resurser och mandat.
  9. Mer och bättre insatser måste riktas mot att åtgärda/förebygga dålig arbetsmiljö, med tidig arbetsanpassning för att undvika att folk blir sjuka helt i onödan. Vi vet så oerhört mycket - varför använder vi inte all kunskap?

Att investera i en god arbetsmiljö är bland det klokaste en arbetsgivare kan göra. Mycket pang för pengarna, helt sonika.

Den som blir sjuk är inte den som ska straffas. Den som blir sjuk ska känna sig trygg, veta vad som gäller och få en rättssäkert administrerad sjukpenning. Det är en grundbult i ett välfärdsland som Sverige. Det krävs en långsiktigt hållbar lösning- inte någon politisk ping-pong match där reglerna ändras utifrån rådande politisk majoritet.

Ska folk arbeta längre i ett pensionshänseende måste vi se till att folk både vill och orkar arbeta längre. Att vi gör allt som går för att förebygga sjukdom och främja hälsa. Att folk får arbeta med det de är utbildade för. Annars kommer ett Sverige som ropar "KOMPETENSBRIST" att få skrika sig hes.

PS. Det vore mycket välkommet om beslutsfattare kunde upphöra med att lägga på ytterligare krav utan att se till att resurser tillförs. Det räcker nu. DS.


Frågor & Svar