Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Planeringstiden i förskolan - en bristvara!

Undervisningen i förskolan måste planeras! Foto: Jana Julian

Undervisningen i förskolan måste planeras! Foto: Jana Julian

Planeringstiden i förskolan är en långbänksfråga. Kan HÖK 18 hjälpa till i arbetet att få till planeringstid?

23 augusti beslutade regeringen om en reviderad läroplan. Den innehåller det vi efterfrågat länge, tydligare roller. Förskollärares ansvar i undervisningen har ett eget stycke. Det är en nödvändig reform men det ställer också högre krav på förskollärare men också på politiker och beslutsfattare. Att ha legitimerade förskollärare har blivit allt viktigare och nu verkar det som förskollärarbristen har sprungit ikapp huvudmännen. De har äntligen insett att de måste arbeta aktivt för att förskollärare ska vara ett attraktivt yrke.

En av förutsättningarna som måste vara på plats är tillräckligt med planeringstid. Det har varit en riktig långbänksfråga. Viljan har funnits att föra in det i centrala avtal men det har alltid motarbetats. En del avdelningar i Lärarförbundet har lyckats få in skrivningar i ett lokalt avtal, exempelvis Malmö.

Det gäller också att det görs på riktigt! Att förskollärarna får ut sin planeringstid. Många gånger är det planeringstiden som stryker på foten när kollegor saknas eller är sjuka. Den är i stort behov av att fredas. Det handlar om kvaliteten och det handlar om arbetsmiljön för förskollärare. Om förskollärare inte får planera och utveckla undervisningen på förskolan kan du inte genomföra ditt uppdrag med den självklara stolthet som förskollärare alltid haft. Då kan kraven överstiga vad du mäktar med. Sjukstatistiken visar att så är fallet, förskolans sjukskrivningstal är alldeles för höga.

Kan nya avtalet HÖK 18 ge planeringstid? Det finns inga konkreta siffror. En siffra kan också i praktiken bli ett tak när Lärarförbundet vill se det som ett golv. HÖK 18 syftar till att parterna gemensamt sätter upp mål och åtgärder för att minska ohälsan och intentionerna är att parterna ska ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljön. Det arbetet ska ske i samverkan och dialog mellan såvällokala parter som på respektive förskola/skola.

För att förskollärare ska bli friskare krävs det att det händer på varje arbetsplats. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete är en friskfaktor. Därför är det så viktigt att avtalet är tydligt att det ska ske, parterna åläggs därför ett särskilt uppdrag. Genom att centrala och lokala parter stöttar arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats kan vi få till stånd en positiv förändring med friskare förskollärare som följd.

Vad ska de lokala parterna uppmärksamma? Jo, arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid och det vore ju sjutton också om inte parterna kom fram till att planeringstid krävs och sen göra något åt det!

Frågor & Svar