Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Märkligt att ta ställning mot legitimation för fritidspedagoger

​Centerstämman röstade i helgen nej till en motion om legitimation för fritidspedagoger. Jag var inte på plats och lyssnade men när jag så här i efterhand tar del av partistyrelsens motionsyttrande misstänker jag att det gick fort och fel.

Partistyrelsen skriver bland annat så här i sitt märkliga motionsyttrande:

”Legitimationskravet inom förskola och skola är kopplat till undervisning i olika ämnen och kurser. Till legitimationen finns också ett myndighetsansvar i form av bedömning och betygsättning. Fritidspedagoger kan också ansöka om legitimation för förskolelärare [sic] eller lärare i sådana ämnen som ingått i fritidspedagogexamen och där man har tillräcklig erfarenhet.”

Förskollärarlegitimationen är för det första inte alls kopplad till undervisning ”i ämnen och kurser”. Den är däremot, liksom andra legitimationsyrken, kopplad till ett yrkesansvar – endast legitimerade får bedriva, och ansvara för, undervisning i förskolan. Det handlar om precis samma definition på undervisning som för resten av skolväsendet – inklusive fritidshemmen.

I en lärarlegitimation framgår, i förekommande fall, mycket riktigt vilka ämnen och årskurser läraren är behörig för. Men behörighet kan också utfärdas för förskoleklass (inga ämnesbehörigheter) och för fritidshem.

Vet Centerpartiets partistyrelse om att det redan har utfärdats massor av behörigheter för fritidshem? Ungefär 30 000 hittills. Vet de om att nästan alla fritidspedagoger som har utbildats sedan 1977 redan idag kan ansöka om, och få, lärarlegitimation – med behörighet i fritidshem?

Just nu ligger ett SOU-betänkande på remiss som presenterar en fullständigt logisk lösning på över sex års kaotisk hantering av behörighetsfrågan när det gäller fritidshemmen. Jag bloggade om det här redan i våras. Det handlar inte om att införa en separat fritidspedagoglegitimation som särlösning för gamla examina som inte längre finns. Utredningens förslag handlar i stället om att även det fåtal examinerade fritidspedagoger som inte har läst skolämnen ska kunna få en lärarlegitimation med behörighet för enbart fritidshem.

Detta är den enda lilla detalj som kvarstår för att undantaget i 17 § skollagen (som ger högskoleutbildade fritidspedagoger rätt att bedriva undervisning trots att de saknar legitimation) ska kunna strykas. Det är i sin tur det enda som kvarstår för att de behörighetsregler som egentligen redan finns för fritidshemmet ska kunna bli behörighetskrav. Jag har svårt att tro att Centerpartiet på fullaste allvar vill ta ställning emot det förslaget.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här