Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Förändra antagningen till vuxenutbildningen

Lärarförbundets expert inom vuxenutbildning, Anne-Charlotte Ramsthaler, gästbloggar på utredarbloggen om antagningen till vuxenutbildningen och beskriver hur den kontinuerliga antagningen till vuxenutbildningen skapar en rörig och ohållbar situation för både elever och lärare.

Häromdagen blev jag uppringd av en lärare inom SFI (kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare).

- Nu måste vi måste vi prata om det här med kontinuerlig antagning, sa han. Och det måste vi verkligen. Den kontinuerlig antagning är ett evigt gissel för hela den kommunala vuxenutbildningen. Allra mest för lärarna inom SFI. Nästan 3 av 4 SFI-lärare anser att den kontinuerliga antagningen är den absolut största utmaningen för att kunna bedriva kvalitativ undervisning.

Att man som lärare ser den kontinuerliga antagningen som en stor utmaning är verkligen inte konstigt; 85 procent av SFI-lärarna arbetar i en verksamhet som tar emot nya elever en gång i månaden eller oftare och hela 4 av 10 lärare arbetar i en verksamhet som tar emot nya elever varje vecka. Som SFI-lärare behöver jag alltså ständigt vara beredd på att ta emot nyinskrivna elever. Det spelar ingen roll hur min planering inför dagen eller veckan ser ut, jag får tänka om och se till att min nya elev kan hänga med.

För en stund leker jag med tanken. Jag tänker på en väninna som sökt läkarlinjen inför i höst. På vilket ramaskri det skulle bli om hon och andra nybörjarstudenter kunde bli antagna och påbörja sin läkarutbildning varje vecka, året om. Att det bland studenter som läst länge plötsligt skulle sitta studenter som precis börjat. Hur lärare och föreläsare varje vecka skulle få starta om introduktionskursen och dela ut nya lösenord till Universitetets lärportal, samtidigt som de i samma sal, hade studenter som redan kommit långt i sin utbildning. En ohållbar och rörig situation både för studenter och lärare. Eller hur? Inom kommunal vuxenutbildning förväntas dock lärare och elever klara av det där, hela tiden, året om.

Ja, utbildningen inom komvux ska vara flexibel, anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Varje elev ska också snabbt erbjudas möjlighet att påbörja sina studier. Det är bra. Där är vi överens. Men det är en fin balansgång. Möjligheten att snabbt påbörja sin utbildning får inte ske på bekostnad av att utbildningens kvalitet riskerar att urholkas eller att lärarna får en ohållbar arbetssituation. Så hur löser vi situationen?

Det finns goda exempel. Det finns skolor där antagning sker mer sällan och vid fasta datum. Skolor där eleverna i grupperna hinner lära känna varandra, där de hinner bli en grupp som kan stötta och peppa varandra. Skolor där lärarna kan lägga upp långsiktiga planeringar och där de har bättre förutsättningar att variera undervisningen. Skolor där administrativ personal, och inte lärare, sköter den administration och de praktikaliteter som hör till varje ny elevs kursstart.

Lärarförbundet förespråkar att antagning till den kommunala vuxenutbildningen, precis som skolorna i de goda exemplen, ska ske vid fast tidpunkter och absolut inte oftare än en gång månaden. På så sätt får lärare och elever åtminstone en månad på sig att bedriva undervisning utan nytillkomna elever. Detta samtidigt som förutsättningar ges för elever att inte ska behöva vänta längre än en månad på att starta upp sin utbildning.

Frågor & Svar