Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Fejkade grupper i förskolan?

Statistiken tyder på att förskoleavdelningar beräknas på olika sätt i olika kommuner.

Statistiken tyder på att förskoleavdelningar beräknas på olika sätt i olika kommuner.

I början av oktober fram till 1 november ska huvudmännen rapportera hur många inskrivna barn det finns per avdelning i förskolan. Men hur definierar huvudmännen en avdelning? På den frågan finns det många olika svar i olika kommuner.

När huvudmännen, kommunala som fristående, ska rapportera in hur stora barngrupperna är så är Skolverkets definition inskrivna barn per avdelning. I början av oktober skickar SCB ut inloggningsuppgifter för inrapportering av hur många inskrivna barn det finns per avdelning. Huvudmännen ska svara innan 1 november.

Inskrivna barn per avdelning låter ju som en enkel definition, eller? Visst slipper vi diskussionen om hur många barn som vistas där samtidigt, eller att föräldraledigas och arbetssökandes barn går på förskolan 15 timmar och räknas som ”halva” barn osv. Men hur definierar huvudmännen en avdelning? På den frågan finns det många olika svar i olika kommuner.

Det har dessutom funnits ett riktat statsbidrag för att minska storleken på barngrupperna. Bra och nödvändigt för att göra något åt ett av de största arbetsmiljöproblemen i förskolan har Lärarförbundet hävdat men uppfinningsrikedomen har på sina håll varit alltför stor.

En förtroendevald i Lärarförbundet Kungsbacka berättade om att Kungsbacka kommun gör 3 avdelningar av 2 utan att göra några anpassningar av lokalerna. Den personalförstärkning som görs är endast avlösare som avlöser på flera ställen när planering ska genomföras. Ingen ökning av förskollärartätheten eller antalet barn per personal är oförändrat. Kontentan är att arbetsbelastningen är oförändrat hög men antalet barn har i statistiken sjunkit från 18,6 2015 till 11,6 2016. Det ser snyggt ut på pappret men medlemmar känner inte igen sig.

Att tänja på begreppet avdelning har tagit en helt annan vändning i Linköping. Där har en personal med en trygghetsgrupp med ca 6 barn blivit en avdelning som rapporterats in till Skolverket. Det ser också snyggt ut på pappret, lite för snyggt?

2015 hade Linköping 18,2 barn/avdelning enligt Skolverkets statistik. 2016 hade siffran ändrats till 9,3 barn/avdelning. Samtidigt hade antalet barn/årsarbetare sjunkit från 5,3 till 5,0. Mer siffror från Linköping som retar nyfikenheten är antalet avdelningar i Linköpings förskolor. 2015 fanns 428 avdelningar, 2016 fanns 839 avdelningar och 2017 steg antalet till 1033! Babyboom? Enorm inflyttning? Nej, den lilla trygghetsgruppen som en personal ansvarar för blev i statistiken en avdelning. Det här är statistik som politiker studerar innan beslut fattas och i Linköping visade den missvisande statistiken att det fanns utrymme för att utöka vistelsetiden för föräldraledigas och arbetssökandes barn. Det politiker såg var att barngrupperna var så små!

Denna godtycklighet skapar inte en rättvisande bild som medlemmar känner igen sig i. Beräkning av statsbidrag och politiska beslut måste kunna luta sig mot tillförlitliga, rättvisande och jämförbara siffror. Därför måste Skolverket tydligare definiera vad en avdelning är.

En uppmaning till avdelningarna att föra upp frågan om inrapportering i samverkan eller MBL och att Lärarförbundet är delaktiga i hur det rapporteras. Lärarförbundets förtroendevalda kan verkligheten och har daglig kontakt med medlemmar därför är det så viktigt att inrapporteringen granskas ytterligare en gång, genom Lärarförbundets ögon.

Kommentarer:

Felicia
Felicia Karlsson

Stämmer alldeles för bra! Vi har många delar under dagen över 10 upp mot 15 barn själv fast de ska låta som vi inte har mer än 7-8 per person under en dag!

  • Skapad 2018-10-31 21:34
Elisabet
Elisabet Mossberg
Svar till Felicia Karlsson

Hej Felicia!
Det är sådana här scenarion jag vill visa på orimligheten. Jag hoppas att du har kontaktat Lärarförbundet eller din fackliga organisation.
Hur du än gör med den saken så hoppas jag att ni kan få konstruktiva diskussioner på din arbetsplats och hos huvudmannen.
Elisabet Mossberg

  • Skapad 2018-11-05 09:05
Elisabet

Om Elisabet Mossberg

Ombudsman med arbetsmiljöinriktning på enheten för avtal och juridik.

Anonym
Anonym

Barnantalet i grupperna är lika många som tidigare!
Kungsbacka är en kommun som med samma antal barn och personal som tidigare rapporterar om färre barn i grupperna.

  • Skapad 2018-10-31 21:22
Elisabet
Elisabet Mossberg
Svar till Anonym

Hej!
Det är ungefär de rapporterna jag har fått av lokala fackliga också.
Det blir konstigt om inte förskollärare i verksamheten känner igen sig i siffrorna.
Elisabet Mossberg

  • Skapad 2018-11-05 09:10
Elisabet

Om Elisabet Mossberg

Ombudsman med arbetsmiljöinriktning på enheten för avtal och juridik.

Cecilia
Cecilia Karlsson

Låt göra en inrapportering i mars-april också. Det är oftast under hösten det är bra barnantal i barngrupperna. Överinskrivningar sker efter årsskiftet.

  • Skapad 2018-10-31 17:25
Elisabet
Elisabet Mossberg
Svar till Cecilia Karlsson

Det är ett fenomen som jag har stött på många gånger.
Jag antar att tidpunkten är vald så att det ska passa olika processer. Detta är en statistik på nationell nivå men det finns inget som hindrar att huvudmannen gör flera mätningar för att ta reda på mer specifik fakta.
Elisabet Mossberg

  • Skapad 2018-11-05 09:08
Elisabet

Om Elisabet Mossberg

Ombudsman med arbetsmiljöinriktning på enheten för avtal och juridik.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar