Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Bullshit är inte att föra ett seriöst samtal om skolan!

Att det verkar som om det har blivit fler kommunala gymnasieskolor de senaste åren är en statistikförändring, inte en verklig förändring.

Att det verkar som om det har blivit fler kommunala gymnasieskolor de senaste åren är en statistikförändring, inte en verklig förändring.

Den som har följt bloggen ett tag har kunnat notera är jag ofta är kritisk till hur organisationer, politiker, debattörer med flera använder statistiken om skolan. Det finns många fällor att gå i och därmed är det lätt att komma med väldigt konstiga påståenden.

Några exempel är utbildningsminister Gustav Fridolins ofta använda exempel om de 10000 personer som försvann från skolan under alliansregeringen, Liberalernas ledare Jan Björklunds oförmåga att förstå att en förändrad sammansättning av eleverna kan förklara resultatförändringarna i skolan och påståendet att var fjärde nyexaminerad lärarstudent lämnar yrket inom ett par år.

En som då och då gör sig skyldig till att hantera statistik ovarsamt är Ulla Hamilton från Friskolornas riksförbund. Ett par exempel är hennes ofta spridda påstående om att eftersom mellanskolsvariansen i resultat i grundskolan är mindre än inomskolsvariansen så bör man inte ägna den förstnämnda någon större uppmärksamhet och hennes diskussion kring skatteläckaget i skolan. Härom veckan kom det ett nytt påstående av tvivelaktig karaktär.

Under rubriken Varför anpassar kommunerna inte utbudet efter elevunderlaget på samma sätt som friskolor? ondgör sig Ulla Hamilton över att det tillkom 118 kommunala gymnasieskolenheter mellan läsåren 2012/13 och 2013/14, samtidigt som elevtalet i de kommunala gymnasieskolorna sjönk med 15 000 elever.

Statistikförändring är förklaringen

Problemet är bara att ökningen beror på en förändring av statistiken och inte på att det har startats någon uppsjö av nya skolor. I praktiken handlar det om att reformen från skola till skolenhet har tagit lite tid för att sätta sig.

Jag har valt att titta på alla kommuner som börjar på bokstäverna A-F och kan då konstatera att det läsåret 2013/14 handlade om 96 skolor, jämfört med 82 läsåret före. En ökning med 14 stycken eller 17 procent. Ulla Hamilton har alltså rätt i att det är en kraftig ökning.

Men låt oss titta på vilka de nya skolorna är i dessa kommuner:

Kommun

Skola läsåret 2012/13

Skolor läsåret 2013/14

Alingsås

Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet sektor 1


Alströmergymnasiet sektor 2


Alströmergymnasiet sektor 3


Alströmergymnasiet sektor 4

Avesta

Karlfeldtgymnasiet

Karlfeldtgymnasiet RO 1


Karlfeldtgymnasiet RO 2

Boden

Björknäsgymnasiet

Björknäsgymnasiet sektor 1


Björknäsgymnasiet sektor 2


Björknäsgymnasiet sektor 3


Björknäsgymnasiet sektor 4

Bollnäs

Torsbergsgymnasiet skolenhet 1

Torsbergsgymnasiet skolenhet 1


Torsbergsgymnasiet skolenhet 2


Torsbergsgymnasiet skolenhet 3


Torsbergsgymnasiet skolenhet 4

Eskilstuna

Rinmangymnasiet

Rinmangymnasiet Rl1


Rinmangymnasiet Rl2

Fagersta

NVU, Brinellskolan 1

NVU, Brinellskolan 1


NVU, Brinellskolan 2

Falun

Lugnetgymnasiet

Lugnetgymnasiet RO1


Lugnetgymnasiet RO2

Filipstad

Spångbergsgymnasiet högskolef

Spångbergsgymnasiet Re 1

Spångbergsgymnasiet yrkesprogr

Spångbergsgymnasiet Re 2

Spångbergsgymnasiet introdukt

Spångbergsgymnasiet Re 3


Spångbergsgymnasiet Re 3, IM

Som framgår av tabellen handlar hela ökningen i dessa kommuner om att samma skola har delats upp i flera enheter mellan de två åren – kort och gott är hela premissen för Ulla Hamiltons påstående om att det blivit fler kommunala gymnasieskolor fel. Hennes inlägg bör helt enkelt tas ned. (Jag har för övrigt, innan jag skrev denna blogg, två gånger påpekat det felaktiga i hennes påstående och föreslagit henne att ändra, vilket inte har skett.)

För att använda Ullas egna uttryck från när hon kommenterade en rapport från Skolverket som visade att relativt betygsnivåer presterar elever från fristående gymnasier färre högskolepoäng än elever från kommunala gymnasier: Det här är bullshit och (för den som saknar inloggning till Nerikes Allehanda) citerat här.

Och bullshit, som dålig statistikanvändning, borde vi kanske undvika om vi vill föra ett seriöst samtal om den svenska skolans utmaningar.

Frågor & Svar