Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Trendbrott och bekräftelse på vårt dedikerade arbete

Det viktiga nu är att ha fortsatt fokus på det som bygger kvalitet.

Det viktiga nu är att ha fortsatt fokus på det som bygger kvalitet.

Trendbrottet som vi har längtat efter är äntligen här! Timss visar uppåtgående elevresultat – en bekräftelse på lärares och elevers dedikerade arbete.

Många med mig har nog känt ett sting av oro för vad Timss och Pisa kommer att visa. Ska vi lärare hamna mitt i ännu en shame- and blamediskussion? Utsättas för ytterligare skottsalvor från höften av politiker som vill plocka poäng på varandras bekostnad. Det är verkligen inte vad skolan och lärarkåren behöver.

Än är det för tidigt att pusta ut, vi vet inte vad Pisa visar. Men givetvis ska vi glädjas åt resultatet i Timss. Både för att det är väldigt positivt att resultaten förbättras, men också för att detta sannolikt innebär att förutsättningarna för ett vettigt samtal om skolans utveckling blir betydligt bättre, än om utvecklingen hade fortsatt nedåt.

Inga fler reformer, tack!

Det finns givetvis en risk att politiker använder det här resultatet för att legitimera sin egen politik. ”Det är tack vare de nationella proven!” Jag hoppas verkligen att vi slipper se den typen av äregirighet. Och allra mest hoppas jag att politiker är hederliga nog att inte använda detta som ett argument för ytterligare reformer som inte har stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

Det är en lång väg tillbaka till skolresultat i världsklass. Det kommer krävas fortsatt hårt och beslutsamt arbete av alla Sveriges lärare och skolledare. Och för politikernas del är det för tidigt att koncentrera sig på glöggen och julmyset. De har ett stort jobb med de utmaningar som måste lösas för att lärare och elever ska få bästa möjliga förutsättningar att fortsätta lyfta resultaten. Lärarbristen och lärarlönerna. Behovet av kompetensutveckling och utveckling i yrket. Den höga arbetsbelastningen. Och likvärdigheten – en utmaning som Timss bekräftar.

Fokus på kvalitet

Det viktiga nu är att ha fortsatt fokus på det som bygger kvalitet. Det handlar om att fokusera på undervisningen – på det som gör oss lärare ännu bättre och ger oss bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.

Vi behöver fler kollegor. Mer tid att samarbeta med varandra. Möjligheter att utvecklas och specialisera oss – till exempel genom att forska eller delta i forskningsprojekt. Det politikerna måste koncentrera sig på är att säkerställa att infrastrukturen finns så att vi får utrymme att röra oss på kartan. Sedan kan de lämna resten upp till oss.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande

Frågor & Svar