Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Musik- och kulturskolan är ett fundament i svenskt kulturliv

Musik- och kulturskolan har länge haft en central roll i såväl utbildningsväsendet som i kulturväsendet i Sverige. Idag släpps Lärarförbundets Musik- och kulturskolerapport, där man undersökt lärarnas syn på sitt arbete och på verksamheten.

Musik- och kulturskolan är unik i sitt slag! Sedan den etablerades på 1940-talet har många av oss dansat, spelat teater, musicerat, målat, eller på annat sätt utforskat de konstnärliga uttrycksformerna inom verksamheten. Idag utgör musik- och kulturskolan ett viktigt fundament i Sveriges rika kulturliv. Det ska vi vara stolta över!

Högt uppskattad verksamhet

Inte minst kompletterar och fördjupar musik- och kulturskolan de estetiska ämnena i grund- och gymnasieskolan. Den fyller också en viktig funktion för likvärdighet och integration och fungerar som konstnärlig grundutbildning för många kreativa yrken på ett sätt som de flesta andra länder saknar. Vi vet att musik- och kulturskolan är uppskattad av både de barn som deltar i verksamheten och av deras föräldrar. Det är en plats där man lär sig nya saker och utvecklas inom sina egna intresseområden.

Vi vet också att de lärare som arbetar inom musik- och kulturskolan över lag trivs bra på jobbet och är stolta över sitt arbete. Den stoltheten ska vi värna. För att göra det, måste vi hela tiden se hur vi kan utveckla musik- och kulturskolan, så att den fortsätter att hålla en hög kvalitet och att vara en viktig verksamhet för många barn i vårt land.

Vi vill nå fler elever och fler lärare

Musik- och kulturskolan måste främja ett jämlikt och inkluderande deltagande. Jämfört med många andra länder ligger vi i framkant, men vi kan inte nöja oss med det! Alla barn ska få möjligheten att utforska och fördjupa sina konstnärliga färdigheter. Det är också en fråga som tydligt engagerar lärarna. Oavsett vart du bor, ska du som barn eller ungdom ha tillgång till musik- och kulturskolans verksamhet. Lika självklart måste det också vara med en avgiftsfri musik- och kulturskola i alla kommuner, så att inga barn eller ungdomar stängs ute från verksamheten. De konstnärliga uttrycken ska vara tillgängliga för alla unga!

Vi måste också se hur vi kan göra musik- och kulturskolan ännu mer attraktiv som arbetsplats. Genom att inkludera musik- och kulturskolelärarna i de satsningar som gjorts i andra delar av skolväsendet, så som höjda löner och fler karriärvägar, skulle yrket uppvärderas. Ett uppvärderat yrke är också ett mer attraktivt yrke. Om dessutom möjligheterna till heltidstjänst och smartare schemaläggning förbättrades, då skulle attraktiviteten öka ytterligare. På så sätt skulle vi få fler att se musik- och kulturskolan som en tänkbar arbetsgivare!

Musik- och kulturskolan är en unik institution. Verksamheten har en central roll i såväl utbildningsväsendet som kulturväsendet. Under åren har många barn fått utforska sina konstnärliga färdigheter inom ramen för musik- och kulturskolans verksamhet. Låt oss nu tillsammans arbeta för att göra denna viktiga verksamhet ännu bättre!

Hela Musik- och kulturskolerapporten kan du läsa här.

Frågor & Svar