Lärarförbundet
Bli medlem

Universitetsdådet i Pakistan

Igår attackerades ett universitet i Pakistan där över 30 elever och lärare dödades. En attack riktat mot en skola är ett angrepp på ett öppet och demokratiskt samhälle. Skolan måste vara en säker plats, för elever såväl som för lärare.

I går morse nåddes vi av nyheten att en grupp beväpnade män har gått till attack mot ett universitet i Pakistan. Attacken sker lite drygt ett år efter den stora terrorattacken i landet då över 140 personer dog på en skola i Peshawar. Omfattningen på gårdagens attack är fortfarande oklar men vi vet att den har lett till att minst 30 personer har dött och att minst ett 30-tal uppges vara skadade. Siffrorna väntas öka.

Än så länge är det inte bekräftat vilka som ligger bakom dådet eller varför det genomfördes men en attack mot en skola är att angripa ett öppet, demokratiskt samhälle. Att attackera en skola, lärare och studenter slår hårt mot ett samhälle och sprider oro, rädsla och osäkerhet, något som de som ligger bakom dådet naturligtvis är medvetna om och räknar med. Detta måste vi gemensamt motarbeta, som lärare, som förtroendevalda, som fackliga medlemmar, som individer. Vi måste fortsätta arbeta för en stabil, demokratisk och öppen värld. Tillsammans.

Bland de döda finns läraren Hamid Hussain som var medlem i Lärarförbundets systerorganisation All Pakistan Government School Teachers Associations (APGSTA). Fred van Leeuwen som är Education Internationals generalsekreterare sa igår ”Education International expresses its heartfelt condolences to the families and friends of those who died as a result of this senseless violence”. Vi instämmer med Fred och våra tankar går till de som blivit drabbade.


Nu behövs vårt globala samarbete mer än någonsin

Under helgen har vi nåtts av fruktansvärda nyheter från Paris och Beirut. Återigen har terrorattacker riktats mot civila människor. Det är lika avskyvärt var än i världen våldet används för att sprida skräck och oro. Nu mer än någonsin behövs våra globala kontakter för vårt gemensamma arbete.

I dag har vår världsorganisation Education Internationals styrelse träffats för första gången sedan de blev valda i juli. Vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand representerar Europa i styrelsen. De senaste dygnens händelser i olika delar av världen fanns självklart på agendan. Styrelsen har ikväll gjort ett uttalande där de skickar sina kondoleanser till alla dem som drabbats av den senaste tidens terroristattacker, men särskilt de i Paris, i Beirut och i Sinai.

Mångfalden av nationaliteter hos dem som berörs av morden i Paris betonar att detta är en global snarare än en nationell fråga. Morden har en inverkan på säkerhet, trygghet och stabilitet i samhället över hela världen. De kräver ett samordnat globalt svar.

En del av detta svar måste baseras på att tillhandahålla god utbildning för alla och tillgång till utbildning som främjar tolerans och förståelse, och erkänner och respekterar mångfalden, Dessa mord bör ge större kraft åt behovet av ett effektivt och snabbt genomförande av de nyligen formulerade Sustainable Development Goals. Uppnåendet av dessa mål skulle bidra till att undanröja många av de sociala och ekonomiska problem som främjar tillväxten av terroristorganisationer.

Education International har åtagit sig att arbeta med likasinnade organisationer och mellanstatliga organ över hela världen för att främja fred, tolerans och ömsesidig förståelse. EI uppmanar alla medlemsorganisationer att fortsätta sitt engagemang för att främja fred, rättvisa och tolerans i skolor och andra utbildningsinstitutioner och att uppmuntra lärare över hela världen att förena sig i arbetet för de hållbar utvecklingsmålen. Tillsammans!

Fördömande av attacken i Turkiet

Ett av 100 dödsoffer i Ankara. Bild Education International

Ett av 100 dödsoffer i Ankara. Bild Education International

”Bara det faktum att vi vet att några utanför Turkiet känner till vår situation och hur vi har det är ovärderligt för oss. Det enda som kan skydda oss och vår organisation är att vi har internationella kontakter”.

Ett 100-tal demonstranter dödades i attacken och världen över fördömer fackliga och andra organisationer det tilltagande våldet mot fackligt aktiva, fredsaktivister, journalister och andra i Turkiet. Det turkiska lärarfackförbundet (The Education and Science Workers’ Union EGITIM-SEN) sörjer sina åtta medlemmar som dödades i bombattentatet mot fredsdemonstrationen i Ankara den 10 oktober. Gülhan Elmascan, Sirin Killcalp, Hakan Dursiun Akalin, Niyazi Büyüsütcü, Gökmen Dalmac, Ramazan Caliskan, Basak Sidar Cevik, och Nilgün Cevik förlorade sina liv i när bomberna briserade under manifestationen.

Lärarförbundet delar EGITIM- SENs sorg över våra kollegor.

Lärarförbundet instämmer i det fördömande som Education International publicerat där man kallar det som skett en attack mot fred och demokrati. EI har också begärt att Turkiets regering ska inleda en genomgripande, opartisk och omedelbar utredning av bombattentatet.

Vår centralorganisation TCO har ett samarbete med sin turkiska systerorganisation KESK som tillsammans med EGITIM-SEN och andra organisationer var initiativtagare till fredsdemonstrationen i Ankara.

Lärarförbundet samarbetar med EGITIM-SEN inom Education International och dess europeiska gren ETUCE Vi har deltagit tillsammans med TCO vid rättegångar som hållits mot EGITIM-SENs medlemmar som fängslats för sitt fackliga engagemang.

Lärarförbundets lokalavdelningar i ABI län har sedan länge ett samarbete med EGITIM-SENs avdelningar i Istanbul och Diyarbakir och har också goda kontakter i Ankara. I september besökte representanter från Stockholms och Sigtunas lokalavdelningar kollegorna i Turkiet och kom hem med skakande berättelser om det ökande våldet i Turkiet. Utbytet mellan Lärarförbundet och EGITIM-SEN fortsätter och den kommande perioden har flera möten och erfarenhetsutbyten planerats. När representanterna från Stockholm och Sigtuna frågade EGITIM-SEN vad vi kan göra fick de svaret:

”Bara det faktum att vi vet att några utanför Turkiet känner till vår situation och hur vi har det är ovärderligt för oss. Det enda som kan skydda oss och vår organisation är att vi har internationella kontakter”.

Lärarförbundets fackliga arbete bygger på solidarisk samverkan och gemensamma lösningar: solidaritet med kollegorna på arbetsplatsen, med medlemmar och med världens lärare. Just nu behöver lärarna i Turkiet vår solidaritet.

Länk till Education Internationals artikel.

Protest mot fängslande av iranska lärare

Bild Education International, fängslade aktivister

Bild Education International, fängslade aktivister

​Lärarförbundet fördömer den senaste vågen av arresteringar och fängslanden av lärare på falska grunder. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skickade ett protestbrev till Irans president, regering och FN-delegation den 10 oktober.

Samtidigt som vi välkomnar frisläppandet av Mahmoud Bagheri den 17 augusti 2015 efter att ha hållits fängslad under 44 månader, beklagar vi att sex medlemmar av den iranska Teacher Trade Association fortfarande är fängslade:

  • Alireza Hashemi, fängslad sedan 2007
  • Abdolreza Ghanbari, fängslad sedan januari 2010 och sedan ytterligare dömd till 15 år fängelse i juni 2013
  • Rasoul Bodaghi, fängslad sedan september 2009. Nya åtal har väckts mot honom efter sex års fängelse
  • Ali Akbar Baghani, fängslad sedan april 2010
  • Esmael Abdi, fängslad sedan 27 juni 2015
  • Mahmoud Beheshti Langroodi, greps den 6 september år 2015.

Alla dessa lärare och aktivister har felaktigt gripits på grund av fredliga och legitima fackliga aktiviteter.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skickade ett protestbrev till Irans president, regering och FN-delegation den 10 oktober. Vi kräver att Irans regering följer internationella konventioner och respekterar rättigheterna för iranska arbetare till mötes-yttrande- och föreningsfrihet. Iranska fackföreningar bör tillåtas att spela sin roll i ett klimat fritt från våld, påtryckningar eller hot av något slag.

Lärarförbundet gratulerar Tunisien till Nobels fredspris

Lärarförbundet gratulerar de nyblivna fredspristagarna i den tunisiska kvartetten inklusive den tunisiska fackliga landsorganisationen UGTT som vi nyligen inlett ett samarbetsprojekt med.

- Dialog vinner alltid, kommenterade UGTT-ledaren Houcine Abbassi odramatiskt när nyheten om fredspriset blivit känd.

Lärarförbundet gratulerar de nyblivna fredspristagarna: den tunisiska fackliga landsorganisationen UGTT, arbetsgivarnas UTICA, människorätts­organisationen LDTH samt det tunisiska advokatsamfundet.

Arbetsgivarna, facket, juristerna och den ledande människorättsorganisationen har gemensamt tagit initiativet till en ”nationell dialog” och verkar genom enträget arbete ha hitta en väg ur den politiska krisen. Demokratin har uppehållits i Tunisien, president- och parlamentsval har hållits under ordnade former och våldsbejakande islamism har hållits under kontroll trots ett par blodiga attentat.

Lärarförbundet samarbetar sedan våren 2015 med fyra lärarfack under ledning av UGTT i ett projekt som stödjer facklig utbildning och samarbete mellan de olika förbunden som ingår i centralorganisationen.


Återträff med fackliga lärarkollegor från Zimbabwe

Från vänster: Edgar Moyo kassör, Shamiso Makumbe vice ordförande, Daisy Zambuko presschef, John Mulilo generalsekreterare, Anna-Mia Nilsson ledamot FS, Maria Rönn 1:e vice ordförande, Sifiso Ndlovu kanslichef, Eva Elmstedt Frisk internationell sekreterare

Från vänster: Edgar Moyo kassör, Shamiso Makumbe vice ordförande, Daisy Zambuko presschef, John Mulilo generalsekreterare, Anna-Mia Nilsson ledamot FS, Maria Rönn 1:e vice ordförande, Sifiso Ndlovu kanslichef, Eva Elmstedt Frisk internationell sekreterare

Ibland är det bra att bli påmind om våra kollegor i världen och våra gemensamma utmaningar. I somras hade jag möjlighet att återse några kollegor från Lärarförbundets systerorganisation ZIMTA i Zimbabwe.

Hösten 2013 hade jag förmånen att få vara med och besöka våra fackliga lärarkollegor i ZIMTA, Zimbabwe Teachers Association. En resa som skulle påverka mig starkt och ge mig nya perspektiv och insikter.

Under vår vecka anordnade ZIMTA fantastiska möten med lärare, elever, lärarstudenter och fackliga kollegor. På ett av våra skolbesök lyfte lärarna tre av sina viktiga frågor. Det var lön, möjligheterna att få vara lärare och tillgången till lämliga lokaler. Frågor som delas med lärarkollegor i Sverige. När vi var där så var också ZIMTA mitt uppe i tuffa löneförhandlingar.

I somras hölls Education International 7:e världslärarkongress i Ottawa Kanada. Då fick jag återigen träffa kollegor från ZIMTA. På ett lunchmöte samtalade vi om gemensamma fackliga frågor. Våra kollegor berättade att regeringen har hållit inne pengar för löner vilket har lett till att ZIMTA inte fått in sina medlemsavgifter. Det har varit en tuff period för alla. Vi fick också ta del av en skrift om Ledarskap som ZIMTA håller på att arbeta fram. Vi samtalade också och utbytte erfarenheter kring arbetet med att engagera unga och jämställdhetsarbetet.

Än en gång blev jag påmind om det fantastiska arbete som Lärarförbundet gör och bidrar till internationellt. Ett arbete som gör skillnad för lärarkollegor i världen. Jag är stolt att tillhöra Lärarförbundet.

Allt börjar med en bra lärare!

Anna-Mia Nilsson
Ledamot i FSVill du veta mera om ZIMTA:

Artikel om Lärarförbundets samarbete med ZIMTA från TCO juni 2015
http://www.arbetsvarlden.se/fackligt-bistand-hjalpte-i-krisen/

Film med Tendai Chikowore, tidigare ordförande i ZIMTA 2005-2013, numera lärare på sin tidigare skola i Mutare, Zimbabwe.
Idag firar vi Världslärardagen!

Idag är det 5 oktober, Världslärardagen. Den firar vi tillsammans med lärare över hela världen, inom Education International är vi 30 miljoner, vilken fest!

Jag satt igår kväll och tänkte på vilka av mina lärare jag skulle vilja fira. Ni är många men här är några av er jag mött:

Min lågstadielärare Ingrid. Vi möttes mitt i vårterminen i åk 2. Du var så engagerad och du hade ett oändligt tålamod. Tydliga ramar och ett stort kunnande. Du satte spår och jag tror att du var en av anledningarna till att jag 10 år senare valde läraryrket.

Eva, min klassföreståndare på högstadiet och lärare i engelska och tyska. Du mötte oss för de vi var, ibland ifrågasättande och pratsamma, men som du sa en grupp med mycket energi och vilja. Du fick oss att utvecklas, gillade oss och det visade du!

Arne, min matte och fysiklärare på gymnasiet. Du la 100% fokus (ibland mer :)) på att vi skulle förstå, du kämpade med ekvationer och algoritmer och gav dig aldrig. Vi mötte ditt stora förtroende när du lånade ut din villa för att vi skulle kunna ha klassfest.

Mitt i denna stund av lärarminnen får jag ett mail från min kollega Carolina som gör att vårt firande får ett helt annat allvar. Hon har blivit kontaktad av en av våra medlemmar som ber oss uppmärksamma lärares situation i Iran. De planerar också inför att fira Världslärardagen i morgon. Men de har fått besked att de är förbjudna att uppmärksamma dagen. Men de tänker fira ändå, trots att de vet om vilka konsekvenser det kan få.

Det som för oss är viktigt och samtidigt självklart att få göra, riskerar andra lärare fängelse för!
Vi har tidigare i bloggen berättat om det iranska lärarförbundets generalsekreterare som fängslades i samband med att han sökte visum för att åka till EI:s kongress i somras. Vi som åkte från Sverige behövde inte ens söka visum...

Ta möjligheten! Fira dig själv, de lärare du mött och de du har omkring dig.
Allt börjar med en bra lärare!

Eva Elmstedt Frisk

Flyktingkrisen engagerar lärare i hela Europa

Syriska flyktingbarn i Jordanien. UN Photo/Mark Garten

Syriska flyktingbarn i Jordanien. UN Photo/Mark Garten

Flyktingkrisen engagerar lärare i hela Europa. Det blev tydligt när Education Internationals Europaregion, ETUCE, diskuterade flyktingkrisen nyligen i Bryssel. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och alla barn och ungdomar som flyr har rätt till den.

Paula Engwall representerade Lärarförbundet på mötet i Bryssel. Hon berättar:

-Vi diskuterade det faktum att 2,4 miljoner barn och 52 000 lärare har tvingats lämna sina skolor i Syrien på grund av den senaste tidens intensifierade kriser.

Lärarförbundet är med och påverkar allas rätt till utbildning även på Europanivå. ETUCE samlar 11 miljoner lärare från alla länder i Europa vilket ger oss en stark legitimitet i debatten. Det är vårt ansvar att vara med och påverka så att alla de barn och ungdomar som kommer till Europa för att skapa sig en bättre framtid får tillgång till utbildning så snabbt som möjligt.

Utbildning är en mänsklig rättighet

- Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. I en katastrofsituation är utbildning ofta det som ger hopp och värdighet. Den är också nyckeln till att bryta fattigdom och utanförskap. Därför är det extra viktigt att de barn och ungdomar som nu kommer till Sverige snabbt får tillgång den utbildning de har rätt till och att Barnkonventionen och andra internationella konventioner respekteras.

Lärare viktiga för barn som flytt

ETUCE betonade också hur viktiga vi lärare är för att möta de barn och ungdomar som kommer hit men också för att påverka våra regeringar att göra allt vad de kan för att garantera rätten till utbildning.

- Lärarförbundet kan genom engagemanget i ETUCE bidra till att påverka EU att respektera de mänskliga rättigheterna, tydligt uttryckta i olika fördrag och internationella konventioner, avslutar Paula Engwall.

Här hittar du mer om Lärarförbundets arbete med flyktingar


Maria Rönn om EI-kongressen: "Imponerades av handlingskraften"

Lärarförbundet är medlem i Education International (EI) med 401 medlemsorganisationer i 171 länder. EI företräder därmed 30 miljoner lärare. I somras ägde EI:s kongress rum i Ottawa, Kanada.

Lärarförbundet är medlem i Education International (EI) med 401 medlemsorganisationer i 171 länder. EI företräder därmed 30 miljoner lärare. I somras ägde EI:s kongress rum i Ottawa, Kanada.

Säkra skolor, utbildning med kvalitet, den ökade kommersialiseringen och jämställdhet var några av fokusområdena för kongressen, bloggar Lärarförbundets 1:e vice ordförande Maria Rönn i en återblick på sommarens stora internationella lärarkongress.

Drygt en månad har gått sedan Education International, lärarfackens världsorganisation, höll sin världskongress i Ottawa och jag har hunnit smälta en del av intrycken. Som en delegat bland nästan 1500 var jag med och beslutade om vad som kommer att vara i fokus för världens lärarförbund de kommande fyra åren.

Säkra skolor, utbildning med kvalitet, den ökade kommersialiseringen och jämställdhet var några av fokusområdena för kongressen, liksom arbetet med att utveckla själva organisationen. Men de starkaste minnena när jag ser tillbaka på denna intensiva sommarvecka är inte besluten som fattades, utan solidariteten lärare emellan.

Jag imponerades av modet och handlingskraften hos kollegor från krigsdrabbade länder eller odemokratiska regimer, som berättade om sin kamp för fackliga rättigheter. Jag såg styrkan hos lärare drabbade av naturkatastrofer som beskrev arbetet för att få till en fungerade skolgång för de utsatta eleverna. Jag kände stolthet över att vara en del i samma kamp för utbildning av god kvalitet som de båda pristagarna Dr Luisa Bautista-Yu och Ahmed Jassim Salih Al-Shiblawi och lärare världen över.

Samtidigt kunde jag inte hålla tillbaka tårarna när namn på lärare och fackliga kollegor som fallit offer för terror och katastrofer presenterades. Jag förfasades över situationen i Nigeria, där man inte vågar låta barnen gå till skolan på grund av terrorhoten. Kongressen behandlade flera brådskande resolutioner från länder där läget är akut, till exempel Iran, där de fackliga ledarna fängslades för att de ansökt om visum för att åka till EI:s kongress. De sitter fortfarande frihetsberövade.

Utbildning är nyckeln till utveckling! Genom att fortsätta kampen för mänskliga rättigheter och utbildning av god kvalitet kan vi ta fler steg mot ett öppet samhälle där alla människor har möjlighet att uppfylla drömmar.

På EI:s världskongress blev det också tydligt för mig att Lärarförbundet inte bara är en stark facklig organisation i Sverige, utan en organisation som gör skillnad för lärare på många håll i världen. Kollegor från länder i Afrika, Asien och Latinamerika berättade om vårt mångåriga samarbete. Det blev tydligt att vi har mycket att lära av varandra, för även om kontexten är så olika är utmaningarna ofta desamma i strävan efter utbildning av god kvalitet för alla.

Jag är engagerad i Lärarförbundet och det är så mycket mer än löner och arbetstid i den svenska skolan. Det är solidaritet med lärare, barn och elever i hela världen!

Maria Rönn

1:e vice ordförande för Lärarförbundet

Lärare i Kanada - ungefär som hemma

Visst vill du veta hur lärarna i Kanada har det? Sam Hammond från EFTO i Ontario berättar att det kan handla om för mycket pappersarbete och för lite planeringstid - men att vi kan inspireras av varandra att komma till rätta med lärarnas utmaningar.

God kväll i Sverige! Medan ni varvar ner därhemma är arbetet på den internationella lärarkongressen i full gång. Kongressen hålls vart fjärde år och alltid i en ny världsdel. Förra gången var den i Kapstaden och den här veckan i Ottawa i Kanada.

Självklart vill vi prata med en kanadensisk lärare om vilka utmaningar lärarna har här. Vi brukar själva säga att lärarnas frågor, på gott och ont, är gemensamma över hela världen. Den bilden bekräftar Sam Hammond från Elementary Teachers´Union of Ontario (CTF/FCE). De kämpar mot för mycket pappersarbete och för mer planeringstid, precis som vi.

Sam Hammond berättar också om vad det betyder att vara på internationell lärarkongress och hur vi kan inspireras av varandra och varför han tycker att det är en "wonderful World Congress".

Se intervjun med San Hammond på Lärarkanalen!