Lärarförbundet
Bli medlem

Bring back our girls!

Skrivet av Eva Elmstedt Frisk.

Den 14 april fick vi ofattbara nyheter från våra kollegor i Nigeria. Extremistgruppen Boko Haram hade kidnappat 276 skolflickor från en flickskola i Chibok i Borno State i norra Nigeria. Två veckor senare lyckades 53 av flickorna rymma men de resterande är alltjämt fångna och det är osäkert var de befinner sig.

Detta är ett i raden av attentat från Boko Haram. Enligt generalsekreteraren i NUT (Nigerian Union of Teachers) Obong J. Obong har 171 lärare dödats sedan 2009. För några veckor sedan dödades sex lärare i sina hem tillsammans med 20 familjemedlemmar i staden Dikwa även den i Borno State.

För att diskutera den akuta situationen mötte NUT FN:s särkskilda sändebud för utbildning Gordon Brown och Education Internationals generalsekreterare Fred van Leeuwen i torsdags 8 maj i Abuja. EI stödjer NUT i arbetet att skapa förutsättningar för skolorna. ” För att ge eleverna en bra utbildning krävs att de och lärarna har en säker arbetsplats” säger Fred van Leeuwen. Men framhåller han:

Det absolut mest prioriterade just nu är att hitta flickorna! 

Jag talar för världens alla lärare, vi är chockerade över att detta har hänt och det är absolut nödvändigt att regeringen gör allt i sin makt för att hitta dem.

Det känns ofattbart att detta händer våra kollegor i Nigeria. Under ett besök för bara fyra år sedan i grannstaten Adamawa mötte jag ett trettiotal lokala ledare under en utbildning inom Lärarförbundets samarbete med NUT. Kvinnor och män deltog ivrigt i gemensamma diskussioner om ledarskap, något som inte varit möjligt 10 år tidigare, ett resultat av de särskilda satsningar på medlemsutbildning för kvinnor som anordnades inom NUT program mellan åren 2001 och 2007.

Protesterna har kommit från hela världen och många länder erbjuder nu Nigeria stöd och teknisk hjälp i sökandet efter de bortförda flickorna. Bring back our girls!

Eva Elmstedt Frisk
Internationell sekreterare

Läs EI:s artikel
#BringBackOurGirls

Brev från Lärarförbundet till Nigerias president (pdf)

För att kunna kalla sig världens största demokrati behöver man väl satsa på utbildning?

Skrivet av Henrik Herber, Lärarförbundets internationella avdelning.

Det har aldrig varit en enkel sak att argumentera för allas rätt till utbildning i Indien, men 2009 antogs en lag, Right to Education act, som mödosamt håller på att genomföras i landets delstater. De lärarfackliga organisationerna har med olika grad av framgång lutat sig mot lagen för att driva sina krav om resurser till skolan, vettiga lokaler och förutsättningar att bedriva undervisning.

Under mitt senaste besök hos den indiska lärarorganisationen AIPTF får vi höra fler personer uttrycka missmod om framtiden:

- Det ser inte så positivt ut för rätten till utbildning i Indien...

Orsaken är att de pågående valen tycks innebära ett regeringsskifte från Kongresspartiet till hindunationalistiska BJP som leds av den karismatiska ledaren Modi. Modi är idag delstatschef, Chief Minister, för Gujarat där han verkat för att privatisera utbildningssektorn och ersätta dyra pedagoger i statlig tjänst med kontraktsanställda som inte ställer lika höga krav. Kommersialisering av utbildning, där skolan läggs ut på entreprenad, innebär kostnadsbesparingar för delstaten.

Konsekvenserna är att utbildning inte ses som en rättighet utan en handelsvara. Den som betalar bäst får större valmöjligheter medan den som inte har pengar riskerar att inte få någon utbildning alls. Det är en utveckling som också har sin udd riktad mot facklig organisering, då de fackliga organisationerna hittills har haft begränsade möjlighet att ansluta lärare som inte är statligt anställda.

Kollegorna i AIPTF är helt enkelt bekymrade över att Modi vinner valet och genomför sin utbildningspolitik i hela landet – det vore dödsstöten för Right to Education Act. Kongresspartiet har visserligen släpat fötterna efter sig, men har en mer välvillig inställning till kostnadsfri utbildning för landets mindre bemedlade befolkning.

Vill inte den indiska befolkningen ha god utbildning? Idag är förutsättningarna för statliga skolor att ge bra utbildning så låga att få frivilligt vill ha sina barn där. Lärarna får i stor utsträckning skulden för sakernas tillstånd, få medborgare känner till någon lag om rätten till utbildning eller de utfästelser staten gjort och sen svikit.


- Även de som lever i fattigdom vill därför ha sina barn i privatskolor, säger AIPTFs generalsekreterare Eswaran. Innehållet i utbildningen, om barnen verkligen lär sig något, är mindre viktigt än en trygg skolmiljö och en skola med gott renommé som kan öppna dörrar till jobb eller fortsatt utbildning. Eftersom den politiska eliten har sina barn i privatskolor och rätten till utbildning mest är en fråga för de fattiga utan politiskt inflytande, är det inte konstigt att färre än en tiondel av parlamentsledamöterna var på plats när lagen om allas rätt till utbildning antogs.

Till skillnad från situationen i Sverige är utbildning en icke-fråga i det indiska valet. Bland annat genom AIPTFs enträgna lobby-arbete kan partiernas valmanifest innehålla pliktskyldiga formuleringar om utbildningens betydelse.

Så i ena ringhörnan står politiker med barn i elitskolor som inte ser fördelar med offentlig utbildning i allians med utbildningsföretag som vill ta marknadsandelar, i andra ringhörnan lärarfacket som står upp för allas rätt till utbildning. De stora förlorarna är barnen som lever i fattigdom. Deras framtid är Indiens framtid, men nu riskerar de fortsatt utsatthet, avbruten skolgång, barnarbete, samtidigt som klyftorna i samhället växer. Därför ställer vi vårt hopp till den indiska lärarorganisationen AIPTF och dess allierade i kampen för rätten till utbildning av god kvalitet för alla. Det vinner demokratin på. Det vinner alla på.

Ukraina

Tillbaka från sitt ETUCE-uppdrag (ETUCE, regionkommittén för lärarfackliga organisationer i Europa) i Ukraina skriver Kounka Damianova om Maidan-torget:

- Vi såg foton på personer som dött och fackets hus... det hade bränts ut helt.

Det är i fackföreningshuset, Maidan Nezalezhnosti , ett landmärke i hörnet av torget, som centralorganisationen Federation of Trade Unions of Ukraine och den lärarfackliga organisationen Trade Union of Education and Science Employees of Ukraine (STESU) haft sina kontor . Huset blev också samlingslokal för demonstranterna i de protester som började i november 2013.

19 december i fjol slog ”Berkut", den ukrainska kravallpolisen, till mot demonstranterna på Maidantorget. En provisorisk läkarklinik inrättades i fackföreningshuset för att ta emot skadade demonstranter. Under natten som följde sattes huset i brand. Våldsamheterna innebar närmare tusen skadade och ett hundratal döda på båda sidor. När stridigheterna blåstes av 21 december var fackets hus helt förstört. Hundratals anställda i de fackliga organisationerna står utan arbetsplats.

Lärarfacket STESUs ordförande Georgiy Trukhanov skriver till ETUCE:

- All documents, furniture, office equipment and supplies, communication means have been totally lost. The restoration of the building and all equipment requires significant resources and time. Heads of the trade unions and the Federation of Trade Unions of Ukraine are currently looking for temporary offices for their staff. Today the Trade Union of Education and Science Employees of Ukraine is applying all its efforts to restore its activities in full.

Lärarförbundet har tidigare skickat ett solidaritetsbrev med stöd till STESU. Ordförande Trukhanov svarar att de är tacksamma för allt stöd från hela världen.

- Våra medlemmar hedrar dem som dött i konflikten, på båda sidor. Många av dessa var studenter eller lärare.

Situationen i landet är fortfarande spänd och det är oklart när det kommer finns möjlighet att bygga upp fackföreningshuset på nytt.

Du kan läsa uttalande från IFS (ITUC) här: http://www.ituc-csi.org/ituc-statement-on-ukraine?lang=en med länk till en film som visar det förstörda fackföreningshuset.

Hur långt är du beredd att gå för bra kvalitet och bra villkor?

Henrik Herber bloggar från sitt besök i Indien, februari/mars 2014.

Jag hör Eswaran, generalsekreterare för indiska AIPTF (grundskollärarnas lärarfackliga federation) prata om vikten av god utbildning:

– Att utbildning av bra kvalitet är viktig för landets ekonomiska tillväxt, behöver knappast understrykas, säger han och tillägger att det är kvaliteten på lärarna som är det som har mest betydelse. I Indien sker en drastisk minskning av inskrivningar i statliga skolor. Eswaran igen:”the structure is collapsing on account of apathy of the Government”.

Alla är bekymrade över den låga kvaliteten på undervisningen, men det råder delade meningar vad man kan göra åt saken. Föräldrar av alla samhällsklasser vill hellre ha sina barn i privatskolor. AIPTF var för några år sen med och påverkade för att få en lag om rätt till kostnadsfri utbildning. Men lagen genomförs inte fult ut. Det saknas pengar. Den förlorar dessutom betydelse när delstatsregeringarna lägger ut undervisning på entreprenad; privatskolornas andel ökar i takt med krisen i det statliga systemet.

Varför vill ingen gå i Indiens statliga skolor? Jag träffar Devender som arbetat några år som grundskollärare i Delhi. Han berättar att som statsanställd kan han beordras göra andra uppgifter utanför skolan som valövervakning, folkräkning eller annat administrativt arbete. – När vi tvingas göra annat finns det ingen lärare i skolan, berättar han. Dessutom saknas ämneslärare i exempelvis musik och idrott.

De statliga skolorna är nedgångna med dålig utbildningsmiljö och slutkörda underbetalda lärare, som får bristfälligt stöd och dåliga möjligheter till fortbildning. Det är inte undra på att föräldrarna vill ha närvarande lärare, privatskolorna kan i många fall också erbjuda bättre materiell standard.

Så vad är problemet med privatskolor, om det känns tryggare att ha sitt barn där? Det gäller att förklara hur mycket samhället har att tjäna på ökad jämlikhet – privatskolorna ökar klyftorna mellan rika och fattiga. Det gäller att förklara varför kompetenta lärare har betydelse och behöver bra villkor oavsett om de är i privata eller statliga skolor; det är många som menar att det är lärares fel om statliga skolor är usla. Det gäller att förklara skolans uppdrag att ge barn inte bara yrkeskunskaper utan kunskaper för livet. Men hur nå ut med sådana budskap på ett sätt som verkligen får uppmärksamhet och kan bidra till positiv förändring i ett jätteland som Indien, där AIPTF som är en av landets lärarorganisationer har drygt två miljoner medlemmar?

Om man menar allvar, kan man göra som AIPTF som startade tre parallella marscher, så kallade yatras. De tre marscherna har under februari gått genom 23 delstater där 1874 möten arrangerats med föräldrar, allmänhet, opinionsbildare och beslutsfattare. Att kampanjen varit framgångsrik beror bland annat på att: AIPTF har formulerat tydliga krav för vad man vill uppnå, man har sen anpassat dessa krav till situationen i olika delstater och knutit an till de frågor som är angelägna lokalt. Slutligen har man förstått att det inte är slagord som skapar förändring, det är möjligheten för de många medlemmarna att engagera sig konkret.

Till slut sammanstrålade marscherna i Delhi. Och det är där jag nu befinner mig för att se hur kampanjen avslutas efter 15 376 avverkade kilometrar.

Eswaran talar till de tusen lärare som samlats till denna Grande finale:

– Let me assure you that this culmination programme only marks the conclusion of the Yatra – but the efforts and struggle for a better and secure future for our children and nation will continue till we achieve quality education for all.

Ett nordiskt-palestinskt samarbete

Situationen kan vara svår för lärare i Palestina. Lönen är låg (motsvarande 5 000 i månaden) och lärarna förväntar sig mycket av sin fackliga organisation GUPT, som trots dialog med regeringen har svårt att få gehör för sina krav. En förklaring, eller ursäkt, som regeringen tar till är att den palestinska administrationen i stort sett finansieras av utländskt bistånd, från EU, USAID och FN-familjen.

– Vi får höra att EU har bestämt lönen för lärarna och att vi därför inte kan förvänta oss några ökningar, säger Nadim Sami i GUPTs styrelse.

Biståndsberoendet gör också att fördelningen av pengar till utbildning (som ändå uppgår till hyggliga 16-17 % av statsbudgeten) i begränsad mån går till förbättringar i grundskolan, lärares löner och fortbildning utan styrs i stället till infrastruktur, utbyten och annat som dikteras av utländska givare. Det här är bara ett exempel av många hur situationen ser ut i Palestina idag. Oavsett enskilda individers kapacitet och organisationer för förändringar i det palestinska samhället, definieras handlingsutrymmet av externa faktorer som ingen kan styra över, det är förutsättningen att leva under ockupation.

Men svåra villkor avskräcker inte unga att tänka sig en framtid som lärare. På en plats där 16.6 % av kvinnorna förvärvsarbetar (se information från ILO) är läraryrket en av få möjligheter för kvinnor att få arbete. En svaghet som GUPT vill komma till rätta med är bristen på jämställdhet i organisationen, det finns inga kvinnor i styrelsen trots att 65 % av lärarna är kvinnor. På den senaste kongressen visade sig den stora utmaningen vara att kvinnor inte gav stöd till sina medsystrar i deras nomineringar eller kamp för inflytande, vilket gynnade männen som traditionellt har styrt GUPT.

För lärare i förskolan är lönen mindre än 100 dollar i månaden och arbetstiden är längre än för grundskollärare, från klockan åtta till fyra. Det finns idag få möjligheter till inflytande för den nystartade fackliga organisationen för förskollärare (som har att diskutera villkoren med socialdepartementet, eftersom förskolan inte är en del av det formella utbildningssystemet). Lärarförbundet ser över möjligheten att ge stöd till GUPT tillsammans med norska Utdanningsförbundet, medan våra danska kollegor i BUPL samarbetar med de palestinska förskolelärarna. Ett nordiskt-palestinskt samarbete med andra ord.

Ett zambiskt besök

I samband med lanseringen av årets Global Monitoring Report (GMR) har Lärarförbundet haft besök från den zambiska lärarorganisation ZNUT. Leah Kasaji är ansvarig för jämställdhet på ZNUTs kontor i Lusaka och hon är aktiv i det kvinnonätverk i Afrika som Lärarförbundet stöder. Hon berättar att arbetet för jämställdhet i ZNUT går sakta men säkert framåt.

-Vi har kvinnokommittér lokalt, regionalt och nationellt och ser till att också kvinnors intressen bevakas i facket.

Det ska helt enkelt inte gå att ta beslut som rör kvinnor utan att kvinnor är representerade, vilket uttrycks med en slogan ”not about us without us”.

På GMR-seminariet berättade Leah att även om lärarna har status (det är kö till lärarutbildningen) och att facket lyckats bra i löneförhandlingar (man sätter märket för lönebildning) så finns också problem. I och med satsningar på att nå millenniemålet att alla barn ska gå i grundskola, har klassrummen blivit överfulla.

- Förut hade jag i snitt fyrtio elever, nu har jag åttio. Hur ska jag hinna göra omdömen och följa upp att alla barn lär sig?

Jag påminns om att kollegor i världen diskuterar liknande frågor som vi gör i Sverige, men att förutsättningarna givetvis ser olika åt. När du tänker på länder med stor fattigdom i södra Afrika är det kanske inte en ljus bild du ser framför dig? Så en annan reflektion jag gör är att vi också behöver höra positiva nyheter och få en nyanserad bild. På så vis kan vi bättre lära av varandra. Kanske ZNUT har ett tips på hur vi kan göra läraryrket attraktivt igen?

Har vi råd att inte satsa på utbildning?

Sida, Svenska Unescorådet och Lärarförbundet har idag samarrangerat ett seminarium för att lansera Unescos Edcuation For All Global Monitoring Report. Redan 1966 tog FN fram rekommendationer för lärares status, på nittiotalet gjorde man en satsning på att alla barn skulle få gå i grundskola. Målen upprepades och preciserades 2000 i Dakar och inkluderades därefter i de millenniemål som ska vara uppfyllda 2015.

Hela tiden upprepas samma sak – utbildningens betydelse (minskar fattigdom, sociala klyftor, fungerar hälsofrämjande, minskar mödradödligheten, stärker kvinnor o.s.v.) och lärares betydelse för utbildning. Global Monitoring Report kan med viss precision peka på sambanden. Läs sammanfattningen och se själv! Nu skulle man kunna tro att argumenten var så övertygande, och att vissheten om vilken avkastning investeringar i utbildning ger därför skulle vara så tvingande att satsningar från regeringar och bistånd varit tillräckliga för att nå målen. Men så fungerar det inte. Man räknar med att 60 % av världens länder kommer nå målet att erbjuda alla barn kostnadsfri grundskola 2015. På många håll råder det brist på allt: utbildade lärare, vettiga skollokaler, skolmaterial - och toaletter för pojkar och flickor. Lärare är underbetalda och överbelastade. Inte bara Sverige står inför stor lärarbrist.

På seminariet frågar någon om det går att säga när läraryrket förlorade anseende och status och varför det blev så. Likvärdigheten är satt på undantag, barn och särskilt flickor från fattiga miljöer får inte gå i skola. I den takt utvecklingen går kommer alla flickor ha fått möjlighet att gå minst nio år i skola (primary och lower secondary) först år 2111. Jag förstår inte att vi har råd att vänta. Om det kostar mycket? Enligt Global Monitoring Report behövs ytterligare 26 miljarder dollar/år för att täcka behoven för ”basic education”. Visst låter det mycket, det är nästan halva kostnaden för ett vinter-OS i Sotji.

Homosexuell=kriminiell, nu är även Indien på skamlistan

Indiens Högsta domstol har idag tagit beslut att förbjuda homosexualitet (med omskrivningen att man inte förbjuder människor att ha olika läggning, men att utövandet av homosexualitet är straffbart). 

Antalet länder som lagstiftat mot homosexualitet har därmed ökat från 82 till 83 (varav 22 i Asien – se bl.a. statistik och information på ilga.org). 

I fokus för en högljudd debatt är en 150 år gammal lag (sektion 377) som slår fast att homosexualitet är mot lagen. Dehlis högsta Domstol fastställde i en uppmärksammad dom 2009 att lagen är obsolet och bör ändras, vilket innebar en positiv signal och att många homosexuella vågade komma ut. Lagstiftningen har dock släpat efter, men den här veckan skulle en dom i federala högsta domstolen ge vägledning. 

HBT-aktivister hade förberett för en hyllning till vad man förväntade sig skulle vara ett domstolsbeslut som skulle skynda på förändringar också i den nationella lagstiftningen. I stället har Högsta domstolen gått i motsatt riktning.

Vad händer i Indien? Hur tänker man kring arbetet att motverka diskriminering och trakasserier? I efterspelet till de uppmärksammade gängvåldtäkter bland annat i Delhi, som chockat världen, har regeringen stiftat en ny lag ”Sexual Harassement of Women at Workplace Act” (2013), lagen skyddar alla yrkeskategorier inklusive lärare och även elever i skolan. 

I snabb takt har tillägg gjorts till läro- och kursplaner för att ha mer ”livskunskap” och motverka trakasserier och övergrepp. Men här i Indien handlar det i mindre grad om individuella mänskliga rättigheter, i stället uttrycks frågan i termer av samhällets önskan om värdighet och krav på att vi visar respekt mot varandra (gäller numera inte för homosexuella) vilket förhoppningsvis leder till färre övergrepp. Det finns inte på kartan att man kan prata om sexuella och reproduktiva rättigheter. 

Jag gör inte bara en semantisk markering, utan menar att utan att prata om rättigheter kan man heller inte prata om statens skyldighet att garantera dessa rättigheter, det saknas alltså ett åtagande att det blir konsekvenser av framtida övergrepp.

Våra lärarkollegor i Indien menar att det är så mycket tabun kring frågan om homosexualitet att HBT-frågor inte diskuteras, varken i facket eller i skolan. Det har varit en stor och utmanande process att lyfta frågan om kvinnors rättigheter; ännu har samhället bara tagit myrsteg i arbetet mot sexuella trakasserier. I parlamentsvalet är det här knappast en vinna- eller försvinnafråga för något parti, som en lärarkollega uttryckte saken. Att EI för ett antal år sen alls kunde ta en resolution av HBT-rättigheter var inte lättsmält för många lärarfackliga organisationer i Asienregionen, men det var ett fall framåt. 

Jag kämpar med min förståelse för de tabun samhällen omger sig med, och förstår att det här inte är en lätt kamp att föra, men å andra sidan kan jag inte annat än sucka över vilka svårigheter många människor har att acceptera varandras rätt att få vara sig själv (vilket följdriktigt innebär – surprise, surprise – att människor är olika). På min tid i Röda Korsets ungdomsförbund hade vi som annonskampanj skrivit i versaler: ”Kärlek och respekt – ska det vara så jävla svårt?” Frågan ekar alltjämt i mitt huvud. För lärarna i Indien är det svårt att prata om det, att komma ut är inte att tänka på efter dagens chockerande utlåtande från domstolen. 

 Hur det går för lärarkollegor och elever som riskerar diskriminering, förföljelse och livstids fängelse är svårt att föreställa sig. De som kom ut 2009 kan ju knappast gå in i garderoben igen.

En mörk dag.

Frågor & Svar