Lärarförbundet
Bli medlem

Världslärardagen på nytt sätt

Årets Världslärardag firades som vanligt den 5 oktober, men i år på ett lite annorlunda sätt.

Vad är Världslärardagen?
Den firas varje år 5 oktober och på den dagen uppmärksammar och uppmuntrar vi alla lärare på våra skolor och förskolor i hela Sverige och i världen, tillsammans med våra kollegor.

Hur var årets upplaga?
Det var starten på en kampanj där Lärarförbundet uppmärksammar arbetsmiljö och friskfaktorer. 5 oktober var första dagen och ett bra avstamp med många arbetsplatsbesök och firande på många skolor med kanelbullar och tårtor. Tävlingar för lärare, intervjuer av politiker och lokala tidningsartiklar är exempel på andra aktiviteter. Det är inspirerande att se uppfinnings-rikedomen när vi uppmärksammar denna dag där lärarna står i centrum.

Ett internationellt evenemang
Samtidigt med firandet på våra arbetsplatser ordnade Education International, världslärarfacket, ett 24 timmars webinarium med start kl 3 på natten. Det blev 3-4 timmars sändningar per kontinent och Lärarförbundet bidrog framför allt i den europeiska delen med olika korta videofilmer där lärare och ledare berättade om hur vardagsarbetet påverkats av Corona. Filmerna var uppskattade inslag i hela den här mosaiken av lärare, elever och ledare från EI, UNESCO, WHO och ILO.

Hela 24-timmarswebinariet finns här.

EI Världslärardagen 5 okt  Youtube 3

Intresset för Sverige har varit stort i världen eftersom vi stack ut när vi höll skolor öppna och många vill veta hur det fungerade. Flera lärare berättade hur dom lyckades hitta lösningar på utmaningarna och om lokala riskbedömningar där både fackliga ombud och arbetsgivare var involverade.


Eva Karsvik VärldslärardagenEva Karsvik från Fagersta visar sina egentillverkade skydd i plexiglas.

För dig som vill läsa mera, gå till startsidan för världslärardagen


På startsidan kan du se materialet från i år, även en del exempel på vad som gjordes på olika håll i landet och olika tidningsartiklar. Det finns också länkar till alla filmer som sändes från hela världen med filmen om Eva och de andra svenska inslagen.

Stort tack till alla er som gjorde dagen till en riktig fest!

covid-19 krisen och lärarfacken i Asien

Skolor i över 190 länder har stängt, 1,7 miljarder studenter, mer än 90% av världens elever - får antingen begränsad utbildning på nätet eller ställs helt utan. Av dessa bor mer än 1 miljard i Asien och Stillahavsområdet och även hälften av alla drabbade lärare (63 miljoner) arbetar där.

covid-19-pandemin är inte bara en kris för människors hälsa och ekonomi –den är också en kris för utbildningssektorn. Skolor i över 190 länder har stängt, 1,7 miljarder studenter, mer än 90% av världens elever - får antingen begränsad utbildning på nätet eller ställs helt utan. Av dessa bor mer än 1 miljard i Asien och Stillahavsområdet och även hälften av alla drabbade lärare (63 miljoner) finns där.

Några exempel på hur lärarfacken tar initiativet

Indonesien
I Indonesien började skolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner att stänga den 16 mars, vilket lämnar över 68 miljoner studenter utan utbildning i skolmiljö.

Social och fysisk distans som införts av regeringen hindrade inte PGRI från att genomföra sin verksamhet genom omfattande användning av teknik och digitala plattformar. Den 7 april genomförde PGRI framgångsrikt sin första virtuella nationella arbetskonferens, där 500 medlemmar i PGRIs styrelseutskott på nationell, provinsiell och distriktsnivå deltog.


PGRI digital literacy
Bild: PGRI genomför Zoom-möte med fortbildning och stöd till lärare.

Facket har inrättat covid-19 kriscenter på provins-, distrikts- och stadsnivå för att hjälpa regionala regeringar med att förebygga och hjälpa drabbade samhällen genom insamling och distribution av matransoner, sanitets- och hygienutrustning samt skyddsutrustning för vårdpersonal.

PGRI har också genomfört fortbildning online för sina medlemmar; "Självgående lärare" kontinuerligt från och med den 2 maj. Hittills har cirka 300 000 lärare deltagit på sådana kurser.Bild: AIPTF organiserar utdelning av ansiktsmasker till lärare.

Indien
Lärare och deras organisationer i Indien har bidragit till att stödja regeringarnas initiativ för att begränsa covid-19. Alla AIPTF-medlemsorganisationer har bidragit med en dagslön till regeringens covid-19-stödfonder. Trots ekonomiska bidrag från lärarna och andra statliga anställda har regeringen beslutat att frysa krisbidrag för alla dessa utan samråd med fackföreningar. AIPTF har protesterat mot detta beslut utan någon framgång hittills.

AIPTF har uppmanat regeringen att samverka med fackföreningarna vilka kan spela en viktig roll för att begränsa avhopp från skolorna, överbrygga klyftorna mellan stad och land, mellan könen och digitala klyftor. Men även bidra till att anpassa den nya tekniken, säkerställa hälsa och säkerhet för lärare och studenter - men regeringen vägrar att samarbeta med fackföreningar.

Lärarna, som lämnats utan stöd av regeringen, har också uppgraderat sina färdigheter för att använda onlineplattformar för att kunna fortsätta distansutbildning och ge stöd till eleverna.

Filippinerna
Alliance of Concerned Teachers, Filippinerna, har lanserat programmet ”ACT4Public Health” som granskar effektiviteten i regeringens politik, lobbar för utvidgning av tester, förstärkning av folkhälsosystemet, ökat stöd för utbildnings- och hälsovårdspersonal, spridning av online information om covid-19, kritisk analys av den lokala och globala situationen, praktiska tips för att förebygga och återhämta sig från sjukdomen samt konstruktiva politiska förslag för att bekämpa hälsokrisen. Under ACT4PublicHealth har ACT också distribuerat mat och ansiktsmasker till arbetarna i främsta ledet i Filippinerna.

NATOW, även de i Filippinerna, har fokuserat på att förhandla med arbetsgivarna så att ekonomiskt stöd kan ges till lärare under karantänen. Även om förhandlingarna i vissa fall har lyckats och kontanta förskott getts till lärare, fortsätter förhandlingarna i vissa skolor där facket argumenterar för att stöd ska ges i form av bidrag och inte lån.

Bild: ACT:s Generalsekreterare Raymond Basilio protesterar mot arrestering av lärare. Vi bevittnar också en ökande auktoritär trend där regeringar i Filippinerna, Kambodja, Japan har åberopat en nödsituation och skapat enorma befogenheter till presidenter eller premiärministrar att fatta enväldiga beslut utan att samråda med parlamenten.

Regeringarna verkar använda pandemin för att omintetgöra framsteg som gjorts genom åren när det gäller arbetsrätt och avtal, social dialog och mänskliga rättigheter för arbetare och anställda. I Indien har regeringar i två delstater redan avskaffat arbetslagstiftningen och den federala regeringen planerar att frysa den under de kommande tre åren utifrån arbetsgivarnas krav. Ett allvarligt bakslag för arbetares intressen och ställning.

Bild: ACT:s Generalsekreterare Raymond Basilio i en protest för en arresterad lärare.

Pandemin resulterar också i ökade klyftor och orättvisor, när det gäller;

  • De som har tillgång till dator och internet och de som inte har
  • Stad och land med väldigt olika förutsättningar
  • Män och kvinnor - och orättvisa villkor.

I de flesta länder i regionen har offentliga utbildningssystem dålig infrastruktur, lärare och studenter saknar tillgång till nödvändiga digitala verktyg och utbildning, elever från låg socioekonomisk bakgrund har i de flesta fall inte tillgång till pålitligt internet. Situationen är mycket annorlunda i de mer utvecklade länderna i regionen, som Sydkorea, Hong Kong, Japan, Taiwan för att nämna några. Men även där finns stora skillnader inom varje land.

En annan oroande trend är att kontraktsanställda lärare, lärare i privata skolor, förskole-sektorn i Filippinerna, Nepal, Sri Lanka utsätts för orättvis uppsägning eller lämnas utan löner. Regeringarna håller antingen tillbaka betalningen av löner eller har inga skyddsnät för sådana grupper.

"De mest sårbara kommer påverkas mest"

Även om vi inte vet hur krisen kommer att utvecklas och vilka konsekvenserna blir, står det redan klar att de mest sårbara kommer påverkas mest; utsatta befolkningsgrupper som drabbas av akut fattigdom. Vi riskerar att förlora många års utveckling mot jämställdhet och tillgång till utbildning, eftersom många barn kanske inte kommer tillbaka till skolorna. Vi som lärarfack måste hålla fast vid solidaritet och samarbete på nationell, regional och internationell nivå och se till att offentligt finansierad utbildning av hög kvalitet förblir tillgänglig för alla elever vilket är deras rättighet enligt Barnkonventionen och ett av målen i Agenda 2030. .

Förutom att kämpa mot nedskärningar i utbildningsbudgetar, måste vi, tillsammans inom Education International, kämpa för att fler vill bli lärare och att lärare stannar i skolan. Lärarfacken måste bevaka arbetsvillkoren när vissa privata aktörer vill försvaga lärares position och roll till förmån för ny teknik och under förevändning att pandemin har skapat en helt ny verklighet. Risken finns att krisen leder till mindre pengar till skolan, och en ökning av privata, vinstdrivande aktörer inom utbildning.

Denna blogg bygger på en rapport från Anand Singh som är Regionchef i Asien för världslärarfacket Education Internationals Asienkontor.

Free Mohammad Habibi, jailed Iranian teacher and unionist!

Photo: Education International's webb

Photo: Education International's webb

In a joint action with Education International, Lärarförbundet strongly condemns the prison sentence imposed on Mohammad Habibi, an Iranian teacher and a member of the board of directors of the Iranian Teachers'Trade Association of Tehran. The sentence is for ten and a half years of confinement.

Lärarförbundet has repeatedly condemned the imprisonment and called on the release of jailed teacher trade unionists, such as Esmail Abdi. This time, we request solidarity action for Mohammad Habibi. (Svensk sammanfattning sist.)

As Education International reports:

"On 4 August, the Iranian Islamic Revolutionary Court sentenced Habibi to ten year and a half in prison. His sentence also included prohibition of social and political activities for two years, a travel ban of two years, and 74 lashes.

The International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI) reported that, on 20 May, a peaceful gathering organised by the Iranian Teachers' Trade Association of Tehran (ITTA-Tehran) was attacked by security forces and undercover agents,. Fourteen participants, including Habibi, were arrested. At the time of his arrest, he was on bail from a previous arrest in March 2018. All but Habibi were freed one day later. Habibi was transferred to a solitary confinement cell in Tehran's largest prison.

The IASWI warns that he is currently held in prison under unbearably harsh conditions. According to family members who visited him, Habibi is suffering from deep pains in his chest and sides, due to severe kicks and blows to his body. He also has a large visible bruise on his back, the result of undercover agents dragging him on the asphalt of the street. He needs an immediate scan of the injured areas, but public authorities have not moved him to hospital from prison.

Habibi’s treatment by prison officials “is nothing short of homicidal, criminal negligence,” the IASWI deplores, holding all officials involved in this case fully responsible for anything happening to him."

You can show your solidarity by signing up on the LabourStart campaign launched by Education International.

Swedish summary:

Education International rapporterar: "Den 4 augusti dömde den iranska islamiska revolutionsdomstolen Habibi till 10,5-årigt fängelsestraff. Hans dom innehöll också förbud mot sociala och politiska aktiviteter i två år, ett reseförbud på två år och 74 piskrapp.

Den internationella alliansen till stöd för arbetstagare i Iran (IASWI) rapporterade att en fredlig sammankomst som anordnades av Irans lärare Trade Association of Teheran (ITTA-Teheran) attackerades den 20 maj av säkerhetsstyrkor och säkerhetstjänsten. Fjorton deltagare, inklusive Habibi, greps.

IASWI larmar om att han för närvarande hålls i fängelse under omänskliga förhållanden. Hans familj bekräftar att han har allvarliga skador efter misshandel och förvägras sjukvård.”

Du kan visa din solidaritet genom att skriva på LabourStart-kampanjen som lanserats av Education International.Hoten och våldet ökar – det demokratiska utrymmet minskar

Allt fler stater begränsar yttrandefriheten och allt fler arbetstagare mördas, hotas och misshandlas: i Colombia dödades 19 fackligt aktiva under det senaste året. Mellanöstern och Nordafrika rankas fortsatt som de farligaste regionerna, i världsfackets ITUC:s nya rapport.

Årets Global Rights Index mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 142 länder. Här är listan över världens tio värsta länder vad gäller respekt för arbetstagares rättigheter:

När det gäller lärare lyfter rapporten situationen i Turkiet där tusentals lärare avskedats eller förflyttats som en del i förtrycket efter kuppförsöket 2016. Även ledarna för lärarfacket i Iran, förre generalsekreteraren Esmail Abdi och tidigare talespersonen Mahmoud Beheshti-Langroud i Iranian Teachers’ Trade Association avtjänar långvariga fängelsestraff. Den svåra situationen för fackligt aktiva lärare i Turkiet och Iran har Lärarförbundet uppmärksammat i stödkampanjer och brev till ländernas regeringar under det gångna året.


– Ingen ska behöva utsättas för våld på grund av sitt fackliga engagemang och viljan att göra arbetslivet bättre. Detta måste få ett slut, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO. Det här handlar om mina och dina kollegor, över hela världen.

Statistiken visar att den globala trenden med osäkra anställningar blir snabbt vanligare även i Europa och i välkända företag – allt fler riskerar att jobba under dåliga villkor.

Tillsammans kan vi stärka de mänskliga rättigheterna på arbetsplatser världen över. Fria fackföreningar är en viktig kraft för att utveckla demokratin, fördela världens resurser mer jämlikt och skapa schysta arbetsvillkor. Därför är rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar en del av både de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Du kan bidra på flera sätt.

Gå med i Lärarförbundet – värva någon annan om du redan själv är medlem. De svenska facken är en del av en global, facklig rörelse som samarbetar i solidaritet och stödjer kollegor i utsatta länder. Lärarförbundet stödjer uppbyggnaden av oberoende, starka och demokratiska lärarfackliga organisationer i många delar av världen. Genom ditt medlemskap bidrar även du till lärares fackliga rättigheter där dessa hotas. Du hittar mer information om vårt arbete här: www.lararforbundet.se/internationellt

Påverka beslutsfattare - det är viktigt att trycka på politiker och beslutsfattare för att de ska förstå att svenska aktörers agerande i andra länder är av högsta prioritet: vem och hur kan du påverka? Du kan även skriva under internationella protestbrev till stöd för fackliga rättigheter. Du hittar många fackliga kampanjer här: www.labourstart.org

Agera via din fackförening eller som anställd – många svenska företag är verksamma världen över. Lär dig mer om situationen i länderna och påverka företagsledningen att ta ansvar: www.uniontounion.org/facket-i-varlden

Var en aktiv konsument - både privat, på jobbet och i föreningslivet. Om alla frågar efter schysta villkor och visar miljömedvetenhet måste leverantörerna lyssna. Handla Fairtrade när det går. Märkningen innebär att arbetstagarna har rimlig lön och fackliga rättigheter: www.fairtrade.se Se även till att du och din arbetsplats agerar medvetet när ni reser till andra länder där arbetsrätten är sämre: www.schystresande.se

Detta är femte året som världsfacket ITUC presenterar sitt rättighetsindex, Global Rights Index. 142 länder granskas och betygssätts utifrån 97 faktorer, baserade på FN-organet ILO:s konventioner. Betyget 5+ är sämst, 1 är bäst. Sverige och Norden tillhör de 13 länderna i grupp 1.

Läs hela rapporten på www.uniontounion.org/gri2018

Se och sprid kampanjfilmen Världens sämsta länder att arbeta i:


https://www.youtube.com/watch?v=gHHhcqwn9v0&feature=youtu.be

Världslärarfacket firar 25 år och utser ny generalsekreterare

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åström samtalar med EI:s nya generalsekreterare, David Edwards. Bild: Lärarförbundet

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åström samtalar med EI:s nya generalsekreterare, David Edwards. Bild: Lärarförbundet

Den 25 januari firade Education International 25 år sedan bildandet i Stockholm 1993 genom sammanslagning av WCOTP och IFTTU. Samtidigt utsågs David Edwards till ny generalsekreterare. Johanna Jaara Åstrand var på plats.

Under den gångna veckan har världslärarfacket i Bryssel, Education International haft styrelsemöte och samtidigt anordnat ett 25-årsjubileum med anledning av bildandet i Stockholm 1993.

EI representerar cirka 400 lärarorganisationer i 178 länder vilka tillsammans har 32 miljoner lärare.

Lärarförbundet har varit en stark samarbetspartner från bildandet fram till idag där förbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand är ledamot av styrelsen. Så här kommenterar hon organisationens roll historiskt och framöver:

-Det är inte utan stolthet jag konstaterar vilken betydelse EI har och har haft i kampen för alla barns rätt till utbildning, fackliga rättigheter och en stark lärarprofession och den viktiga roll Lärarförbundet spelat i att både bilda och utveckla världslärarorganisationen.

- Den styrka, gemenskap och engagemang som finns hos världens lärarrepresentanter är en enorm kraft och gör skillnad varje dag. Jag ser fram emot att fortsätta få rätt saker att hända tillsammans med ledare från hela världen.

I samband med styrelsemöte och jubileum utsåg styrelsen amerikanen David Edwards till ny generalsekreterare. Avgående generalsekreterare, Fred van Leeuwen noterade:

-It’s difficult to be an educator and not be hopeful. You cannot work with young people every day without a belief that you are making today and tomorrow better than yesterday.Lärarnas tidning uppmärksammar jubileet med flera fördjupande artiklar, en historisk återblick och intervju av Jörgen Lindholm (tidigare internationell förbundssekreterare), en interaktiv karta över EI:s samtliga deltagarorganisationer samt en intervju med Eva Elmstedt Frisk om förbundets internationella arbete.

Tidningen har även tagit fram en grafisk presentation av EI och Lärarförbundets samarbete.

UNESCOs rapport om ansvar för utbildning och SDG 4; vem, vad, hur?

Foto: UNESCO

Foto: UNESCO

UNESCO släppte 24 oktober sin årliga, globala rapport med fokus på utbildningssektorn. Årets tema är ansvar och ansvarsskyldighet (accountability). I rapporten diskuteras alla intressenter runt utbildning och deras roll och ansvar för att vårt globala utvecklingsmål SDG 4 ska uppnås.

Det är en intressant lunta på 297 sidor som systematiskt jobbar igenom många olika sätt att formulera och utkräva ansvar i utbildningssektorn. UNESCO-rapporternas huvuduppgift är att följa upp hur det går med Mål 4 i Agenda 2030 och även utbildningsfrågor i de andra målen. Årets rapport studerar konceptet ansvar och ansvarutkrävande inom utbildning för att undersöka vad som menas, hur det kan användas och fungera för att främja utbildningssektorn. Rapporten är en intressant referens för alla som berörs av mätning, bedömning, rankning och liknande av olika skolformer.

Rapporten visar att det finns stora utbildningsproblem runt om i världen som ansvarsutkrävande kan hjälpa till att komma tillrätta med. Endast 1 av 10 barn i Afrika söder om Sahara har grundläggande läskunskaper. Runt om i världen står 264 miljoner barn och unga utan skola och 100 miljoner ungdomar kan inte ens läsa. En av sju grundskolelärare är inte utbildade. Samtidigt har andelen av biståndet som går till utbildning minskat för sjätte året i rad och en av fyra regeringar uppfyller inte överenskomna miniminivåer för finansiering av utbildningssektorn.

Bild UNESCO

Illustration: UNESCO

Ansvarstagande – och granskningen i rapporten – börjar med regeringar som ytterst ansvarar för att förverkliga rätten till utbildning enligt SDG 4. Men alla har en roll att spela för att förbättra utbildningen och i rapporten beskrivs hur studentrörelser i ett antal länder bidragit till att göra utbildningspolitiken mer rättvis och tillgänglig.

"Utbildning är ett delat ansvar mellan oss alla regeringar, skolor, lärare, föräldrar och privata aktörer ", säger UNESCO: s generaldirektör Irina Bokova. "Ansvarsutkrävande för dessa ansvarsområden definierar hur lärare lär ut, elever lär sig och regeringar agerar. Det måste vara utformat med omsorg och med principerna om rättvisa, inkludering och kvalitet i åtanke. "

Att bara utkräva ansvar kommer inte att lyckas om det inte finns rimliga förutsättningar som ger aktörerna tillräckliga resurser, kapacitet, motivation och information för att uppfylla sina ansvarsområden. Om man hålls ansvarig för saker som står utanför ens kontroll är det kontraproduktivt.

Det saknas bevis för att prestationsbaserat ansvar som kopplar exempelvis resultatet av tester av elever till belöningar och sanktioner för lärare – skulle stärka utbildningssystemet. Rapporten konstaterar att marknadsanpassade lösningar där "kunderna" ska rösta med fötterna har en tendens att vidga klyftor och marginalisera svaga föräldragrupper och skolor.

Rapporten uppmanar regeringar att:

1. Utforma ansvarsutkrävande för skolor och lärare som är stödjande och undviker bestraffning, särskilt de som bygger på smala prestationsbedömningar.

2. Uppmuntra demokratiskt deltagande, respektera yttrandefrihet ifråga om att granska utbildningar och upprätta oberoende institutioner för att hantera klagomål.

3. Utveckla trovärdiga och effektiva regelverk med tillhörande uppföljning och sanktioner för alla utbildningsleverantörer; både offentliga och privata, som garanterar icke-diskriminering och utbildningens kvalitet.

Du kan ladda ner hela rapporten här:

https://en.unesco.org/gem-report/report/2017/accountability-education

Världslärardagen i Indien – 8 000 lärare kräver anständig pension

I år hade jag förmånen att fira Världslärardagen i New Delhi där Lärarförbundets samarbetspartner sedan många år All India Primary Teachers’ Federation harde samlat 8 000 fackligt aktiva lärare till en demonstration för att sätta press bakom kravet på rättvisa löner och en anständig pension.

Lärarfack i 24 delstater (tänk länder) är anslutna till federationen AIPTF som representerar 2,3 miljoner av de ca 3 miljoner grundskolelärarna i landet. Demonstrationen som genomfördes i den 35-gradiga värmen är kulmen på protester som genomförts över hela landet:

  • 25 april startade kampanjen på lokalnivå
  • 5 augusti genomfördes aktioner på distriktsnivå
  • 5 september, Lärarnas dag i Indien, protester och skrivelse till ansvariga tjänstemän på nationell nivå
  • 5 oktober, i samband med Världslärardagen, demonstration i huvudstaden med protestbrev till presidenten, premiärminister och utbildningsministern för att ytterligare understryka allvaret i kraven.

AIPTFs ordförande Ram Pal Singh talade om oron bland lärare över det nya pensionssystemet där pengar som dras från lönerna kommer att investeras i aktier och fonder med osäker utveckling och risk för förluster. Kravet där handlar om en återgång till det tidigare systemet som garanterade an anständig och förutsägbar minimipension.

Indien oktober 2017

Generalsekreteraren Kamala Tripathy anklagade regeringen för att skapa oreda genom snabbutbildade och lågavlönade kontraktsanställda lärare. Han uppmanade regeringen att integrera de 700 000 kontraktslärarna som i vissa fall arbetat under mycket osäkra villkor i upp till 15 år. Det blir i praktiken ett sätt för regeringen att undandra sig ansvaret för en offentligt finansierad utbildning med likvärdig kvalitet. Facket motarbetar denna utveckling som utarmar den offentlig-finansierade skolan.

Andra ledare anklagade i sina tal regeringen för att inte ha tillämpat det mer än 10 år gamla lönedirektivet (förhandlas inte) som skulle innebära en 20% ökning och kallade det en oacceptabel orättvisa.

Regeringens strategi har varit att underfinansiera skolor och så köra dem i botten genom dåliga resultat och dåligt rykte för att sedan låta privata aktörer ta över driften med en blandning av skolpeng och avgifter. Detta för att slippa öka anslagen till utbildningssektorn från dagens 3% av BNP.

Facket ställs också inför en utmaning med de bristfälligt utbildade och lågavlönade lärarna – något som man mött genom att organisera dem och kräva fullvärdig utbildning och lön för alla sina medlemmar. Liksom i Sverige är det svårt att rekrytera lärare och det saknas 900 000 till grundskolan.

Klass Indien

Många andra fackliga ledare underströk kraven och uppmanade lärarna att stå eniga i kampen för sina rättigheter. ”Lyssnar inte regeringen får vi demonstrera framför parlamentet och överväga politiska åtgärder” – möttes av applåder.

Protesttalen avlöste varandra och slogan skanderades bland de tusentals lärarna som rest från hela Indien för en lång dags krav på bättre villkor. Det är verkligen spännande att få samarbeta med denna gigantiska organisation och förmedla stöd från Lärarförbundets medlemmar till studiecirklar, ledarutbildning men även kvinnors och ungas aktiva deltagande i det fackliga arbetet. Det gör skillnad!

Robert Gustafson
Internationell sekreterare

Upprop för Esmail Abdis omedelbara frisläppande

Esmail Abdi, Iran

Esmail Abdi, Iran

​Lärarförbundet ställer sig bakom Education Internationals upprepade uppmaning till global solidaritet och uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart släppa den fängslade ledaren för lärarfacket i Iran Esmail Abdi, vars hungerstrejk riskerar hans hälsa.

Education International (EI) och Lärarförbundet uttrycker sin oro över hälsan hos den fängslade ledaren för lärarfacket Esmail Abdi. Abdi har hungerstrejkat sedan den 30 april, har förlorat 16 kilo och riskerar sin hälsa. Abdi hålls fängslad i Evin-fängelset, i nordvästra Teheran och dömdes till sex år i fängelse den 7 oktober 2016 av en domstol i Teheran.

Organisationen "Campaign for Human Rights in Iran" understryker att Abdi nu lider av iverkningarna från hungerstrejken, såsom viktminskning, högt blodtryck och yrsel. Han är fast besluten att fortsätta sin hungerstrejk, men fängelsemyndigheterna har inte reagerat på några av hans krav.

Protest

Abdi inledde sin hungerstrejk i protest mot den rättsvidriga och olaglig behandlingen av civila aktivister i Iran och "rättsväsendets brist på självständighet och dömande av lärarförbund och fackliga aktivister på grund av deras samhällsaktiviteter". I ett öppet uttalande som utfärdades den 22 april, fördömer han det fortsatta förtrycket av lärare från den reformistiska Rohany-administrationen: "I denna tid när sanktioner hävts och där alla kräver att rättsstatens principer ska råda med demokrati, mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter är vi fortfarande föremål för ett olagligt förtryck av våra rättigheter, arrestering och fängslande av lärare och fackliga aktivister, genom uppgjorda domstolsförhandlingar, som genomförs på några minuter med färdiga domar mot oss. Allt vårt samhällsengagemang stämplas som illegitima "säkerhetsfrågor" och används som en ursäkt för att skicka oss till fängelse. "

Solidaritet

Genom uppmaningar från lärarnas yrkesorganisationer och kollektivt agerande betonar Abdi dock lärarnas beslutsamhet att genomföra "tysta" protester och delta i allmänna samlingar av lärarföreningar och olika kampanjer, såsom "Kampanjen för en rättvis budget" vilken samlade 110 000 signaturer, för att uppmärksamma dessa problem.

"Genom alla dessa ansträngningar har lärarna visat att vi, trots att vi kan ha väldigt olika politiska uppfattningar, är förenade i kravet på våra fri- och rättigheter, helt oberoende av alla politiska fraktioner", säger Abdi.

Internering

Det rapporteras att Abdi hålls fängslad under omänskliga förhållanden, nekas kommunikation med omvärlden samt besök av hans fru och tre barn.

EI och Lärarförbundets fördömande

Education International och Lärarförbundet fördömer starkt det faktum att Abdi har fängslats av myndigheterna för sina fackliga aktiviteter och krav på fri och allmän utbildning för alla. Istället för att överväga lärares krav på oberoende fackföreningar, en lön som går att leva på, folkhälsa, anständiga pensionssystem, fri utbildning, ett säkert klassrum för studenter och stopp för privatiseringen av utbildning, anser EI att den iranska regimen har intensifierat påtryckningarna mot läraraktivister.

Ditt stöd behövs

Abdi, liksom andra iranska kollegor, behöver ditt stöd. Agera och protestera mot de iranska myndigheterna och Abdis sexåriga fängelsestraff och kräv hans omedelbara frisläppande!

EI:s Urgent Action Appeal finns här.

Denna text har publicerats på EI:s hemsida.

En kvinnas plats är... i hennes fackförening, för ekonomisk rättvisa och egenmakt

När det internationella samfundet idag firar internationella kvinnodagen, understryker den globala lärarfederationen Education International och dess systerorganisationer i ett uttalande att fackföreningar är viktiga aktörer för att främja kvinnor ekonomiska egenmakt.

"När vi firar internationella kvinnodagen ännu en gång förenas vi med alla andra och understryker att kvinnors och flickors rätt till utbildning och ekonomisk egenmakt måste uppfyllas snarast, inte bara på grund av effektivitetsvinster, produktivitet eller positiv avkastning på investeringar, utan eftersom kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter ", betonade Education Internationals (EI) generalsekreterare Fred van Leeuwen i årets tal vid EI:s firande av kvinnodagen. Uttalandet betonar att "lärarfackföreningar är viktiga aktörer i att främja dessa rättigheter ".

När flickor och kvinnor kan få tillgång till och fullt ut delta ta del av en kvalitativ, rättvis och inkluderande undervisning, ökar deras möjligheter väsentligt att försörja sig utan att vara begränsad till dåligt betalda, tillfälliga arbeten i utkanten av arbetsmarknaden

Uttalandet bekräftar att "mänskliga rättigheter är odelbara; om inte alla de mänskliga rättigheterna för flickor och kvinnor kraftigt främjas och försvaras, kan aldrig deras rätt till utbildning uppnås fullt ut, och vice versa. När flickor och kvinnor kan få tillgång till och fullt ut delta ta del av en kvalitativ, rättvis och inkluderande undervisning, ökar deras möjligheter väsentligt att försörja sig utan att vara begränsad till dåligt betalda, tillfälliga arbeten i utkanten av arbetsmarknaden".

Uttalandet konstaterar vidare att mer än 20 år efter antagandet av det mest långtgående internationellt överenskomna instrumentet om kvinnors rättigheter hittills - 1995 års Platform for Action - från Pekings, så har det globala engagemanget för att uppnå jämställdhet aldrig varit större. För första gången någonsin har regeringar satt en tidsfrist för att avsluta ojämlikhet mellan könen, bland annat inom utbildning.

Färre jobb och lägre löner för kvinnor

År 2016 var bara hälften av kvinnor och flickor över 15 år i anställning, jämfört med tre fjärdedelar av män; kvinnor fortsätter att göra så mycket som tre gånger mer obetalt arbete än män; och 700 miljoner färre kvinnor än män i arbetsför ålder var i anställning. Detta är verkligheten ett decennium in på det tjugoförsta århundradet trots det faktum att i många länder är det fler kvinnor än män som har komplett eftergymnasial utbildning.

En viktig roll för fackföreningarna

Med mer än 1,3 miljarder kvinnor anställda inom den globala ekonomin och mer än 70 miljoner kvinnor organiserade i fackföreningar, är det uppenbart att deras ekonomiska egenmakt också är beroende av deras rätt till utbildning, liksom övriga rättigheter med koppling till arbete,

Fackföreningar inom utbildningssektorn har en unik position för att belysa sambanden mellan rätten till utbildning för kvinnor och flickor, och säkerställa att utbildningen leder till verkliga framsteg i deras ekonomiska egenmakt.

Lyssna på EI:s Podkast inför internationella Kvinnodagen

Global kampanj kräver att ledaren för lärarfacket i Iran släpps

Esmail Abdi

Esmail Abdi

Lärarförbundet och Education Internationals (EI) medlemmar protesterar mot det 6-åriga fängelsestraff som Esmail Abdi, ledare för Teherans Lärarförbund, dömts till den 7 oktober av Högsta Domstolen i Teheran. Irans lärare fortsätter att undervisa trots att de berövas sina grundläggande rättigheter.

Esmail Abdi, ledare för Teherans Lärarförbund fängslades på lösa grunder redan 2015 för att förhindra hans deltagande i Education Internationals 7:e Världskongress i Kanada. Efter Esmail Abdis hungerstrejk och en massiv solidaritetskampanj både i Iran och världen över, släpptes han i maj 2016.

Anklagad och dömd för mobilisering

Nu är han anklagad och dömd för "mobilisering och anstiftan mot den nationella säkerheten" vilket är både grundlöst och i strid mot rätten till yttrande- och föreningsfriheten. Fackföreningar har även rätt att uttrycka åsikter om ett lands utbildningspolitik.

Den senaste domen kommer vid en tidpunkt då regimens nyliberala politik skapat en kris i landets utbildningspolitik genom långtgående privatiseringar som gjort utbildning till en handelsvara. Många studenter, särskilt flickor från fattiga familjer på landsbygden, är i praktiken utestängda från utbildning och rapporter visar att mer än 3,5 miljoner elever inte kan gå i skolan.

Irans lärare fortsätter att undervisa trots att de berövas sina grundläggande rättigheter. Lärarnas löner ligger ofta under fattigdomsgränsen. Iranska lärares rikstäckande protester och strejker under de senaste åren, understryker deras bestämda krav på systemförändring.

Lärare tystas och emigrerar

Varje år väljer så många som 150.000 högutbildade iranier att emigrera. Många gör det på grund av hög arbetslöshet, men politiskt förtryck och brist på religionsfrihet är andra avgörande faktorer för emigrationen.

Myndigheterna försöker tysta lärares och andras missnöje genom förtryck och fängslande av medlemmar och aktivister.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand har skrivit protestbrev till Irans högsta ledning med anledning av Abdis fängslande.

Anslut dig till den internationella protesten mot förtrycket i Iran och Esmail Abdis fängslande genom att skriva under ett protestupprop via LabourStart !


Frågor & Svar