Lärarförbundet
Bli medlem

Vi fördömer användandet av våld mot demonstration i Mexiko

Polisen i Mexiko öppnade eld mot lärare, studenter och lokalbefolkning under en demonstration. Sex personer dog, flera skadades. Lärarförbundet, i förening med vår globala lärarfederation Education Internationals Latinamerikanska gren, fördömer våldet som ledde till sex människors död.

När lärare, studenter och lokalbefolkning demonstrerade för sina rättigheter i Oaxaca, Mexiko den 19 juni öppnade den federala polisen eld mot demonstrationståget. Sex personer dödades och över hundra är skadade.

Vi fördömer användandet av våld

Lärarförbundet förenar oss med vår globala lärarfederation Education Internationals Latinamerikanska gren i fördömandet av användandet av våld vid demonstrationen i Oaxaca.

Våld löser inga konflikter

Lärarnas organisationer skall bli lyssnade till, och konflikter ska lösas genom dialog på lokal och federal nivå. Våld och förtryck löser inga konflikter i samhället.

Lärare, studenter och samhället i stort måste fördöma denna typ av agerande och kräva rättvisa för offren. Maktmissbruk kan inte mötas med straffrihet.

Kräver att förföljelsen stoppas

I en deklaration från EI Latinamerika kräver man att den mexikanska regeringen ska stoppa förföljelsen och vidta de åtgärder som krävs för att klargöra de omständigheter som ledde till att sex personer miste livet. Man bör identifiera vilka som låg bakom attacken och ställa dem inför rätta.

Vad är Education International?

Education International representerar 400 lärarorganisationer med över trettio miljoner medlemmar i 177 länder. EI försvarar rätten till utbildning av god kvalitet för alla, rätten till föreningsfrihet och anständiga arbetsvillkor inom utbildningssektorn som grundläggande förutsättningar för demokrati, jämlikhet, social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Jämställdhet och pedagogik i Latinamerika

Lärarförbundet har samarbetat med ett jämställdhetsnätverk i Latinamerika samt ett nätverk för den pedagogiska rörelsen. Nyligen hade nätverken en gemensam konferens i Costa Rica och om du är nyfiken på varför nätverken finns och vad de gör så titta på filmen där Ina Eriksson berättar mer.

Ina Eriksson, Internationell Sekreterare på Lärarförbundet.

Dagens hjärtefråga: stoppa kommersialiseringen av skolan

- Vår regering har tydligt uttryckt sin vilja att flytta skolorna från lokal demokratisk styrning och låta företagen driva dem istället, säger Christine Blower, generalsekreterare i NUT, National Union of Teachers, i England.

- Vår regering har tydligt uttryckt sin vilja att flytta skolorna från lokal demokratisk styrning och låta företagen driva dem istället, säger Christine Blower, generalsekreterare i NUT, National Union of Teachers, i England.

Den mest diskuterade frågan hittills här på lärarnas internationella kongress är den om skolans kommersialisering. I många länder har de globala storföretag tagit sig in i klassrummen på allvar.

Vi i Sverige är vana vid att diskussionen om friskolor handlar om ja eller nej till vinstuttag. På Lärarförbundets kongress senast landade vi i att möjligheterna till vinst aldrig får gå före elevernas möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Den svenska regeringen ska utreda frågan om begränsning av vinstuttag i friskolorna. En annan fråga som utreds i Sverige är vilka krav som ska ställas på den som vill starta skola. Vad vi inte diskuterar så mycket är frågan om huvudmannen påverkar själva undervisningen. För oss är det också självklart att facket finns på friskolorna och att lärarna där har kollektivavtal.

Här på EI-kongressen pratar alla om skolans privatisering och kommersialisering med bekymrade miner och stort allvar.

Vi svenskar får många frågor om vårt skolsystem som är ett av världens mest decentraliserade och där det är ovanligt lätt att som privat aktör starta en skola. Men så är också situationen i till exempel England, USA och i många utvecklingsländer en helt annan än den vi Svenssons upplever. Där har de kommersiella krafterna, globala storföretag, tagit sig in i klassrummen på allvar. Stora utbildningsföretag lobbar för skolreformer som ger dem möjligheter att sälja utbildning som en vara. De erbjuder politikerna lösningar på skolans problem och får mandat att styra lärare och elever med sina tester, läromedel och utvärderingsinstrument. Den senaste tiden har de också blivit inblandade i att genomföra själva PISA studien, så ni förstår säkert hur omfattande de här företagens påverkan på lärarnas dagliga arbete är.

I vissa länder har företagen tagit över stora delar av utbildningssektorn och tar ut avgifter från fattiga medborgare för barnens skolgång. En skolgång som föräldrarna redan har betalat skatt för. De betalar alltså för samma sak två gånger.

Detta är en fråga som väcker starka känslor på kongressen, både oro och kampvilja. Det är inte svårt att föreställa sig hur det skulle kännas att inte styra över sin egen undervisning. Frågan om skolans kommersialisering präglar hela kongressen och kommer också att vara i fokus den kommande fyraårsperioden. En kongressledamot från England satte ord på mångas farhågor: ”Congress, I predict that there will be trouble ahead”!

Ina Eriksson

Internationell sekreterare på Lärarförbundet