Lärarförbundet
Bli medlem

Cyklonen Idai - hur vardagen plötsligt förändrades för våra kollegor

Skador av cyklonen Idai, Manicaland, Zimbabwe

Skador av cyklonen Idai, Manicaland, Zimbabwe

Cyklonen Idai nådde land nära hamnstaden Beira i Moçambique den 14 mars och fortsatte sedan till grannländerna Malawi och Zimbabwe. Under de kommande dagarna förändrades tillvaron för ca 2,5 miljoner människor. Detta är den hittills värsta naturkatastrofen som drabbat dessa länder.

Karta södra Afrika

Cyklonen Idai nådde land nära hamnstaden Beira i Moçambique den 14 mars med vindar på upp till 177 km/h.Idai slog till mot östra Zimbabwe den 15 och 16 mars. I Zimbabwe drabbades provinsen Manicaland hårdast – och blev utan strömförsörjning och kommunikation till följd av översvämningar och jordskred. I Malawi var det de södra distrikten som drabbades värst.


Möt vår kollega
En av de drabbade är vår lärarkollega E från Chipinge. Jag öppnar ett meddelande från henne på lördag kväll den 15 mars och förstår att något allvarligt har hänt. Hon skriver:

Be för oss, vi är instängda, det är ett dödligt regn därute och mycket hårda vindar på grund av en cyklon som drar in.

Chipinge ligger i provinsen Manicaland i Zimbabwe på gränsen till Mocambique. Jag förstår att läget är mycket allvarligt. Många vittnar i efterhand om att de aldrig upplevt något liknande. Nästa dag har regnet lugnat sig och på måndagen berättar E att hon är strandsatt på skolan tillsammans med åtta elever. Alla broar till skolan är bortspolade.

På onsdagen har de själva byggt en hängbro av stockar som gör att E kan gå till fots ut till huvudvägen (5 km) för att ta sig till närmaste affär och fylla på matförråden till sina elever och sig själv. Två dagar senare får de ett efterlängtat besök, tre läkare kommer till skolan och undersöker alla. Vardagen är svår utan rent vatten och stundtals ingen el. Efter några dagar återvänder de flesta av eleverna och arbetet fortsätter under mycket svåra förhållanden.

Jag läser nyheter och börjar förstå omfattningen av naturkatastrofen. 2,4 miljoner människor i Mocambique Malawi och Zimbabwe är påverkade av Idai, värst drabbat är området kring hamnstaden Beira i Mocambique där även fall av kolera rapporteras.. Dödssiffrorna stiger och fortfarande är hundratals människor saknade.

En vecka senare reser jag till Blantyre i södra Malawi för ett årligt möte med den malawiska lärarorganisationen. De drabbade områdena ligger en bit söderut, det vi ser i staden är hus som rasat i samband med jordskred. När vi kommer till vårt hotell är där en grupp sydafrikanska militärer och hjälparbetare från olika organisationer. Det känns bra att se hur snabbt grannlandet finns på plats för att hjälpa till i denna svåra situation.

I alla tre länderna finns lärarorganisationer som Lärarförbundet har samarbete med. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skickade stödbrev till dem den 28 mars, för att påminna om den solidaritet som finns mellan våra organisationer och mellan Lärarförbundets medlemmar och lärarna i den drabbade regionen. Lärarförbundet har även bidragit ekonomiskt till Education Internationals solidaritetsfond.

Ledarskap – ego-system eller eko-system?

Åhörare seminarium. Bild: Lärarförbundet

Åhörare seminarium. Bild: Lärarförbundet

​På Education Internationals pågående World Womens conference i Marakech talade idag Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand på temat ” It’s time we move on from single leadership models to collaborative leadership models”.

Johanna tog sin utgångspunkt i att det är mycket som talar för mer av gemensamt och samarbetsinriktat ledarskap, såväl inom fackliga organisationer som vad gäller skolledare och lärare i arbetet i skolan.

- Det finns mycket forskning och organisationsteori som visar på fördelar med ett mer delat ledarskap. Det finns också många erfarenheter från företagsvärlden att lära av. Hela idén med fackföreningar är att skapa förändringar tillsammans. Detta borde också inspirera till hur vi leder.

Lärarförbundets erfarenhet är att många engagerade medlemmar ofta tvekar att ta en ledarposition i det fackliga arbetet. Brist på tid på grund av familjeliv eller på grund av den tunga arbetsbelastning som det ofta innebär att vara lärare är de vanligaste orsakerna. En annan är tron att man ensam måste kunna allt.

- Men jag har sett i flera av våra lokalavdelningar hur särskilt unga kvinnor är redo att ta en ledarroll om de ges möjligheten att dela den med någon annan.

Johanna tog också upp att det svenska Skolverket driver på utvecklingen för ett mer samarbetsinriktat ledarskap för skolledare baserat på forskning. Även om en rektorstjänst inte alltid kan delas av formella skäl, så visar svenska erfarenheter att det i praktiken går att organisera skolledares arbete på mer innovativa sätt, vilka möjliggör en större delaktighet och en ansvarsfördelning uppdelad på flera personer.

- Ett mer delat skolledarskap kan främja pedagogisk utveckling och bidra till bättre fungerande arbetsprocesser.

Något som även lyftes på konferensen som ett intressant exempel på involvering var Lärarförbundets omfattande medlemsdialogdialog förra året. 36 000 medlemmar deltog i digitala enkäter och/ eller fysiska möten och direkta samtal på arbetsplatserna. Tanken var att medlemmar och lokalt förtroendevalda just skulle samarbeta för att definiera prioriteringarna för såväl läraryrkets utveckling som för Lärarförbundets väg framåt.

Det sägs ofta att ett mer delat ledarskap kräver gemensamma värderingar, tillit och att man förmår att hålla tillbaka sådant som personlig prestige och konkurrens. Johanna ser det istället omvänt. Johanna avslutar:

- Samarbete och delat ledarskap är i själva verket något som bidrar till att utveckla de gemensamma värderingarna, tilliten och förmågan att hålla personlig prestige borta.

- Vi behöver se ledarskap på ett mer modernt sätt. Att gå från att se ledarskap som ett ”Ego-system” som bärs av en ensam ledare, till att se ledarskap som något där många

bidrar. Det vill säga där det handlar om att skapa ett ledarskapets Eko-system. I ett delat ledarskap blir vi alla smartare, mer kreativa och kompetenta än vad vi är var och en för sig,

Idag firar vi Världslärardagen!

Idag är det 5 oktober, Världslärardagen. Den firar vi tillsammans med lärare över hela världen, inom Education International är vi 30 miljoner, vilken fest!

Jag satt igår kväll och tänkte på vilka av mina lärare jag skulle vilja fira. Ni är många men här är några av er jag mött:

Min lågstadielärare Ingrid. Vi möttes mitt i vårterminen i åk 2. Du var så engagerad och du hade ett oändligt tålamod. Tydliga ramar och ett stort kunnande. Du satte spår och jag tror att du var en av anledningarna till att jag 10 år senare valde läraryrket.

Eva, min klassföreståndare på högstadiet och lärare i engelska och tyska. Du mötte oss för de vi var, ibland ifrågasättande och pratsamma, men som du sa en grupp med mycket energi och vilja. Du fick oss att utvecklas, gillade oss och det visade du!

Arne, min matte och fysiklärare på gymnasiet. Du la 100% fokus (ibland mer :)) på att vi skulle förstå, du kämpade med ekvationer och algoritmer och gav dig aldrig. Vi mötte ditt stora förtroende när du lånade ut din villa för att vi skulle kunna ha klassfest.

Mitt i denna stund av lärarminnen får jag ett mail från min kollega Carolina som gör att vårt firande får ett helt annat allvar. Hon har blivit kontaktad av en av våra medlemmar som ber oss uppmärksamma lärares situation i Iran. De planerar också inför att fira Världslärardagen i morgon. Men de har fått besked att de är förbjudna att uppmärksamma dagen. Men de tänker fira ändå, trots att de vet om vilka konsekvenser det kan få.

Det som för oss är viktigt och samtidigt självklart att få göra, riskerar andra lärare fängelse för!
Vi har tidigare i bloggen berättat om det iranska lärarförbundets generalsekreterare som fängslades i samband med att han sökte visum för att åka till EI:s kongress i somras. Vi som åkte från Sverige behövde inte ens söka visum...

Ta möjligheten! Fira dig själv, de lärare du mött och de du har omkring dig.
Allt börjar med en bra lärare!

Eva Elmstedt Frisk