Lärarförbundet
Bli medlem

We are unstoppable - A new world is possible!

Malala, Olya, Greta Mynttorget 10 juni

Malala, Olya, Greta Mynttorget 10 juni

Det är fredag morgon och jag går förväntansfull mot Mynttorget i Stockholm. Vi har från Lärarförbundet fått möjligheten att möta två unga kvinnor som har gjort och gör ett stort avtryck – Malala Yousafzai och Greta Thunberg.

Fridays for Future har anordnat ett möte med unga aktivister från många länder som varit i Stockholm för klimatmötet och nu vill delta i fredagens strejk. Vi möter unga aktivister från Belgien, Uganda, Storbritannien, Afghanistan, Serbien och Sverige. Kraven på förändring och politiska beslut för ett bättre klimat och flickors utbildning är tydliga. Inte på papper och i tal utan i konkreta handlingar – nu!

Fridays for Future - Malala Fund 10 juni 2022

Dagens möte är ett samarbete mellan Fridays for Future och Malala Fund. Malala lyfter den tydliga kopplingen mellan flickors och kvinnors utbildning och klimatarbetet. Det är de mest utsatta, både flickor/kvinnor på individnivå och utvecklingsländer som möter den största påverkan på sina vardagsliv och förutsättningar. Klimatrelaterade faktorer redan år 2025 kan bidra till att omkring 12,5 miljoner flickor inte kan slutföra sin utbildning (rapport Malala Fund). Det är viktigt framhåller Malala att Sverige tar sitt ansvar och gör verklighet av sin politik. De senaste neddragningarna av biståndet till utvecklingssamarbete är en oroande utveckling. Greta instämmer i kraven och framhåller vikten av klimaträttvisa, social rättvisa och jämställdhet.

Vi möter även Olya Morady från Afghanistan, konstnär och klimataktivist som beskriver förändringarna efter att talibanerna tagit över den politiska styrningen. Tidigare fanns grupper för Fridays for Future även i hennes hemland. Hon hade möjligheten att slutföra sin skolgång innan det politiska skiftet, men hennes lillasyster har nu inte den rättigheten. Talibanerna har beslutat att flickor får endast gå i klass 1-5, sedan är deras möjlighet till utbildning stängd.

Malala och Evelyn flickors utbildning

Jag slås av den energi, beslutsamhet och envishet som finns bland alla unga aktivister. Kritiskt tänkande, undervisning för hållbar utveckling och kontakter mellan länder är viktigare än någonsin, det går att förändra men vi måste lyssna och agera! Vi kommer inte att ge upp förrän vi ser förändring säger en av talarna.

What do we want? Climate change! When do we want it? NOW!

När jag ska lämna mötet kommer en skolklass med plakat, på väg till dagens möte och jag hör en av arrangörerna säga, där kommer de, nästa grupp som tar över efter oss.

Lärarförbundet samarbetar, på nationell och regional nivå, med Education International (världslärarfacket) och Svenska Afghanistankommittén (SAK) för att stärka lärarfacket i Afghanistan, NTEC. För 2022 diskuteras styrelseutbildning samt utrustning av tre regionala kontor.

Jordaniens lärarorganisation JTA behöver vårt stöd – nu!

Jordanian Teachers' Association (JTA) har upplösts och massiva uppsägningar av lärare har skett inklusive 14 ledare för JTA. ​Education International, tillsammans med Labour Start, uppmanar oss att protestera. Skriv under protestbrevet här nedan och sprid gärna denna nyhet. Din röst behövs!

Vi har tidigare nåtts av nyheten att lärarorganisationen i Jordanien (JTA) upplöstes den 31 december 2020 av Ammans magistratsdomstol.

Den 29 september 2021 avslog riksåklagaren JTA:s överklagande mot förbundsupplösningen och alla de 14 JTA-styrelseledamöterna dömdes till ett års fängelse. JTA använde tillfället under Världslärardagen för att fördöma de fortsatta rättsliga trakasserier de utsätts för. Den jordanska regeringen har använt nödlagar som antogs under pandemin för att rättsligt trakassera fackföreningsmedlemmar, lärare och andra som arbetar i skolan. Även anställningsbestämmelserna för offentliganställda har ändrats för att göra det lättare att avsluta någons anställning. Minst 65 lärare har tvingats gå i förtidspension.

Lärarförbundet står eniga med JTA i deras krav:

 • att lärarfackliga organisationers rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar garanteras
 • att omedelbart återanställa de avskedade ledarna för JTA och de förtidspensionerade lärarna
 • att häva stämningen mot JTA:s fackliga verksamhet
 • att ytterligare reformera nationella lagar för att anpassa dem till internationell standard

I samband med Världslärardagen 5 oktober i år arresterades och fängslades återigen de ledande medlemmarna av JTA av de jordanska säkerhetsstyrkorna. Kravallpolis sattes in för att stoppa de fredliga demonstrationerna som organiserades för att fördöma tillslaget mot fackliga rättigheter.!

Vill du delta i protesten mot dessa händelser kan du skriva på här:

Sprid gärna nyheten till dina kollegor och andra intresserade! Tillsammans är vi starka!

Världslärardagen på nytt sätt

Årets Världslärardag firades som vanligt den 5 oktober, men i år på ett lite annorlunda sätt.

Vad är Världslärardagen?
Den firas varje år 5 oktober och på den dagen uppmärksammar och uppmuntrar vi alla lärare på våra skolor och förskolor i hela Sverige och i världen, tillsammans med våra kollegor.

Hur var årets upplaga?
Det var starten på en kampanj där Lärarförbundet uppmärksammar arbetsmiljö och friskfaktorer. 5 oktober var första dagen och ett bra avstamp med många arbetsplatsbesök och firande på många skolor med kanelbullar och tårtor. Tävlingar för lärare, intervjuer av politiker och lokala tidningsartiklar är exempel på andra aktiviteter. Det är inspirerande att se uppfinnings-rikedomen när vi uppmärksammar denna dag där lärarna står i centrum.

Ett internationellt evenemang
Samtidigt med firandet på våra arbetsplatser ordnade Education International, världslärarfacket, ett 24 timmars webinarium med start kl 3 på natten. Det blev 3-4 timmars sändningar per kontinent och Lärarförbundet bidrog framför allt i den europeiska delen med olika korta videofilmer där lärare och ledare berättade om hur vardagsarbetet påverkats av Corona. Filmerna var uppskattade inslag i hela den här mosaiken av lärare, elever och ledare från EI, UNESCO, WHO och ILO.

Hela 24-timmarswebinariet finns här.

EI Världslärardagen 5 okt Youtube 3

Intresset för Sverige har varit stort i världen eftersom vi stack ut när vi höll skolor öppna och många vill veta hur det fungerade. Flera lärare berättade hur dom lyckades hitta lösningar på utmaningarna och om lokala riskbedömningar där både fackliga ombud och arbetsgivare var involverade.


Eva Karsvik VärldslärardagenEva Karsvik från Fagersta visar sina egentillverkade skydd i plexiglas.

För dig som vill läsa mera, gå till startsidan för världslärardagen


På startsidan kan du se materialet från i år, även en del exempel på vad som gjordes på olika håll i landet och olika tidningsartiklar. Det finns också länkar till alla filmer som sändes från hela världen med filmen om Eva och de andra svenska inslagen.

Stort tack till alla er som gjorde dagen till en riktig fest!

Ökat våld mot flickor och kvinnor i kristider - så kan vi stoppa det

Krav vi kan ställa på nationell nivå för att bekämpa könsrelaterat våld (Gender Based Violence) källa undp.org

Krav vi kan ställa på nationell nivå för att bekämpa könsrelaterat våld (Gender Based Violence) källa undp.org

Signaler kommer från många länder om en klar ökning av ett redan allvarligt våld mot flickor och kvinnor, framför allt i hemmet men också i samhället.

Denna ökning ör ofta vanlig i krissituationer. En vardag som präglas av ojämlika sociala normer och kanske sedan tidigare innehöll hot om våld eller våld från sin/sina närmaste, fylls av ny oro och stress för hälsa, för jobb och ekonomi. Till detta kommer kanske begränsad rörlighet och social isolering.


Hur ringer jag kvinnojouren och berättar vad som händer när jag aldrig är ensam? Var ska jag ta vägen om jag gör valet att lämna mitt hem med mina barn? Frågor som alltför många kvinnor brottas med i många delar av världen just nu. Under det senaste året har 243 miljoner kvinnor i åldern 15-49 år varit utsatta för våld av en partner, siffror som nu stiger:


Ökningar av våld mot flickor och kvinnor under Covid-19, källa undp.org

Gender Based Violence and Covid-19. Vill du läsa hela rapporten, klicka på bilden ovan.

Vad kan vi då göra? FN:s organ för utvecklingsfrågor UNDP har tagit fram några förslag på åtgärder både nu under pandemin men även för en mer jämlik framtid:

 • Integrera arbete mot våld i nära relationer i nationella planer för Covid 19
 • Se till att stöd och hjälplinjer finns för utsatta kvinnor
 • Utökade resurser för tillfälligt boende och psykologiskt stöd
 • Ökade resurser för stöd från polis och rättsväsende
 • Stöd samarbete mellan olika aktörer från civilsamhället och myndigheter
 • Följ upp statistik och var observant på förändringar i antalet anmälningar
 • Gör offentliga uttalanden där det är tydligt att våldet är oacceptabelt
 • Se över ekonomiskt stöd till dem som är drabbade.Ett exempel på arbetet i BTU, en av lärarorganisationerna i Botswana:

Kollegor i Botswana Teachers'Union (BTU) har varit aktiva under de senaste månaderna i arbetet mot våld mot flickor och kvinnor. Ratanang Baleseng, vice ordförande och ansvarig för jämställdhet och mänskliga rättigheter berättar:

Under perioden 30 mars till 5 april rapporterades 22 våldtäkter i Botswana, av dem var 7 barn mellan 2-13 år. Bland våra medlemmar utsattes sex kvinnor för könsrelaterat våld. BTU erbjöd kvinnorna stöd i form skyddat boende, juridisk hjälp och psykologstöd genom organisationer som de samarbetar med. Vi har även via radio gett stöd till lärare, elever och föräldrar i dessa frågor. Vi har tydligt tagit avstånd från denna typ av våld.

Sedan skolorna öppnade 2 juni har vi även gett stöd till skolledare för rutiner kring de fall där lärare inte kommer tillbaka till skolan och tecken finns på att de utsatts för våld.

Broschyr från GTU Botswana


Stopping gender-based violence in the midst of a pandemic

För att uppmärksamma våld i nära relationer anordnade världsfackens samarbetskommitte den 2 juni ett webbinarie där vår världsorganisation Education International var en av arrangörerna. Du kan se seminariet här i efterhand för att höra fler vittnesmål om denna viktiga fråga. (genom att klicka på bilden)

Webinar GBV 2 June Global Unions


Vad görs i Sverige?

Regeringen har beslutat att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vad kan du göra?

 • Du kan sprida kunskap om dessa frågor på din arbetsplats.


Tack för att du tagit dig tid och läst vår internationella lärarblogg!
Dela den gärna på Facebook eller Twitter.Cyklonen Idai - hur vardagen plötsligt förändrades för våra kollegor

Skador av cyklonen Idai, Manicaland, Zimbabwe

Skador av cyklonen Idai, Manicaland, Zimbabwe

Cyklonen Idai nådde land nära hamnstaden Beira i Moçambique den 14 mars och fortsatte sedan till grannländerna Malawi och Zimbabwe. Under de kommande dagarna förändrades tillvaron för ca 2,5 miljoner människor. Detta är den hittills värsta naturkatastrofen som drabbat dessa länder.

Karta södra Afrika

Cyklonen Idai nådde land nära hamnstaden Beira i Moçambique den 14 mars med vindar på upp till 177 km/h.Idai slog till mot östra Zimbabwe den 15 och 16 mars. I Zimbabwe drabbades provinsen Manicaland hårdast – och blev utan strömförsörjning och kommunikation till följd av översvämningar och jordskred. I Malawi var det de södra distrikten som drabbades värst.


Möt vår kollega
En av de drabbade är vår lärarkollega E från Chipinge. Jag öppnar ett meddelande från henne på lördag kväll den 15 mars och förstår att något allvarligt har hänt. Hon skriver:

Be för oss, vi är instängda, det är ett dödligt regn därute och mycket hårda vindar på grund av en cyklon som drar in.

Chipinge ligger i provinsen Manicaland i Zimbabwe på gränsen till Mocambique. Jag förstår att läget är mycket allvarligt. Många vittnar i efterhand om att de aldrig upplevt något liknande. Nästa dag har regnet lugnat sig och på måndagen berättar E att hon är strandsatt på skolan tillsammans med åtta elever. Alla broar till skolan är bortspolade.

På onsdagen har de själva byggt en hängbro av stockar som gör att E kan gå till fots ut till huvudvägen (5 km) för att ta sig till närmaste affär och fylla på matförråden till sina elever och sig själv. Två dagar senare får de ett efterlängtat besök, tre läkare kommer till skolan och undersöker alla. Vardagen är svår utan rent vatten och stundtals ingen el. Efter några dagar återvänder de flesta av eleverna och arbetet fortsätter under mycket svåra förhållanden.

Jag läser nyheter och börjar förstå omfattningen av naturkatastrofen. 2,4 miljoner människor i Mocambique Malawi och Zimbabwe är påverkade av Idai, värst drabbat är området kring hamnstaden Beira i Mocambique där även fall av kolera rapporteras.. Dödssiffrorna stiger och fortfarande är hundratals människor saknade.

En vecka senare reser jag till Blantyre i södra Malawi för ett årligt möte med den malawiska lärarorganisationen. De drabbade områdena ligger en bit söderut, det vi ser i staden är hus som rasat i samband med jordskred. När vi kommer till vårt hotell är där en grupp sydafrikanska militärer och hjälparbetare från olika organisationer. Det känns bra att se hur snabbt grannlandet finns på plats för att hjälpa till i denna svåra situation.

I alla tre länderna finns lärarorganisationer som Lärarförbundet har samarbete med. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skickade stödbrev till dem den 28 mars, för att påminna om den solidaritet som finns mellan våra organisationer och mellan Lärarförbundets medlemmar och lärarna i den drabbade regionen. Lärarförbundet har även bidragit ekonomiskt till Education Internationals solidaritetsfond.

Ledarskap – ego-system eller eko-system?

Åhörare seminarium. Bild: Lärarförbundet

Åhörare seminarium. Bild: Lärarförbundet

​På Education Internationals pågående World Womens conference i Marakech talade idag Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand på temat ” It’s time we move on from single leadership models to collaborative leadership models”.

Johanna tog sin utgångspunkt i att det är mycket som talar för mer av gemensamt och samarbetsinriktat ledarskap, såväl inom fackliga organisationer som vad gäller skolledare och lärare i arbetet i skolan.

- Det finns mycket forskning och organisationsteori som visar på fördelar med ett mer delat ledarskap. Det finns också många erfarenheter från företagsvärlden att lära av. Hela idén med fackföreningar är att skapa förändringar tillsammans. Detta borde också inspirera till hur vi leder.

Lärarförbundets erfarenhet är att många engagerade medlemmar ofta tvekar att ta en ledarposition i det fackliga arbetet. Brist på tid på grund av familjeliv eller på grund av den tunga arbetsbelastning som det ofta innebär att vara lärare är de vanligaste orsakerna. En annan är tron att man ensam måste kunna allt.

- Men jag har sett i flera av våra lokalavdelningar hur särskilt unga kvinnor är redo att ta en ledarroll om de ges möjligheten att dela den med någon annan.

Johanna tog också upp att det svenska Skolverket driver på utvecklingen för ett mer samarbetsinriktat ledarskap för skolledare baserat på forskning. Även om en rektorstjänst inte alltid kan delas av formella skäl, så visar svenska erfarenheter att det i praktiken går att organisera skolledares arbete på mer innovativa sätt, vilka möjliggör en större delaktighet och en ansvarsfördelning uppdelad på flera personer.

- Ett mer delat skolledarskap kan främja pedagogisk utveckling och bidra till bättre fungerande arbetsprocesser.

Något som även lyftes på konferensen som ett intressant exempel på involvering var Lärarförbundets omfattande medlemsdialogdialog förra året. 36 000 medlemmar deltog i digitala enkäter och/ eller fysiska möten och direkta samtal på arbetsplatserna. Tanken var att medlemmar och lokalt förtroendevalda just skulle samarbeta för att definiera prioriteringarna för såväl läraryrkets utveckling som för Lärarförbundets väg framåt.

Det sägs ofta att ett mer delat ledarskap kräver gemensamma värderingar, tillit och att man förmår att hålla tillbaka sådant som personlig prestige och konkurrens. Johanna ser det istället omvänt. Johanna avslutar:

- Samarbete och delat ledarskap är i själva verket något som bidrar till att utveckla de gemensamma värderingarna, tilliten och förmågan att hålla personlig prestige borta.

- Vi behöver se ledarskap på ett mer modernt sätt. Att gå från att se ledarskap som ett ”Ego-system” som bärs av en ensam ledare, till att se ledarskap som något där många

bidrar. Det vill säga där det handlar om att skapa ett ledarskapets Eko-system. I ett delat ledarskap blir vi alla smartare, mer kreativa och kompetenta än vad vi är var och en för sig,

Idag firar vi Världslärardagen!

Idag är det 5 oktober, Världslärardagen. Den firar vi tillsammans med lärare över hela världen, inom Education International är vi 30 miljoner, vilken fest!

Jag satt igår kväll och tänkte på vilka av mina lärare jag skulle vilja fira. Ni är många men här är några av er jag mött:

Min lågstadielärare Ingrid. Vi möttes mitt i vårterminen i åk 2. Du var så engagerad och du hade ett oändligt tålamod. Tydliga ramar och ett stort kunnande. Du satte spår och jag tror att du var en av anledningarna till att jag 10 år senare valde läraryrket.

Eva, min klassföreståndare på högstadiet och lärare i engelska och tyska. Du mötte oss för de vi var, ibland ifrågasättande och pratsamma, men som du sa en grupp med mycket energi och vilja. Du fick oss att utvecklas, gillade oss och det visade du!

Arne, min matte och fysiklärare på gymnasiet. Du la 100% fokus (ibland mer :)) på att vi skulle förstå, du kämpade med ekvationer och algoritmer och gav dig aldrig. Vi mötte ditt stora förtroende när du lånade ut din villa för att vi skulle kunna ha klassfest.

Mitt i denna stund av lärarminnen får jag ett mail från min kollega Carolina som gör att vårt firande får ett helt annat allvar. Hon har blivit kontaktad av en av våra medlemmar som ber oss uppmärksamma lärares situation i Iran. De planerar också inför att fira Världslärardagen i morgon. Men de har fått besked att de är förbjudna att uppmärksamma dagen. Men de tänker fira ändå, trots att de vet om vilka konsekvenser det kan få.

Det som för oss är viktigt och samtidigt självklart att få göra, riskerar andra lärare fängelse för!
Vi har tidigare i bloggen berättat om det iranska lärarförbundets generalsekreterare som fängslades i samband med att han sökte visum för att åka till EI:s kongress i somras. Vi som åkte från Sverige behövde inte ens söka visum...

Ta möjligheten! Fira dig själv, de lärare du mött och de du har omkring dig.
Allt börjar med en bra lärare!

Eva Elmstedt Frisk

Frågor & Svar