Lärarförbundet
Bli medlem

Paulo Freire 100 år

En av de största profilerna inom pedagogiken, brasilianaren Paulo Freire, skulle fyllt 100 år den 19 september. Detta uppmärksammas därför runt om i världen, på olika sätt.

Se nedan om olika event och initiativ som är på gång:

Avdelningen Lärarförbundet Folkhögskola

Avdelningen arbetar på en studiehandledning för studiecirklar kring Freires centrala verk ”De förtrycktas pedagogik”. När den är klar återkommer vi med information.

Avdelningen är också på gång med en film, som lyfter svenska röster om vad Freire och hans pedagogik betyder i dagens Sverige. Vi återkommer med mer information där.

Seminarium i Oslo om Freires betydelse i dagens norska samhälle:

Vår norska systerorganisation Utdanningsforbundet organiserar ett intressant seminarium på måndag kväll 20/9 kl 19-21. Lärarförbundets medlemmar är inbjudna att delta digitalt. Språket är norska. Här anmäler du ditt deltagande!

Direktsändning från Paulo Freires födelseort i Brasilien

Söndag 19/9 och måndag 20/9 blir det stora event som sänds via Youtube från Freires födelseort Recife, i Brasilien. Dessa kommer att sändas via Youtube!

Firandet den 19 september pågår mellan kl 19 och midnatt (svensk tid) och har en kulturell prägel, med uppträdande av artister mm.

Måndagen den 20/9 pågår eventet mellan kl 14 och midnatt (svensk tid) och kommer att präglas mer av debatt om utbildningens och pedagogikens villkor.

Fackliga kränkningar och hotet mot demokratin står i fokus i kampanj ledd av Union to Union

Den 30 juni publicerades rapporten Global Rights Index, som årligen följer upp utvecklingen för fackliga rättigheter och arbetstagares villkor i världen. Det blev en hel del publicitet i olika media då, även i Sverige.

Nu följs detta upp av svenska förbund, centralorganisationer och även vår gemensamma organisation Union To Union, med en kampanj som avslutas på fredagen den 10 september kl 10, med ett webinarium på temat ”Varför är demokratin hatad av så många med makt?” https://www.uniontounion.org/varfor-ar-demokratin-hatad-av-sa-manga-med-makt

Union-to-union

Detta webinarium tar avstamp i den internationella rapporten Global Rights Index, men syftar också att belysa läget i vårt eget land, ett år innan våra allmänna val. I år är det också 100 år sedan Sveriges folk kämpade sig till allmän och lika rösträtt, även för kvinnor.

Idag har också en debattartikel publicerats i Dagens Arena, skriven av Union To Unions tre styrelseordföranden från LO, TCO och Saco: https://www.dagensarena.se/opinion/stodet-till-fria-fackforeningar-maste-fortsatta/

Debattartikeln pekar på att Corona-pandemin på många håll i världen utnyttjas av makthavare för att begränsa vanligt folks levnadsvillkor, undergräva fackliga rättigheter och den demokratiska rättsstaten. Debattartikeln hänvisar också till den kommande valrörelsen och uppmanar samtliga partier att vara tydliga i sitt ställningstagande för arbetstagares villkor och fackliga rättigheter, liksom vikten av fortsatt stöd till det internationella fackliga biståndet.

Mot bakgrund av Lärarförbundets mångåriga stöd till fackliga systerorganisationer runt om i världen, är det inte svårt att instämma i de ovanstående budskapen. Vi ser hur det minskade utrymmet för många lärarfackliga organisationer försämrar villkoren för lärare runt om i världen – samtidigt som vi ser hur otaliga lärarfack fortsätter att konstruktivt kämpa för demokrati och för allas rätt till god utbildning.

Utdragna protester framtvingade regeringens reträtt i Colombia

Fredliga protester som denna, med avstånd och munskydd, har varit regeln. Upplopp, bränder och kravaller har däremot anstiftats av provokatörer som vill smutskasta den legitima protesten.

Den 28 april inleddes en stor protestvåg i Colombia. Det blev enorma och ihållande protester, inte bara i storstäderna utan långt ut på landsbygden och i småstäder. Hittills har 52 personer dödats under protesterna, framför allt av kravallpolisen. Periodvis var protesterna varit så omfattande att regeringen satte in militär i de större städerna. Trots att rädslan för att bli smittad av Covid är stor, så har massor av personer inte sett någon annan utväg än att bege sig ut på gatorna och protestera. Många har känt sig lurade av landets konservativa regering som under skydd av pandemin försökte genomföra drastiska nedskärningar och försämringar för stora grupper, såsom försämringar av sjukvården och höjningar av skatter för folk med låga inkomster.

Nu har protesterna mattats av men man kan konstatera att protesterna gav resultat: skatteförslaget har dragits tillbaka, liksom det omstridda ”sjukvårdspaketet”. Finansministern och utrikesministern har bägge avgått, liksom regeringens särskilda samordnare av fredsprocessen. Men regeringens svar har varit tondövt, och centrerat på att inte förhandla, att slå ner protesterna genom att inkalla militär och att utfärda undantagstillstånd i de regioner där protesterna varit starkast. Just kravallpolisens brutala framfart var det som kanske eldade på protesterna än mer.

Protest mot staten Colombia

Mördarstaten, står det på en stor muralmålning i staden Medellín. Eller som en demonstrant uttryckte det: ”de försökte hota oss med att vi skulle dö av Coronaviruset om vi deltog i gatuprotesterna. Men i slutändan var det polisen som hade ihjäl oss.”

Regeringens negativa inställning till all kritik märktes också när den på olika sätt försökte vägra tillstånd för en undersökningskommission från det interamerikanska systemet för mänskliga rättigheter (CIDH). Till slut kom CIDH ändå till Colombia mellan den 8 och 10 juni. Deras rapport har blivit försenad men från konservativt håll har man redan börjat kritisera CIDH och hävda att de tagit ensidig ställning för den ena parten i konflikten. Med andra ord: de förväntar sig stark kritik framför allt mot polisens övervåld.

CIDH Colombia

En demonstrant bär ett plakat med uppmaningen till den regionala undersökningskommissionen från CIDH: ”Rättvisa NU”

Det är en brokig koalition som står bakom protesterna: partier till vänster, fackliga organisationer av olika kulörer, urfolksorganisationerna och den svarta befolkningens organisationer. Även världskändisar som Shakira och Juanes liksom en rad fotbollsspelare har tagit ställning för proteströrelsens yrkanden. Men framför allt har de massiva protesterna burits upp av stora mängder indignerade personer som är urless på dyrtider och ökade sociala orättvisor.

Pressen på lärarfacket FECODE är fortsatt enorm från regeringshåll. Detta beror sannolikt på den viktiga och sammanhållande roll som facket spelar i denna process, liksom i andra sammanhang där den konservativa regeringens politik kritiseras.

Glädjande att många runt om i världen ställer upp och stödjer FECODE. Lärarförbundet har haft ett nära samarbete med FECODE under flera årtionden. Vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, skriver bloggar på temat. Hon skickar även protestbrev till Colombias president. Det känns bra med ett så uthålligt och medvetet stöd från vår sida!

Om du vill ansluta till en protestyttring, kan du gå in på https://www.labourstart.org och leta dig fram till aktuella namninsamlingar.

Fackligt arbete i Colombia under dödshot

Det colombianska lärarfacket FECODE, som Lärarförbundet samarbetat med i flera årtionden har nyligen fått dödshot mot hela sin förbundsstyrelse. FECODE har orubbligt stött fredsavtalet och skolan som fredat område. Hur påverkar det deras liv och arbete? Delta i kampanjen för att stödja dem!

Fredagen den 23 oktober deltog jag via Zoom på ett seminarium organiserat av FECODE, det colombianska lärarfacket som Lärarförbundet har haft nära samarbete med i flera årtionden.

FECODEs ordförande Nelson Alarcón (bilden nedan) inledde med en genomgång av läget i landet.

Nelson Alarcon FECODE

Några dagar tidigare hade en person i deras förbundsstyrelse mottagit dödshot från en mäktig narkotikakartell. Alarcón uppmanade alla att vara på sin vakt för att det kunde komma flera hot.

Jag reflekterade över att hans ord och åtbörder var en blandning av uppgivenhet och jävlaranamma: å ena sidan, hur länge till ska vi behöva leva i oro – å andra sidan, om vi blir hotade måste det ju vara för att vårt arbete är framgångsrikt!

Nelson Alarcón blev sannspådd. Bara tre dagar senare, den 26 oktober, blev hela förbundsledningen dödshotad. En begravningskrans med texten Vila i frid, tillsammans med fingerade dödsannonser på var och en, samt 16 gravljus, anlände hem till den tidigare förbundsordföranden och nuvarande juridiskt ansvarige i förbundsledningen, Carlos Rivas. Förutom de 15 i FECODEs ledning fanns också ordföranden i centralorganisationen CUT – även han en tidigare medlem av FECODE - med bland de hotade.

Lärarnas världsfack Education International (EI) drog snabbt igång en kampanj, med protestbrev riktade till landets president Iván Duque. Lärarförbundet hängde på och samma dag som vi fick uppmaningen från EI, hade protestbrevet skrivits under och sänts av Johanna Jaara Åstrand. Samtidigt drog även Labour Start igång sin kampanj för att uppmana folk att skicka sitt eget protestbrev.

En kan fundera på varför en tungt beväpnad narkotika-kartell, skulle känna sig hotad av en öppen, laglig och demokratisk folkrörelse som ett lärarfack?

Kanske finns en del av svaret i FECODEs orubbliga stöd för fredsavtalet i Colombia och synen på skolan som ett fredens territorium i hela landet. De ser lärares arbete med undervisning om demokrati och mänskliga rättigheter liksom det fackliga arbetet som nycklar till en fredlig framtid med social rättvisa i Colombia. Möjligen ses den visionen som ett hot av knarkkartellerna som vill fortsätta bedriva sin våldsamma och lönsamma verksamhet ostörda.

Varför riktar sig då vårt protestbrev till landets regering? Det är väl inte deras fel att knark-karteller hotar fackföreningsledare?

Det finns flera sätt att besvara den frågan.

1: En rättsstat måste skydda sina medborgare och kan därför inte tolerera våld som kommer från icke-officiella instanser. Dödshot är ytterst allvarligt och undergräver vilket samhälle som helst. Därför måste staten agera - och vi måste uppmana dem att agera, och visa att de har världens blickar på sig.

2. Delar av den politiska och ekonomiska makten i Colombia har genom åren sanktionerat att ”någon” gör det smutsiga jobbet med att hota folkrörelser till tystnad för att behålla sitt inflytande orubbat. De som stått för hoten och våldet mot folkrörelserna har varit paramilitära grupper eller dödspatruller, ofta med starka band till knarkkartellerna. Det är viktigt att Colombias regering visar att de helt tar avstånd från, utreder och bestraffar den här typen av hot.

3: På senare tid har regeringen börjat dra tillbaks det livvaktsskydd som FECODEs ledarskap har haft i åratal, med motiveringen att allt är lugnt och inget ju har hänt.

Att leva med livvaktsskydd år efter år är ingen enkel sak. Särskilt om du inte känner dig helt trygg med livvaktens uppdragsgivare och hur din livvakt kommer att reagera i den stund som ett attentat inträffar? Trots det vill FECODE ha kvar statens skydd, då den här typen av hot fortsätter att komma.

Gatubild Colombia

Gatubild Colombia. Foto Joakim Olsson.

Jag är stolt över att arbeta för ett förbund som har solidaritet som en av sina grundläggande värderingar och ser kopplingen mellan det som händer i Latinamerika och vår fackliga vardag här i Sverige. När Lärarförbundet tydligt säger nej till urvattningen av anställningstryggheten här hemmavid är det ett konkret försvar av de egna medlemmarnas, rättigheter som det tagit så lång tid och så mycket energi att erövra. Samtidigt är vi vaksamma på vad som händer med våra lärarkollegors rättigheter i andra delar i världen och svarar när de efterfrågar vår solidaritet

Den verklighet som våra kolleger i Colombia lever under är väsensskild från vår trygga svenska verklighet. De vet det, men de vet också att vi står eniga med dem i försvaret för lärares fackliga rättigheter och har bett om vår solidaritet i den svåra situation de befinner sig i.

Om du vill visa ditt stöd för våra hotade colombianska lärarkolleger, kan du göra det på Labour Start här.

"In the three decades until 2016, Colombian trade unions report that 990 of their members were murdered. Another 3 000 where threatened with assassination."


Länk till uppropet.Arbetstagares rättigheter alltmer kringskurna i världen

Rapporten ”Global Rights Index” som släpps idag (datum), visar på ökande hinder för facklig organisering. Hindren återfinns på alla kontinenter och handlar om allt från byråkratiska hinder, till statsterrorism riktad mot folklig, demokratisk organisering.

Den bild som förmedlas i rapporten stämmer väl överens med de rapporter som Lärarförbundet får från våra samarbetsorganisationer i många länder. En av de mest utsatta organisationerna är ACT i Filippinerna, som trots ständiga förföljelser outtröttligt organiserar lärare och bildar opinion mot orättvisor och för ett mer rättvist samhälle.

Raymond Basilio ACT

Sedan sju år släpper världsfacket IFS (ITUC) en årlig rapport om läget för facklig organisering och arbetstagares rättigheter. I år släpps rapporten en vecka tidigare i Sverige jämfört med övriga världen. Här hittar du ett flygblad som sammanfattar det viktigaste i rapporten.

Den bild som Global Rights Index förmedlar är överlag dyster. Fackliga rättigheter har åsidosatts och ledare på olika nivåer förföljs, fängslas eller mördas. I nio länder där det råder krig, ockupation eller där rättsstaten upphört att fungera, är det särskilt svåra omständigheter för all demokratisk organisering.


Rankning GRI Sämsta länderna

De 10 värsta länderna för facklig organisering i ITUC-rapporten är dock nationer med en fungerande statsmakt - bara det att rättsordningen inte tillämpas för att tillvarata arbetstagares rättigheter. Av dessa tio bottennoteringar, har Lärarförbundet samarbete med organisationer i fem länder, varav två i Asien (Indien och Filippinerna) och tre i Latinamerika (Colombia, Brasilien och Honduras). Vittnesbörden från våra systerorganisationer återspeglar det som ITUC-rapporten beskriver: en giftig mix av byråkratiska hinder, lagreformer som ”backar bandet”, påhittade åtal om grova brott som terrorism men även direkta attentat mot ledare, ofta på lägre nivå. Attentat som dessutom aldrig klaras upp av ett ovilligt rättssystem, eller till följd av hot mot de domare och åklagare som försöker ta sig an dessa fall.

En annan sak som är värd att notera, är att fyra av de 10 värsta länderna styrs av högerpopulistiska ledare. I Indien läggs nu ett förslag från regeringen om att ”pausa” arbetsrätten under tre års tid, med argumentet att det kommer att underlätta för företagen att återanställa personer efter pandemin. Brasiliens president, exmilitären Jair Bolsonaro, har offentligt sagt att Corona-pandemin är en bluff som är påhittad av vänstern för att sabotera ekonomin och försvåra för hans regering.

Även om utvecklingen innehåller mycket av försämringar så kan man också tolka in några ljuspunkter – som att konstatera att fackliga organisationer uppenbarligen står för något ”besvärligt” för den politiska eller ekonomiska makten i landet. Vore facken irrelevanta så kunde man låta det bero.

I länder där den fackliga organiseringsgraden är låg, så finns det ändå kvar ett lärarfack. Lärarnas utbildningsnivå gör också att deras fackliga organisation ofta blir tongivande inom den fackliga rörelsen i landet.

En annan relativ ljuspunkt i Global Rights Index är att det blivit bättre för arbetstagare och fack i åtta länder medan det blivit sämre i fem, under det gångna året.

GRI Rankning

Från flera länder och regioner har vi också fått höra att facklig organisering fått ett uppsving i och med Coronapandemin, dels för att värdet av gemensamma ansträngningar generellt vunnit alltmer genklang och att fackliga initiativ av den allmänna opinionen setts som konstruktiva förslag i en orolig tid. Dels har den offentliga sektorn till följd av sina samhällsbärande insatser återvunnit en högre legitimitet, tack vare lärares och sjukvårdares framträdande roll under pandemin.

Som medlem i Lärarförbundet går 1,5% av din medlemsavgift till internationellt arbete. En del av det arbetet handlar om att motverka kränkningar av fackliga rättigheter. Detta gör Lärarförbundet tillsammans med andra lärarfack och Education International, vår gemensamma globala organisation. Education International har också en mekanism för att försvara fackligt engagerade personer som råkat ut för förföljelser. Tillsammans med andra världsfack använder man Labour Start, en kanal för att sprida information och uppmana till att skriva protestbrev. Det visar sig att denna sorts världsomspännande protester ofta har en stor inverkan på enskilda fall. Om du vill bidra konkret kan du prenumerera på Labour Starts uppmaningar att skriva under protestlistor - se vidare på: www.labourstart.org

Idag organiserar Union To Union ett webinarium kring Global Rights Index-rapporten, med deltagande av Sveriges utrikesminister Ann Linde och de fackliga centralorganisationernas högsta ledning: Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Therese Svanström (TCO) samt Heike Erkers (Saco). Torsdag den 11 juni kl 13. Webinariet är öppet för alla. Här finns info och vägbeskrivning.


Världsfacket larmar - fackliga rättigheter kränks i allt fler länder

​Världsfacket IFS (ITUC på engelska) släpper idag sin årliga rapport över läget för fackliga rättigheter och löntagares rättigheter. Det är överlag en nedslående läsning som visar på att allt fler länder i världen kränker rätten till organisering.

Världens 10 värsta länder för löntagare
Rapporten från Världsfacket IFS innehåller bland annat en lista över de 10 värsta länderna för löntagare. I två av dessa länder ger Lärarförbundet direktstöd till lärarfackliga organisationer, som är: Filippinerna och Colombia.

- Beskrivning som ges i rapporten överensstämmer med den bild vi själva har av läget, säger Joakim Olsson, Internationell sekreterare Lärarförbundet.

Joakim Olsson berättar vidare om skrämmande information som framkommer i rapporten.
- Det beskrivs också bland annat att tio fackligt organiserade lärare mördades i Colombia under 2018.

Lärarförbundets internationella engagemang
Vad gör då Lärarförbundet i frågan? Och bör ens Lärarförbundet agera i frågan?

Lärarförbundets internationella engagemanget har en direkt koppling till förbundets grundläggande stadgar, som handlar om solidaritet med både kolleger hemma på den egna arbetsplatsen - liksom med dem ute i världen.

Sedan flera decennier har förbundet givit stöd till andra lärarfack och samarbetat inom ramen för Education International (EI). När fack i andra länder upplever kränkningar och negativ utveckling, skriver vi protestbrev till landets regering, samt stödbrev till det utsatta facket. Våra konkreta biståndsinsatser inriktas också på att stärka de fackliga samarbetspartners i deras arbetssätt och metoder. Dessa olika stöd uppskattas enormt - särskilt det faktum att vi har uthållighet i vårt stöd och att vi engagerar oss i konkreta fall.

ITUC Global Rights Index 2019
Vill du veta mer om vad som framkommer i rapporten? Klicka här på länken och se bilaga till höger på sidan.

Frågor & Svar