Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

We have to be organized and fight to get IT back!

EI Higher Education Taipei 2018

EI Higher Education Taipei 2018

Jag har just landat i Taipei, Taiwan på "Educational Internationals 11th International Further & Higher Education & Research Conference". Här möts representanter för fackliga organisationer som organiserar lärare inom universitet och högskolor i Europa, Afrika, Amerika, Asien och Australien.

Vi får möjlighet att få internationella perspektiv på frågorna kring anställdas situation och hur kvalitén på högre utbildning kan öka. Vi söker områden där det är relevant att utveckla policy tillsammans, skapa och utveckla gemensamma plattformar och utbyta erfarenheter.

Dagen före konferensen möttes de kvinnor som deltar för att diskutera sin situation som anställda på akademiska institutioner och engagerade i fackföreningsrörelsen. Det ledde till att ett nätverk skapades där vi kan synliggöra specifika frågor och ge stöd till varandra så att kvinnliga röster tar mer plats i universitets och högskolesektorn globalt men också för att ge kvinnor ett eget utrymme i den fackliga rörelsen. Intressant att lyssna på hur flera i sin vardag upplever att där tidigare kulturella strukturer påverkar dem även idag. Exempelvis i Taiwan där den traditionella kvinnorollen handlat om att finnas som stöd till mannen. Fackliga frågor berör och engagerar, men att delta i det fackliga arbetet begränsas av den rådande strukturen: " I'm to busy with my work at home". Flera uttryckte att det är en utmaning att få med sig sina kvinnliga kollegor i det fackliga arbetet- att välja att supporta varandra istället för att supporta männen i första hand. Våga synas o ta plats!

Idag inleddes konferensen med att David Edwards, generalsekreterare i Education International(EI) talade om betydelsen av internationalisering, att träffas för att resonera och debattera fackliga frågor inom högre utbildning och forskning. David påpekade betydelsen av att ha en möjlighet att mötas för att bli inspirerad och lära sig av och om varandra, men framförallt att förstå vad som sker i olika länder. Vi fick även lyssna på Jiunn-rong Yeh utbildningsminister i Taiwan, som berättade om hur Taiwan tänker om utbildning: "We want to build up the education, as a rock for the society". Det handlar inte om att bara utbilda för arbete, utan utbildning är för livet. Intressant att höra resonemanget och det han som utbildningsminister tyckte sig vilja utveckla mer. På denna högskole- och universitetskonferens uttryckte ministern att nästa steg för Taiwan är att ge barn mellan tre till fem år möjligheten till allmän förskola, något man inte har prioriterat tidigare.

Det globala perspektivet blev synligt i programpunkten, "Around the World in 90 minutes". Här presenterades de senaste trenderna och utveckling inom det fackliga arbetet och utbildning. Personer från samtliga världsdelar berättade hur det ser på det som sker i deras länder och därefter fylldes det på av övriga deltagare. Det blev tydligt hur lika frågor som lyfts i samtliga länder även om frågorna i sig hanteras olika och har olika utgångspunkter. Gemensamt är att arbetsbördan tycks vara stor överallt och att personal inom högre utbildning och forskning ständigt arbetar övertid, men då obetald övertid! Flera länder står inför förändringar där regeringar drar ned på den offentliga finansieringen av högre utbildning och istället höjer avgifter för studenterna. Gemensamt tycks även vara att lönerna inom högre utbildning sjunker i förhållande till vad de som arbetar utanför statlig verksamhet tjänar.

Kollegor på den afrikanska kontinenten visade på stora skillnader mellan länder avseende satsningar på att bygga upp infrastruktur inom den högre utbildningen och investerat i detta. Förvånande nog visade det sig att de som investerat i infrastrukturer och valt att lägga sina medel på detta ändå har mer personal, mer forskning än de som inte satsat. Det är skillnad att ha en regering som ”tror på forskning” och en regering som låter det synas i landets budget, uttryckte en deltagare från Canada. Fler såg även trenden att fler arbetsgivare har ökat antalet timanställda istället för fasta kontrakt dvs tillsvidareanställställning. Exempelvis i USA låg siffran på 70% av de som arbetar inom högre utbildning vilket skapar instabilitet. Detta har blivit en av deras största frågor att som fack stödja medlemmar till säkrare anställningar.

Det finns en oro över att man håller på att förlora den akademiska friheten, den fria forskningen, men samtidigt en tro på att det är värt att kämpa tillsammans:"

Kia Kimhag, Lärarförbundets representant på konferensen för högre utbildning och forskning

Frågor & Svar