Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Vi fördömer användandet av våld mot demonstration i Mexiko

Polisen i Mexiko öppnade eld mot lärare, studenter och lokalbefolkning under en demonstration. Sex personer dog, flera skadades. Lärarförbundet, i förening med vår globala lärarfederation Education Internationals Latinamerikanska gren, fördömer våldet som ledde till sex människors död.

När lärare, studenter och lokalbefolkning demonstrerade för sina rättigheter i Oaxaca, Mexiko den 19 juni öppnade den federala polisen eld mot demonstrationståget. Sex personer dödades och över hundra är skadade.

Vi fördömer användandet av våld

Lärarförbundet förenar oss med vår globala lärarfederation Education Internationals Latinamerikanska gren i fördömandet av användandet av våld vid demonstrationen i Oaxaca.

Våld löser inga konflikter

Lärarnas organisationer skall bli lyssnade till, och konflikter ska lösas genom dialog på lokal och federal nivå. Våld och förtryck löser inga konflikter i samhället.

Lärare, studenter och samhället i stort måste fördöma denna typ av agerande och kräva rättvisa för offren. Maktmissbruk kan inte mötas med straffrihet.

Kräver att förföljelsen stoppas

I en deklaration från EI Latinamerika kräver man att den mexikanska regeringen ska stoppa förföljelsen och vidta de åtgärder som krävs för att klargöra de omständigheter som ledde till att sex personer miste livet. Man bör identifiera vilka som låg bakom attacken och ställa dem inför rätta.

Vad är Education International?

Education International representerar 400 lärarorganisationer med över trettio miljoner medlemmar i 177 länder. EI försvarar rätten till utbildning av god kvalitet för alla, rätten till föreningsfrihet och anständiga arbetsvillkor inom utbildningssektorn som grundläggande förutsättningar för demokrati, jämlikhet, social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här