Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Världslärardagen i Indien – 8 000 lärare kräver anständig pension

I år hade jag förmånen att fira Världslärardagen i New Delhi där Lärarförbundets samarbetspartner sedan många år All India Primary Teachers’ Federation harde samlat 8 000 fackligt aktiva lärare till en demonstration för att sätta press bakom kravet på rättvisa löner och en anständig pension.

Lärarfack i 24 delstater (tänk länder) är anslutna till federationen AIPTF som representerar 2,3 miljoner av de ca 3 miljoner grundskolelärarna i landet. Demonstrationen som genomfördes i den 35-gradiga värmen är kulmen på protester som genomförts över hela landet:

  • 25 april startade kampanjen på lokalnivå
  • 5 augusti genomfördes aktioner på distriktsnivå
  • 5 september, Lärarnas dag i Indien, protester och skrivelse till ansvariga tjänstemän på nationell nivå
  • 5 oktober, i samband med Världslärardagen, demonstration i huvudstaden med protestbrev till presidenten, premiärminister och utbildningsministern för att ytterligare understryka allvaret i kraven.

AIPTFs ordförande Ram Pal Singh talade om oron bland lärare över det nya pensionssystemet där pengar som dras från lönerna kommer att investeras i aktier och fonder med osäker utveckling och risk för förluster. Kravet där handlar om en återgång till det tidigare systemet som garanterade an anständig och förutsägbar minimipension.

Indien oktober 2017

Generalsekreteraren Kamala Tripathy anklagade regeringen för att skapa oreda genom snabbutbildade och lågavlönade kontraktsanställda lärare. Han uppmanade regeringen att integrera de 700 000 kontraktslärarna som i vissa fall arbetat under mycket osäkra villkor i upp till 15 år. Det blir i praktiken ett sätt för regeringen att undandra sig ansvaret för en offentligt finansierad utbildning med likvärdig kvalitet. Facket motarbetar denna utveckling som utarmar den offentlig-finansierade skolan.

Andra ledare anklagade i sina tal regeringen för att inte ha tillämpat det mer än 10 år gamla lönedirektivet (förhandlas inte) som skulle innebära en 20% ökning och kallade det en oacceptabel orättvisa.

Regeringens strategi har varit att underfinansiera skolor och så köra dem i botten genom dåliga resultat och dåligt rykte för att sedan låta privata aktörer ta över driften med en blandning av skolpeng och avgifter. Detta för att slippa öka anslagen till utbildningssektorn från dagens 3% av BNP.

Facket ställs också inför en utmaning med de bristfälligt utbildade och lågavlönade lärarna – något som man mött genom att organisera dem och kräva fullvärdig utbildning och lön för alla sina medlemmar. Liksom i Sverige är det svårt att rekrytera lärare och det saknas 900 000 till grundskolan.

Klass Indien

Många andra fackliga ledare underströk kraven och uppmanade lärarna att stå eniga i kampen för sina rättigheter. ”Lyssnar inte regeringen får vi demonstrera framför parlamentet och överväga politiska åtgärder” – möttes av applåder.

Protesttalen avlöste varandra och slogan skanderades bland de tusentals lärarna som rest från hela Indien för en lång dags krav på bättre villkor. Det är verkligen spännande att få samarbeta med denna gigantiska organisation och förmedla stöd från Lärarförbundets medlemmar till studiecirklar, ledarutbildning men även kvinnors och ungas aktiva deltagande i det fackliga arbetet. Det gör skillnad!

Robert Gustafson
Internationell sekreterare

Frågor & Svar