Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Utbildning och miljö i fokus på världslärarkongressen

Det fjärde globala utvecklingsmålet i Agenda 2030 handlar om utbildning och livslångt lärande, en självklar del av EI-kongressen i Bangkok. Stort fokus i år också på miljömålen. Susan Hopgood, President Education International (EI), betonade också vikten av de av dessa i sitt öppningstal.

Susan Hopgood EIDet krävs kraftansträngningar för att nå dit vi vill. Lärarbrist, likvärdighetsbrister, rasistiska åsikter, ekonomiska åtstramningar och hård arbetsbelastning är problem som inte bara finns i Sverige utan i hela världen. När jag pratar med kollegor från Europa, Afrika och andra delar av världen har vi många gemensamma utmaningar.

För att öka kunskapen om hur hållbar utveckling kan integreras i undervisningen har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen, som riksdagen har fastställt, kopplat till skolans styrdokument.

Syftet med uppdraget är att ge huvudmän och lärare ökad kännedom om Agenda 2030 och de nationella miljömålen och därmed förbättra förutsättningarna för att utbildning för hållbar utveckling med dess tre dimensioner (ekonomisk, social och ekologisk) ska kunna ingå i undervisningen.

Samtidigt så är Sverige det land som av OECD bedöms ha störst chans att uppnå målen i Agenda 2030. Vi har en gynnsam utgångspunkt, men det innebär inte att vi kan ta lätt på detta arbete.

Här på kongressen trycker vi tillsammans på för att arbetet med målen ska tas på stort allvar — överallt i hela världen. Vi vill att förutsättningarna ska inte bara finnas på en global och nationell nivå utan även lokalt och i våra klassrum – en fråga som engagerar många unga. Vi vill att det på varje förskola och skola, i varje del av landet ska finnas rätt förutsättningar för att uppnå målen.

Vi måste arbeta hårt för att fler unga ska välja läraryrket, detta fantastiska yrke som är en del av en hållbar framtid. Tillsammans i facket skapar vi en plattform för att engagera sig inom Agenda 2030 för att nå framgång för hållbar utveckling.

Och utbildning av god kvalitet ska inte bara vara en självklarhet i Sverige, det ska det vara i hela världen. Rätten till kvalitativ utbildning måste gälla alla, oavsett var du är född, vilken bakgrund du har och under hela livet.

Jag är stolt över Lärarförbundets internationella engagemang, som gör alla oss till en del av en stor global lärarrörelse, det verkligen känns på världslärarkongressen.


Inlägget skrivet av Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet och stolt kongressledamot på Education Internationals 8:e kongress.


Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här