Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Utbildning - en mänsklig rättighet som kräver resurser

MR-dagarna 2022

MR-dagarna 2022

Utbildning med kvalitet är en mänsklig rättighet för alla, så även lärares rätt att organisera sig och bygga facklig styrka tillsammans. För att nå målet om allas rätt till utbildning krävs tillräckliga resurser, som idag saknas både nationellt och globalt. Det vill vi ändra på!

Lärarförbundet har under lång tid varit en stark global röst när det gäller utbildningsfrågor. Solidariteten med lärare och fackliga kollegor stärker vi dels genom projekt ute världen, och genom ett aktivt ansvar på flera nivåer. Johanna Jaara Åstrand vår förbundsordförande är även vice ordförande i Education International. Vi finns även med och tar ansvar på både Europanivå och i nordiskt samarbete.Idag går 1,5 % av medlemsavgiften till det arbetet, något att vara stolt över.

Med den bakgrunden så är Lärarförbundet en viktig röst i globala utbildningsfrågor. I Almedalen så deltog Johanna Jaara Åstrand vid ett seminarium om den Globala utbildningskrisen. Länk till det tillfället https://www.youtube.com/watch?v=xDxo30WCg3E&t=32s

Vid Mänskliga rättighetsdagarna så var Lärarförbundet inbjuden igen till ett panelsamtal ”Den globala utbildningskrisen, möjligheter och lösningar” En makalöst viktig fråga och ett viktigt samtal mellan Unesco, Plan International, Sida och Lärarförbundet genom mig. Tyvärr blev det inställt pga sjukdom, så det blev i stället lunchmöten, mingel med kvarhållet fokus samt samtal om likvärdig utbildning i utsatta områden.

Lärarförbundet är tydlig i kravet om utbildning som en mänsklig rättighet, och lärares rätt att organisera sig och bygga facklig styrka tillsammans. Men det är många stora och tuffa hinder som står i vägen..

  • Krig i Ukraina, Jemen, Etiopien/Tigrayprovinsen och många andra platser hindrar barn, elever och vuxna från att åtnjuta sin rätt till utbildning, och om den finns så är den inte med kvalitet.
  • Pandemin har medfört att skolor varit nedstängda under långa (årsvis) perioder i stora delar av världen. Distans- och fjärrundervisning har kunnat mildra de negativa effekterna men då ojämlikheten vad gäller tillgång till digitala hjälpmedel, uppkoppling och kompetens-utveckling för att undervisa online är svag har klyftorna ökat när det gäller fattigas och rikas tillgång till utbildning.
  • Lärare och särskilt fackligt aktiva lärare är en hotad grupp. Fackligt aktiva lärare, hotas, fängslas i länder som Afghanistan och Iran (där även elever/särskilt flickor utsätt för våld när de kräver sina mänskliga fri-och rättigheter.) I Hongkong har lärarfacket upplösts och ledarna fängslats. I Filippinerna tvingas lärare under militärens påtryckningar lämna facket.
  • Pandemin har också tagits som intäkt för att begränsa fackliga rättigheter och försämra lärares villkor. Där den politiska viljan funnits och den digitala kapaciteten (ngt Lärarförbundet och andra bidragit till mycket under pandemin) så har den sociala dialogen och kollektivavtalsförhandlingar kunnat fortsätta.
  • Efter FNs Utbildningstoppmöte TES i New York där Johanna JÅ deltog som viceordförande för EI arbetar nu EI, ILO och UNESCO på att forma den kommission som FNs generalsekreterare i sitt slutanförande meddelade skulle upprättas. Huvudspåret kommer att vara att utforska och åtgärda huvudorsakerna till den globala lärarbristen. 69 miljoner lärare saknas globalt och utbildade kompetenta lärare är en förutsättning för en transformering av utbildningen i världen och möjligheten att uppnå utbildningsmålet i Agenda 2030.
  • Och ja, vi är oroliga för neddragningen i det svenska biståndet. Ambitionerna på utbildnings- och klimatområdet hjälps inte av att Sverige tar ett steg tillbaka. Vi oroar oss också för vad det kommer att betyda för det fackliga biståndet. Att som arbetstagare kunna organisera sig för justa villkor och kompetensutveckling är viktigt både för fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling.

Avslutar med en egen upplevelse från möten med fackliga kollegor i Manilla, Filippinerna. Fackliga vänner som idag pressas att lämna sina fackliga uppdrag och möjlighet att organisera sig för att bygga styrka. Där blev det så tydligt hur viktig den mänskliga rättigheten till utbildning är. Det var så tydligt att ett barn som inte får tillgång till skola och utbildning, är ett förlorat liv. På en av skolorna jag besökte gick därför eleverna i treskift, i ett minimalt klassrum var det 45 elever – och det räddade liv och byggde framtid!

Pia Rizell, ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och förskollärare

Frågor & Svar