Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Upprop för Esmail Abdis omedelbara frisläppande

Esmail Abdi, Iran

Esmail Abdi, Iran

​Lärarförbundet ställer sig bakom Education Internationals upprepade uppmaning till global solidaritet och uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart släppa den fängslade ledaren för lärarfacket i Iran Esmail Abdi, vars hungerstrejk riskerar hans hälsa.

Education International (EI) och Lärarförbundet uttrycker sin oro över hälsan hos den fängslade ledaren för lärarfacket Esmail Abdi. Abdi har hungerstrejkat sedan den 30 april, har förlorat 16 kilo och riskerar sin hälsa. Abdi hålls fängslad i Evin-fängelset, i nordvästra Teheran och dömdes till sex år i fängelse den 7 oktober 2016 av en domstol i Teheran.

Organisationen "Campaign for Human Rights in Iran" understryker att Abdi nu lider av iverkningarna från hungerstrejken, såsom viktminskning, högt blodtryck och yrsel. Han är fast besluten att fortsätta sin hungerstrejk, men fängelsemyndigheterna har inte reagerat på några av hans krav.

Protest

Abdi inledde sin hungerstrejk i protest mot den rättsvidriga och olaglig behandlingen av civila aktivister i Iran och "rättsväsendets brist på självständighet och dömande av lärarförbund och fackliga aktivister på grund av deras samhällsaktiviteter". I ett öppet uttalande som utfärdades den 22 april, fördömer han det fortsatta förtrycket av lärare från den reformistiska Rohany-administrationen: "I denna tid när sanktioner hävts och där alla kräver att rättsstatens principer ska råda med demokrati, mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter är vi fortfarande föremål för ett olagligt förtryck av våra rättigheter, arrestering och fängslande av lärare och fackliga aktivister, genom uppgjorda domstolsförhandlingar, som genomförs på några minuter med färdiga domar mot oss. Allt vårt samhällsengagemang stämplas som illegitima "säkerhetsfrågor" och används som en ursäkt för att skicka oss till fängelse. "

Solidaritet

Genom uppmaningar från lärarnas yrkesorganisationer och kollektivt agerande betonar Abdi dock lärarnas beslutsamhet att genomföra "tysta" protester och delta i allmänna samlingar av lärarföreningar och olika kampanjer, såsom "Kampanjen för en rättvis budget" vilken samlade 110 000 signaturer, för att uppmärksamma dessa problem.

"Genom alla dessa ansträngningar har lärarna visat att vi, trots att vi kan ha väldigt olika politiska uppfattningar, är förenade i kravet på våra fri- och rättigheter, helt oberoende av alla politiska fraktioner", säger Abdi.

Internering

Det rapporteras att Abdi hålls fängslad under omänskliga förhållanden, nekas kommunikation med omvärlden samt besök av hans fru och tre barn.

EI och Lärarförbundets fördömande

Education International och Lärarförbundet fördömer starkt det faktum att Abdi har fängslats av myndigheterna för sina fackliga aktiviteter och krav på fri och allmän utbildning för alla. Istället för att överväga lärares krav på oberoende fackföreningar, en lön som går att leva på, folkhälsa, anständiga pensionssystem, fri utbildning, ett säkert klassrum för studenter och stopp för privatiseringen av utbildning, anser EI att den iranska regimen har intensifierat påtryckningarna mot läraraktivister.

Ditt stöd behövs

Abdi, liksom andra iranska kollegor, behöver ditt stöd. Agera och protestera mot de iranska myndigheterna och Abdis sexåriga fängelsestraff och kräv hans omedelbara frisläppande!

EI:s Urgent Action Appeal finns här.

Denna text har publicerats på EI:s hemsida.

Frågor & Svar