Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

UNESCOs rapport om ansvar för utbildning och SDG 4; vem, vad, hur?

Foto: UNESCO

Foto: UNESCO

UNESCO släppte 24 oktober sin årliga, globala rapport med fokus på utbildningssektorn. Årets tema är ansvar och ansvarsskyldighet (accountability). I rapporten diskuteras alla intressenter runt utbildning och deras roll och ansvar för att vårt globala utvecklingsmål SDG 4 ska uppnås.

Det är en intressant lunta på 297 sidor som systematiskt jobbar igenom många olika sätt att formulera och utkräva ansvar i utbildningssektorn. UNESCO-rapporternas huvuduppgift är att följa upp hur det går med Mål 4 i Agenda 2030 och även utbildningsfrågor i de andra målen. Årets rapport studerar konceptet ansvar och ansvarutkrävande inom utbildning för att undersöka vad som menas, hur det kan användas och fungera för att främja utbildningssektorn. Rapporten är en intressant referens för alla som berörs av mätning, bedömning, rankning och liknande av olika skolformer.

Rapporten visar att det finns stora utbildningsproblem runt om i världen som ansvarsutkrävande kan hjälpa till att komma tillrätta med. Endast 1 av 10 barn i Afrika söder om Sahara har grundläggande läskunskaper. Runt om i världen står 264 miljoner barn och unga utan skola och 100 miljoner ungdomar kan inte ens läsa. En av sju grundskolelärare är inte utbildade. Samtidigt har andelen av biståndet som går till utbildning minskat för sjätte året i rad och en av fyra regeringar uppfyller inte överenskomna miniminivåer för finansiering av utbildningssektorn.

Bild UNESCO

Illustration: UNESCO

Ansvarstagande – och granskningen i rapporten – börjar med regeringar som ytterst ansvarar för att förverkliga rätten till utbildning enligt SDG 4. Men alla har en roll att spela för att förbättra utbildningen och i rapporten beskrivs hur studentrörelser i ett antal länder bidragit till att göra utbildningspolitiken mer rättvis och tillgänglig.

"Utbildning är ett delat ansvar mellan oss alla regeringar, skolor, lärare, föräldrar och privata aktörer ", säger UNESCO: s generaldirektör Irina Bokova. "Ansvarsutkrävande för dessa ansvarsområden definierar hur lärare lär ut, elever lär sig och regeringar agerar. Det måste vara utformat med omsorg och med principerna om rättvisa, inkludering och kvalitet i åtanke. "

Att bara utkräva ansvar kommer inte att lyckas om det inte finns rimliga förutsättningar som ger aktörerna tillräckliga resurser, kapacitet, motivation och information för att uppfylla sina ansvarsområden. Om man hålls ansvarig för saker som står utanför ens kontroll är det kontraproduktivt.

Det saknas bevis för att prestationsbaserat ansvar som kopplar exempelvis resultatet av tester av elever till belöningar och sanktioner för lärare – skulle stärka utbildningssystemet. Rapporten konstaterar att marknadsanpassade lösningar där "kunderna" ska rösta med fötterna har en tendens att vidga klyftor och marginalisera svaga föräldragrupper och skolor.

Rapporten uppmanar regeringar att:

1. Utforma ansvarsutkrävande för skolor och lärare som är stödjande och undviker bestraffning, särskilt de som bygger på smala prestationsbedömningar.

2. Uppmuntra demokratiskt deltagande, respektera yttrandefrihet ifråga om att granska utbildningar och upprätta oberoende institutioner för att hantera klagomål.

3. Utveckla trovärdiga och effektiva regelverk med tillhörande uppföljning och sanktioner för alla utbildningsleverantörer; både offentliga och privata, som garanterar icke-diskriminering och utbildningens kvalitet.

Du kan ladda ner hela rapporten här:

https://en.unesco.org/gem-report/report/2017/accountability-education

Frågor & Svar