Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Tillsammans - för att försvara den akademiska friheten!

Avslutande panel på Higher Ed Taipei 2018

Avslutande panel på Higher Ed Taipei 2018

Dag 3 Kia Kimhag är Lärarförbundets representant på Educational International 11th International Further & Higher Education & Research Conference in Taiwan 12-14 november 2018. Många av frågorna under konferensen är gemensamma och vi behöver arbeta tillsammans inom Education International.

Under den avslutande dagen i Taipei presenterade varje enskild gruppledare de resultat grupperna kommit fram till.

Exempel på frågor var ranking av universitet och vilken konsekvens det har på den akademiska friheten, hur lärare utvärderas och om utvärdering kan leda till att kvinnor och minoriteter diskrimineras.

Gårdagens fråga om Open Access återkom och detta i förhållande till hur den högre utbildningen rankas, stressen av att publicera och om det finns andra sätt att mäta. Resonemanget som fördes kring utvärderingar om lärares undervisning handlade om hur upplevs det för en lärare att ständigt bli utvärderad, är det kursen eller läraren som ska utvärderas. Någon ställde sig frågan; Vad kan vi mäta? Deltagare i grupperna menade att utvärdering av lärosätet oftast mäts utifrån forskningen.

En grupp menade att vi behöver som fackliga organisationer utbyta mer erfarenheter, både bra och dåliga. Dagens system leder till att vi tävlar med varandra, där lärare i vissa länder inte har samma möjligheter eftersom den sociala dialogen inte är så synlig . Rankingen mellan lärosätena är inte transparent och den tar inte hänsyn till ovanstående möjligheter eller andra förhållanden exempelvis lokalitet, samhälle och studenter. Pressen att publicera till viken kostnad som helst garanterar inte kvaliteten på utbildning runt om i världen. Vi bör ställa oss frågan varför rankingen används. Fackliga organisationer bör visa på detta spel och " challange the education" gruppens förslag var att arbeta fram en kampanj för att synliggöra detta.

Den viktiga frågan kring osäkra anställningsformer lyfte dilemmat som fler representerade länder tidigare med svårigheten kring finansiering. Forskare blir anställda under ett forskningsprojekt, med variation av anställningsformer; timanställda, korttidsanställda. ett förslag som vissa länder var att efter två år få en tillsvidare anställning. Vad innebär det för den enskilda individen för att klara sin försörjning. Vi som fackliga organisationer måste locka dessa individer att organisera sig, informera och få tillsvidareanställda att stötta dem. Hur många tillfälligt anställda kan vi ha för att bevara kvalitet, gruppen menade att maximalt 10% är relevant.

Gruppen menade även att detta handlar om en politisk fråga där vi bör använda de politiska kontakter vi har men framförallt att föra en dialog med arbetsgivaren för att lyfta konsekvenser för den enskilda läraren. Det var tydligt i fler grupper att vi fackliga representanter måste bli mer aktiva. Gällande den akademiska friheten menade gruppen att det är viktigt att identifiera orsakerna till problemet, att ha aktuell data att visa upp och att arbeta både lokalt och nationellt samt att använda media.

Det jag verkligen reagerade över är att kritik vid lärosäten hanteras tyvärr så, att röster tystas, personer som blir uteslutna, mobbade och utsatta på olika sätt. Kan den akademiska friheten och mångfalden bevaras? Vi menade att vi måste agera och försvara den akademiska friheten där den kritiska rösten måste få höras.

Avslutningsvis som deltagare blir det tydligt att oavsett om du arbetar lokalt, nationellt eller internationellt med fackliga frågor är frågorna påfallande lika. Det är möjligheterna till att få agera som facklig förrädare och vilket kontext du befinner dig i som är den stora skillnaden.

Detta har varit en intressant konferens både inspirerande till fortsatt arbete och reflekterande till hur kollegor runt om i världen kämpar på. Fackligt arbete gör skillnad, vi kan och behöver identifiera problemet innan vi kan agera, först då blir vi starka!

Frågor & Svar