Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Situationen i Turkiet är djupt oroande och kräver solidaritet

Jonas Nordling, Svenska Journalistförbundet, Maria Rönn, Lärarförbundet, Kristina Henschen, Union to Union på lunchseminariet den 14 september om Turkiet.

Jonas Nordling, Svenska Journalistförbundet, Maria Rönn, Lärarförbundet, Kristina Henschen, Union to Union på lunchseminariet den 14 september om Turkiet.

Sedan kuppförsöket i juli i Turkiet har regimen bedrivit en omfattande jakt på personer som misstänks vara regimkritiska eller ha kopplingar till Gülen-rörelsen. 80 000 offentliganställda har tagits ur tjänst och lärare har drabbats hårt. Läget för våra kollegor är mycket allvarligt.

Den senaste tidens händelseutveckling i Turkiet oroar mig. Sedan kuppförsöket i juli har regimen bedrivit en omfattande jakt på personer som misstänks vara regimkritiska eller ha kopplingar till Gülen-rörelsen, som sägs ligga bakom kuppförsöket. 80 000 offentliganställda har tagits ur tjänst (Källa: Lärarnas Tidning 12/2016) (1) och lärare har drabbats hårt. Kanske beror det på att lärare, jämte t ex journalister som även de är väldigt utsatta i Turkiet just nu, är välutbildade och har makt över ordet. Kanske beror det på att lärare har inflytande över den unga generationens förmåga att se på sin omvärld med kritiska ögon. Oavsett vilka motiv regimen har för den kartläggning och förföljelse som nu pågår, så är läget för våra kollegor i Turkiet mycket allvarligt.

Sveriges radio har rapporterat om över 15 000 avskedade lärare, 1500 dekaner som ombetts att säga upp sig och 21 000 indragna lärarlegitimationer för lärare i privata skolor (2). Den 8 september rapporterade TT om över 11 000 kurdiska lärare i Diyarbakir som avskedats anklagade för terrorkopplingar. (3) Enligt SVT:s rapportering den 6 september står nära 65 000 studerande utan utbildningsplats efter kuppförsöket (4) och många, många tusental lärare står plötsligt utan försörjning och utan rätt eller möjlighet att utöva sitt yrke.

Lärarförbundet har under många år samarbetat med det turkiska lärarfacket Egitim-Sen, som liksom Lärarförbundet är medlem i lärarfackens världsorganisation, Education International (EI) och dess europeiska avdelning ETUCE. Utöver utbyte i såväl fackliga som pedagogiska frågor, har vi genom åren fått rapporter om de razzior och arresteringar som våra kollegor utsatts för, även före kuppförsöket. Vi har också stöttat dem genom att t ex bevaka rättegångar på plats vid flera tillfällen.

Även om lärare och fackliga kollegor i Turkiet också tidigare har varit en utsatt grupp så har situationen förvärrats och läget är nu oerhört allvarligt. Det är svårt att få fram bekräftade uppgifter om vilka lärare som drabbas, vad de anklagas för och om det är några speciella regioner som påverkas mer än andra. I den kaotiska ovisshet och den rädsla som råder är det också svårt för våra kollegor att bekräfta och kommunicera tillförlitliga siffror.

Det är viktigt att vi, som lärarkollegor och fackliga kollegor agerar, samtidigt som vi också behöver vara mycket försiktiga för att vi inte ska bidra till ökade risker för våra utsatta kollegor. Därför följer vi händelseutvecklingen noga genom EI och ETUCE och vi samordnar våra protester inom världslärarfacket, för att nå största möjliga effekt. Bland annat har EI:s generalsekreterare Fred van Leuwen i skarpa ordalag fördömt Turkiets agerande mot lärarna efter kuppförsöket. EI har också uppmanat den turkiska regeringen att respektera demokratin, att upphöra med övergreppen och att sluta använda det rådande politiska klimatet som ursäkt för att tysta kritiker.

Vad gör Lärarförbundet?

  • Vi följer händelseutvecklingen löpande och har informationsutbyte med EI och andra engagerade lärarfack i Europa
  • Vi planerar för protestbrev tillsammans med EI och andra lärarfack som kommer att skickas när EI bedömer att tidpunkten för det är rätt
  • Via EI håller vi kontakt med våra kollegor i Turkiet och arbetar nu med de avvägningar som krävs för att fortsätta stötta på bästa sätt

Vad kan du göra?

Mänskliga rättigheter, som rätten till utbildning och fackliga rättigheter, är grundläggande i en demokrati. Situationen i Turkiet är mycket allvarlig på flera plan - lärare förbjuds att göra sitt jobb, de fackliga rättigheterna kränks, elever står utan undervisning, universitet stängs... Detta får förstås konsekvenser för hela samhället. Vi vet att internationella kontakter kan vara ett skydd mot förtryck, så därför är det viktigt att vi i Lärarförbundet och inom ETUCE och EI fortsätter göra vad vi kan för att visa solidaritet med vår kollegor i Turkiet.

Källor:
1. Lärarnas Tidning 12/2016
2. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6478356
3. http://www.sydsvenskan.se/2016-09-08/turkiet-stanger-av-11-500-larare
4. http://www.svt.se/nyheter/utrikes/utrensningen-ger-elever-utan-skolor-och-larare-utan-jobb


Inlägget skrivet av Maria Rönn, vice ordförande Lärarförbundet
Frågor & Svar