Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Så skapar vi styrka genom varandra - Internationell lärarfacklig konferens ETUCE

Deltagare från Sverige, Louise Plobeck, Lärarförbundet, Katariina Treville, LR, Line Isaksson, Lärarförbundet, Maria Rönn, Lärarförbundet och Camilla Brown, Lärarförbundet

Deltagare från Sverige, Louise Plobeck, Lärarförbundet, Katariina Treville, LR, Line Isaksson, Lärarförbundet, Maria Rönn, Lärarförbundet och Camilla Brown, Lärarförbundet

​Nu är vi här, i Liège, Belgien på europeisk lärarfacklig konferens, ETUCE Special Conference, för att mötas, dela erfarenheter och i samverkan med Europas lärarorganisationer utveckla gemensam politik.

Konferensen startade idag med förmöten som behandlade kvinnors situation i Europa, artificiell intelligens i skolan och utbildningsfinansiering i Europa. Det är tre stora områden som lärare i Europa har stort behov av att få möjlighet att diskutera, problematisera samt att skapa styrka i varandra för att i slutänden kunna påverka makthavare. Allt för att lärare ska få så bra förutsättningar som möjligt att utbilda för Europas framtid.

Kvinnors situation

När det gäller kvinnors situation lyftes framför allt tre perspektiv fram. Det handlade om kriget i Ukraina och kvinnors utsatthet mitt i kriget och på flykt. Det handlade också om hur kvinnodominerade yrken som lärare inte blivit prioriterade av regeringar under pandemin. Och sist men inte minst om problematiken kring avsaknad av transparens när det gäller löneprocessen och hur det påverkar kvinnors situation i arbetslivet. EU arbetar med ett direktiv för transparens och tillgång till könssegregerad lönestatistik som ska underlätta arbetet för jämställda löner i Europa.

Kvinnor rätt till sin egen kropp - och röst

Ytterligare ett perspektiv som lyftes av Maria Rönn från vår delegation var det som sker USA avseende aborträtten och hur kvinnors rätt till sin egen kropp och sin egen röst hotas i hela världen - också i Europa. Kvinnors rättigheter som vunnits av dem som gått före oss måste försvaras varje dag för att vinna kampen om kvinnors lika värde.

AI - en utmaning för framtiden

Artificiell intelligens är framtidens utmaning. Hur kan vi som lärare och lärarorganisationer hantera de etiska dilemman som uppstår i användningen av AI i skolan? Hur skyddar vi barns och elevers integritet - liksom vår egen - samtidigt som vi drar nytta av de möjligheter AI medför? Diskussionerna landade i att vi som lärare behöver ta ledningen och få möjlighet att tillsammans organisera undervisning så att den möter framtidens krav och samtidigt bevarar de mänskliga relationer som kvalitativ utbildning är helt beroende av.

Det är inte företag eller andra instanser som ska säga vad vi lärare ska göra utan det är vi som ska staka ut framtidens undervisning och dess innehåll. Därför är det viktigt att vi samlar oss och arbetar fram prioriterade arbetsområden så att vi står starka tillsammans och påverkar beslutsfattare även på detta område.

Finansieringen av skolan

Dagens sista workshop berörde vikten av en skola som finansieras på ett sätt som gynnar samhällets utveckling i stort. Den handlade också om vikten av läraryrkets attraktivt och dess betydelse för Europas utveckling i pandemins spår. Irland och Bulgarien förmedlade sina berättelser om förhållandet mellan investeringar i utbildning, lärarlöner, läraryrkets attraktivitet och utbildningskvalitet i sina länder.

Läraryrket behöver bli mer attraktivt

I Bulgarien är lärare relativt välbetalda men däremot utmanas deras arbetssituation genom stora elevgrupper. På Irland är de flesta skolorna privata och drivs ofta av religiösa samfund. Att vara lärare i Irland är förenat med hög status och utbildningen är lång. Däremot är lönen inte särskilt hög.

Under workshopen blev det tydligt att vi behöver arbeta för att öka läraryrkets attraktivitet. Detta är något som förenar Europas länder. De kommande dagarna kommer vi som ETUCE just att fatta beslut om en policy till stöd för alla medlemsorganisationers arbete med att öka läraryrkets attraktivitet. På agendan finns också de krav vi vill ställa kring utbildningens och lärarnas förutsättningar i Europa liksom en resolution till stöd för fred i Ukraina.

Frågor & Svar