Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Rikare med nya lärarperspektiv – en resa att minnas!

Det här är berättelsen om en facklig stipendieresa från Umeå till Kerala i Indien i mars 2019. Vi ville bygga broar och dela med oss av goda exempel. Vi ville också fånga upp kollegornas framgångsfaktorer. Ett lyckat erfarenhetsutbyte är när båda parter har nytta av innehållet i möte.

Lärarförbundets internationella arbete fokuserar på tre prioriterade områden; påverkansarbete, medlemsengagemang och utvecklingssamarbete. Detta tog vår grupp från Umeå fasta på och sökte medel att genomföra en facklig stipendieresa till Kerala i södra Indien. Vi riktade in oss på några specifika frågeställningar som vi planerade att undersöka mer noggrant på plats. Bland annat vilka möjligheter det finns för kvinnor att vara fackligt anslutna och att engagera sig fackligt. Vi ville också få svar på vilka kvinnliga förebilder som finns i Indien, både inom skola och också när det gäller fackföreningsrörelsen. Vi tycker själva att vi valde en lyckad tidpunkt att åka, den internationella kvinnodagen inföll under vår vistelse.

Avdelningen har inte arbetat internationellt på det här sättet på länge
I min roll som avdelningsordförande kände jag att jag ville bredda vår kompetens och fördjupa vårt arbete även utanför Sverige. När Anki Rådal ledamot i styrelsen åkte på en konferens om internationellt arbete i Lärarförbundets regi blev hon inspirerad. Det ledde till att vi gjorde slag i saken och påbörjade vår ansökan. Vi har också intresserade och kunniga medlemmar i avdelningen som vill driva dessa frågor. Det var därför naturligt att gruppen formades ur ett eget engagemang, en grupp på åtta lärare växte fram. En blandning av förtroendevalda och medlemmar, alla ville vi uppleva en facklig stipendieresa. Vårt första beslut kom att bli var resan skulle ställas – det blev Kerala. Resmålet kändes väldigt intressant, vi var alla överens. Det blev ett enkelt beslut. Allt arbete både inför och under resan har skett på vår fritid. Själva resan gjorde vi på Sportlovet och några av oss tog semester.

Skolbesök

På plats i Kerala hann vi med flera skilda skolbesök, dessa varvades med olika möten och konferenser. Vi hälsades välkommen på varierade vis. Det är väldigt fint att få vara med om allt detta. Vi upplevde att vår närvaro var uppskattad. Det var högtidligt arrangerade ceremonier kring vår ankomst. Utifrån vårt perspektiv blev det ibland lite överväldigande med all uppståndelse. Efterhand lärde vi oss mer om indiska seder och förhållningssätt, det var i sanning ett lärande från tidig morgon till sen kväll.

Vi åkte till Kerala med många frågor, vi har fått svar på flera av dem. Det är såklart bra men vi upplever att ju mer vi fick reda på desto fler blev frågorna. Det är verkligen utvecklande på flera sätt att möta kollegor ute i världen.

Dagsprogrammet var gediget
Det var väldigt intensiva dagar med ett omfattande program. Vi hade som sagt formella möten med fackliga kollegor, politiker, beslutsfattare, lärare och rektorer. Dagligen mötte vi varma och generösa kollegor som var nyfikna och ville berätta om sina erfarenheter för oss. Vi berättade såklart om Umeå och vårt fackliga arbete. Vi ägnade tid till att förklara Lärarförbundets syfte, struktur, vision och inte minst vår ekonomi. Vid varje mötes slut passade vi på att föra vi en dialog med deltagarna, det blev ofta högljutt och ganska intensivt. Alla ville vi ställa frågor och mötemånga ville dela sin bild. Vilka spännande diskussioner, vilka fantastiska möten och så tillmötesgående människor! Vi är imponerade över deras uppriktiga stolthet över sitt yrke. Lärarna beskrev att de har en status som gör att de lyckas väl i klassrummet, i arbetet med eleverna. De uppgav att lönen är god och att de har en rimlig arbetsbelastning. Lärarna förklarade att de kände stöd både från regering och föräldrar. Det är generellt nöjda över sin situation. Vi gladdes över att höra dessa vittnesmål. Mötet med eleverna gjorde också ett starkt intryck på oss. Vi är ju lärare och det är i klassrummet vi trivs som bäst.

Det var varmt, riktigt varmt hela veckan. Vi nordbor fick anstränga oss rejält för att få ordning på tankarna så att rätt saker sas. Maten var en upplevelse i sig, smakrik och kryddstark. Flera av oss drabbades tyvärr av nya bakterier i magen samt av intensivt kliande myggbett.

Vår grupp är stolta över vårt land och våra tankar kring skolan och vi vill gärna dela den bilden, detsamma gäller för våra kollegor i Kerala. Ett mäktigt utbyte har skett under denna vecka. Våra indiska kollegor tog verkligen hand om oss på bästa sätt. Våra många olika möten har bevakats löpande av lokal media. Kollegorna visade oss vad som publicerades i olika medier. Även vår länstidning Västerbottens-Kuriren har uppmärksammat vår resa. Vid en presskonferens i Kerala uttalade jag mig ungefär såhär:

”What Swedish teachers primarily need in terms of support are more colleagues. Sweden is facing a major shortage of teachers. In 2018, this shortage is estimated to 60 000 teachers and it is growing. The Government is working together with the teacher unions, the national agencies and the school providers to rise the attractiveness of the profesison.”

Jag avslutade med att säga att det Lärarförbundet arbetar för i Sverige och i Indien – ja i hela världen är att förbättra arbetsförhållandena för lärare. Vi arbetar alla för samma sak. #educationispower

Resegruppen Med på resan var Anki Rådal, Catharina Brandén, Marie Winter, Parvin Zarasvand, Pernilla Höglander Wikström, Christine Jokijärvi, Magnus Fröberg och jag själv Anna Olskog. Alla lärare i Umeå kommun, aktiva på sju skolor i olika skolformer.

Jag dokumenterade vår resa löpande via en blogg, en personlig rapport kring våra gemensamma upplevelser. Ta del av inläggen här:

En lördag på kanalerna
-”Jag är en bra lärare och en stark facklig ledare!”
En dag vi kommer att minnas – alltid!
Ett lärande, det leder till fler frågor än svar!

Med oss hem i bagaget hade vi Kameez (en sorts klänning), sjalar, kryddor men främst mängder av minnen och värdefulla erfarenheter. Vår resa är inte slut, på ett sätt har den just börjat.

Visst kommer du på vårt medlemsmöte ”Resan till Kerala 2019”? Snart kommer en inbjudan, då ska vi berätta mer om vår resa. Är du inte vår medlem ännu tycker jag att du ska bli det.

Välkommen!

Skrivet av Anna Olskog, Grundskollärare ordförande i Lärarförbundet Umeå och ledamot i förbundsstyrelsen.

Följ och kontakta mig:

Följ vår resa på Instagram:

@lararforbundetuagoesindia

Twitter: @annablakka

Facebook: Anna Olskog

Frågor & Svar