Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Ökat våld mot flickor och kvinnor i kristider - så kan vi stoppa det

Krav vi kan ställa på nationell nivå för att bekämpa könsrelaterat våld (Gender Based Violence) källa undp.org

Krav vi kan ställa på nationell nivå för att bekämpa könsrelaterat våld (Gender Based Violence) källa undp.org

Signaler kommer från många länder om en klar ökning av ett redan allvarligt våld mot flickor och kvinnor, framför allt i hemmet men också i samhället.

Denna ökning ör ofta vanlig i krissituationer. En vardag som präglas av ojämlika sociala normer och kanske sedan tidigare innehöll hot om våld eller våld från sin/sina närmaste, fylls av ny oro och stress för hälsa, för jobb och ekonomi. Till detta kommer kanske begränsad rörlighet och social isolering.


Hur ringer jag kvinnojouren och berättar vad som händer när jag aldrig är ensam? Var ska jag ta vägen om jag gör valet att lämna mitt hem med mina barn? Frågor som alltför många kvinnor brottas med i många delar av världen just nu. Under det senaste året har 243 miljoner kvinnor i åldern 15-49 år varit utsatta för våld av en partner, siffror som nu stiger:


Ökningar av våld mot flickor och kvinnor under Covid-19, källa undp.org

Gender Based Violence and Covid-19. Vill du läsa hela rapporten, klicka på bilden ovan.

Vad kan vi då göra? FN:s organ för utvecklingsfrågor UNDP har tagit fram några förslag på åtgärder både nu under pandemin men även för en mer jämlik framtid:

  • Integrera arbete mot våld i nära relationer i nationella planer för Covid 19
  • Se till att stöd och hjälplinjer finns för utsatta kvinnor
  • Utökade resurser för tillfälligt boende och psykologiskt stöd
  • Ökade resurser för stöd från polis och rättsväsende
  • Stöd samarbete mellan olika aktörer från civilsamhället och myndigheter
  • Följ upp statistik och var observant på förändringar i antalet anmälningar
  • Gör offentliga uttalanden där det är tydligt att våldet är oacceptabelt
  • Se över ekonomiskt stöd till dem som är drabbade.Ett exempel på arbetet i BTU, en av lärarorganisationerna i Botswana:

Kollegor i Botswana Teachers'Union (BTU) har varit aktiva under de senaste månaderna i arbetet mot våld mot flickor och kvinnor. Ratanang Baleseng, vice ordförande och ansvarig för jämställdhet och mänskliga rättigheter berättar:

Under perioden 30 mars till 5 april rapporterades 22 våldtäkter i Botswana, av dem var 7 barn mellan 2-13 år. Bland våra medlemmar utsattes sex kvinnor för könsrelaterat våld. BTU erbjöd kvinnorna stöd i form skyddat boende, juridisk hjälp och psykologstöd genom organisationer som de samarbetar med. Vi har även via radio gett stöd till lärare, elever och föräldrar i dessa frågor. Vi har tydligt tagit avstånd från denna typ av våld.

Sedan skolorna öppnade 2 juni har vi även gett stöd till skolledare för rutiner kring de fall där lärare inte kommer tillbaka till skolan och tecken finns på att de utsatts för våld.

Broschyr från GTU Botswana


Stopping gender-based violence in the midst of a pandemic

För att uppmärksamma våld i nära relationer anordnade världsfackens samarbetskommitte den 2 juni ett webbinarie där vår världsorganisation Education International var en av arrangörerna. Du kan se seminariet här i efterhand för att höra fler vittnesmål om denna viktiga fråga. (genom att klicka på bilden)

Webinar GBV 2 June Global Unions


Vad görs i Sverige?

Regeringen har beslutat att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vad kan du göra?

  • Du kan sprida kunskap om dessa frågor på din arbetsplats.


Tack för att du tagit dig tid och läst vår internationella lärarblogg!
Dela den gärna på Facebook eller Twitter.Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar