Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Ledarskap – ego-system eller eko-system?

Åhörare seminarium. Bild: Lärarförbundet

Åhörare seminarium. Bild: Lärarförbundet

​På Education Internationals pågående World Womens conference i Marakech talade idag Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand på temat ” It’s time we move on from single leadership models to collaborative leadership models”.

Johanna tog sin utgångspunkt i att det är mycket som talar för mer av gemensamt och samarbetsinriktat ledarskap, såväl inom fackliga organisationer som vad gäller skolledare och lärare i arbetet i skolan.

- Det finns mycket forskning och organisationsteori som visar på fördelar med ett mer delat ledarskap. Det finns också många erfarenheter från företagsvärlden att lära av. Hela idén med fackföreningar är att skapa förändringar tillsammans. Detta borde också inspirera till hur vi leder.

Lärarförbundets erfarenhet är att många engagerade medlemmar ofta tvekar att ta en ledarposition i det fackliga arbetet. Brist på tid på grund av familjeliv eller på grund av den tunga arbetsbelastning som det ofta innebär att vara lärare är de vanligaste orsakerna. En annan är tron att man ensam måste kunna allt.

- Men jag har sett i flera av våra lokalavdelningar hur särskilt unga kvinnor är redo att ta en ledarroll om de ges möjligheten att dela den med någon annan.

Johanna tog också upp att det svenska Skolverket driver på utvecklingen för ett mer samarbetsinriktat ledarskap för skolledare baserat på forskning. Även om en rektorstjänst inte alltid kan delas av formella skäl, så visar svenska erfarenheter att det i praktiken går att organisera skolledares arbete på mer innovativa sätt, vilka möjliggör en större delaktighet och en ansvarsfördelning uppdelad på flera personer.

- Ett mer delat skolledarskap kan främja pedagogisk utveckling och bidra till bättre fungerande arbetsprocesser.

Något som även lyftes på konferensen som ett intressant exempel på involvering var Lärarförbundets omfattande medlemsdialogdialog förra året. 36 000 medlemmar deltog i digitala enkäter och/ eller fysiska möten och direkta samtal på arbetsplatserna. Tanken var att medlemmar och lokalt förtroendevalda just skulle samarbeta för att definiera prioriteringarna för såväl läraryrkets utveckling som för Lärarförbundets väg framåt.

Det sägs ofta att ett mer delat ledarskap kräver gemensamma värderingar, tillit och att man förmår att hålla tillbaka sådant som personlig prestige och konkurrens. Johanna ser det istället omvänt. Johanna avslutar:

- Samarbete och delat ledarskap är i själva verket något som bidrar till att utveckla de gemensamma värderingarna, tilliten och förmågan att hålla personlig prestige borta.

- Vi behöver se ledarskap på ett mer modernt sätt. Att gå från att se ledarskap som ett ”Ego-system” som bärs av en ensam ledare, till att se ledarskap som något där många

bidrar. Det vill säga där det handlar om att skapa ett ledarskapets Eko-system. I ett delat ledarskap blir vi alla smartare, mer kreativa och kompetenta än vad vi är var och en för sig,

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här