Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Global kampanj kräver att ledaren för lärarfacket i Iran släpps

Esmail Abdi

Esmail Abdi

Lärarförbundet och Education Internationals (EI) medlemmar protesterar mot det 6-åriga fängelsestraff som Esmail Abdi, ledare för Teherans Lärarförbund, dömts till den 7 oktober av Högsta Domstolen i Teheran. Irans lärare fortsätter att undervisa trots att de berövas sina grundläggande rättigheter.

Esmail Abdi, ledare för Teherans Lärarförbund fängslades på lösa grunder redan 2015 för att förhindra hans deltagande i Education Internationals 7:e Världskongress i Kanada. Efter Esmail Abdis hungerstrejk och en massiv solidaritetskampanj både i Iran och världen över, släpptes han i maj 2016.

Anklagad och dömd för mobilisering

Nu är han anklagad och dömd för "mobilisering och anstiftan mot den nationella säkerheten" vilket är både grundlöst och i strid mot rätten till yttrande- och föreningsfriheten. Fackföreningar har även rätt att uttrycka åsikter om ett lands utbildningspolitik.

Den senaste domen kommer vid en tidpunkt då regimens nyliberala politik skapat en kris i landets utbildningspolitik genom långtgående privatiseringar som gjort utbildning till en handelsvara. Många studenter, särskilt flickor från fattiga familjer på landsbygden, är i praktiken utestängda från utbildning och rapporter visar att mer än 3,5 miljoner elever inte kan gå i skolan.

Irans lärare fortsätter att undervisa trots att de berövas sina grundläggande rättigheter. Lärarnas löner ligger ofta under fattigdomsgränsen. Iranska lärares rikstäckande protester och strejker under de senaste åren, understryker deras bestämda krav på systemförändring.

Lärare tystas och emigrerar

Varje år väljer så många som 150.000 högutbildade iranier att emigrera. Många gör det på grund av hög arbetslöshet, men politiskt förtryck och brist på religionsfrihet är andra avgörande faktorer för emigrationen.

Myndigheterna försöker tysta lärares och andras missnöje genom förtryck och fängslande av medlemmar och aktivister.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand har skrivit protestbrev till Irans högsta ledning med anledning av Abdis fängslande.

Anslut dig till den internationella protesten mot förtrycket i Iran och Esmail Abdis fängslande genom att skriva under ett protestupprop via LabourStart !


Frågor & Svar