Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Lärarförbundet skickar solidariska hälsningar till kämpande kollegor i hela Argentina

Under ett besök i Argentina i somras fick Carolina Caldéron från Malmö möjlighet att möta lärare i Argentina som är mycket hårt pressade av usla löner, uppsägning utan grund och bristande resurser. Kollegorna i bl a lärarfacket AMSAFE vädjar om internationell solidaritet.

Den 11 september firas Lärarnas Dag i Argentina. Lärarförbundet skickar solidariska hälsningar och publicerar Carolinas intryck utifrån argentinska kollegors vittnesmål om vad som händer i Argentina.

– Resan började den 21 juni i Santa Fe regionen och avslutades i Beunos Aires 14 dagar senare.

Karta Santa Fe - Buenos Aires

I Santa Fe berättade Susana Ludmer, Ordförande i AMSAFE, Villa Constitution om den katastrofala situation de arbetar under. Krisen är så djup att lärarna inte ens har möjlighet att köpa tillräckligt med mat. Det strukturomvandlingsprogram som regeringen infört har lett till löner under fattigdomsgränsen, uppsägningar utan grund och obefintliga resurser i skolan. Hela regioner utarmas och överges. Trots detta genomför lärarna sin undervisning efter bästa förmåga.

De bristande resurserna gäller också hälsovården och det finns inga skolsjuksköterskor. Elever som behöver vård hänvisas till vårdcentraler som inte heller har några resurser utan studenterna skickas tillbaka till skolan och läraren tvingas försöka lösa problemen på egen hand. Det gäller även elever med särskilda behov som ofta stannar hemma då det saknas speciallärare.

Lärare rädda för att bli uppsagda

Ett konkret exempel är 5-barnsmamman Norma Sanchez i Villa Constitución. Hon tvingas stanna hemma med en av sönerna som har epilepsi eftersom han inte får någon hjälp i skolan. Norma kan inte jobba, familjens ekonomi blir allt sämre och just när jag var där tog regeringen helt bort bidraget till funktionshindrade.

En sak som verkligen slog mig var lärarnas stora rädsla för att bli uppsagda. Det gör att få vågar tala ut, delta i nationella protester eller helt enkelt kräva sina rättigheter. Talar inför en klass

Jag togs väl emot bland kollegor i olika regioner av Argentina. Förutom besök på många skolor, blev jag intervjuad av flera lokala radiostationer och lokal-tv. I Buenos Aires fick jag möta många olika kollegor och fackliga aktivister, musiker, läkare, författare och journalister. Dom såg mig och mitt besök, som medlem i Lärarförbundet Sverige, som ett litet hopp om att deras situation ska bli känd i omvärlden.

Oskyldigt fängslade lärare

Mitt intryck är att situationen för lärarfacken liksom i Argentina i stort inte är tillräckligt känd internationellt. Lärare sitter oskyldigt fängslade utan någon rättslig prövning eller juridisk process. Det finns ett ständigt och tydligt hot från regeringen. Här har dock lärarfackens federation, CTERA engagerat sig och agerat på ett kraftfullt sätt.

Det var samtidigt lite frustrerande att se hoppfulla lärare och elever som såg oss som ett starkt stöd och kanske har förhoppningar om att Lärarförbundet i Sverige förstår deras situation och kan stödja dem när de försöker förändra sina villkor. Jag bara känner att vi, Lärarförbundet Sverige måste göra någonting åt detta omedelbart. Vi behöver hitta sätt att agera på ett kraftfullt sätt för att visa vårt stöd. Carolina Calderón


Kommentar av Ina Eriksson, Internationell förbundssekreterare, Lärarförbundet:

– Lärarförbundet har en lång relation av solidaritet och samarbete med den argentinska lärarfederationen CTERA. Vi är systerorganisationer i vår globala federation Education International, EI. Vi får kontinuerligt information från CTERA och den situation av hot mot lärarorganisationerna som Carolina beskriver är ett faktum. I februari skickade Lärarförbundet protestbrev till de argentinska myndigheterna sedan generalsekreteraren i lärarfacket i Buenos Aires och hans familj hotats till livet. Många lärarorganisationer i världen skrev om detta och vårt stöd publicerades i argentinska medier. Vår solidaritet behövs också idag.


Frågor & Svar