Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Lärarförbundet och ETUCE i nytt partnerskap med lärarfacket i Kirgizistan introducerar fackliga studiecirklar

Den 12-16 september samlades 28 lokala fackliga ledare från TUESWK (Trade Union of Education and Science Workers of the Kyrgyz Republic) tillsammans med representanter från ETUCE och Lärarförbundet i Bishkek, Kirgizistan. På programmet stod en femdagars utbildning i studiecirkelmetodik.

Syftet var att ge ledarna grundläggande kunskap för att kunna introducera fackliga studiecirklar i hela landet.

Fackliga studiecirklar är ingen nyhet. De var en viktig del i folkrörelsernas samhällsbyggnad och mobilisering av medlemmarna i Skandinavien i slutet av 1800-talet och har även varit viktiga i att utbilda och engagera Lärarförbundets egna medlemmar genom historien fram till dagens medlemsdialog. Studiecirklar har också varit en viktig del av Lärarförbundets internationella samarbete under många år. Dessa små, informella grupper av kollegor som samlas för att diskutera och hitta lösningar på sina gemensamma problem är relevanta för lärare i alla länder och faktiskt alla tider.

Under veckan arbetade de lokala fackföreningsledarna tillsammans med TUESWK:s utbildningsansvariga Irina Afanasyeva, ETUCE-teamet samt Kjell Kampe och Robert Gustafson (på distans) från Lärarförbundet för att anpassa metoden till den kirgiziska kontexten.

Seminariet öppnades av TUESWK:s ordförande, Asylbeck Toktogulov, som betonade att fackliga studiecirklar är viktiga för rekrytering och för att stärka den fackliga kompetensen. För att praktiskt förstå hur detta kan göras diskuterade deltagarna flera aktuella frågor. I synnerhet relevansen av att skapa fackliga cirklar; hur man går till väga för att rekrytera deltagare till cirklarna; ordna tillstånd från arbetsgivaren samt allt praktiskt för att framgångsrikt organisera fackliga cirkelträffar.

Study circle KirgizistanUtbildningen byggde i hög grad på deltagarnas synpunkter för att utgå ifrån medlemmarnas behov och därmed den kirgiziska kontexten. Grundläggande var att skapa förståelse för skillnaden mellan traditionell undervisning (samt fackliga möten) och den demokratiska, informella studiecirkeln med stor frihet. Diskussion om lämpliga teman att diskutera (exempelvis fackets historia och roll, arbetsbelastning, löneutveckling, kollektivavtal, arbetstid) och en cirkels upplägg följdes av vad det innebar att själva utbilda studiecirkelledare i sina respektive regioner.

I en sammanfattande diskussion och utvärdering, uttryckte deltagarna entusiasm över att få bidra till startandet av studiecirklar för att sprida facklig utbildning, öka kompetensen i sociala och juridiska rättigheter samt öka solidariteten på arbetsplatsen bland landets skolpersonal (förbundet organiserar all personal i skolan).

Efter en väl genomförd utbildning föreslog ordföranden, Asylbeck Toktogulov, att utbildarna nu genomför en sexmånaders försöksperiod där de testar konceptet på hemmaplan. Efter en återsamling med erfarenhetsutbyte och finslipning i vår, är det meningen att 280 studiecirkelledare ska utbildas och starta egna cirklar i de sju regionerna. Erfarenheten från många andra länder visar att det är rimligt att förvänta sig en stark kollegial utveckling där medlemmarna stärker varandra på det personliga, professionella och fackliga området.

Vi, ETUCE:s direktor Susan Flocken och Lärarförbundets utbildare Kjell Kampe och jag själv, avslutade med att uttrycka glädje och förväntan över hur samarbetet kan lyfta medlemmarnas prioriterade frågor och leda till konkret handling och förändring både på arbetsplatserna samt på region- och nationell nivå.

Förutom entusiasmen och kompetensen att snabbt tillägna sig metodiken var det för mig slående hur närvarande och deltagande jag kunde vara på distans från Sverige i det skickligt arrangerade hybridmötet med Teams, Zoom, två översättare och en stor dos god vilja.

Robert Gustafson
Internationell sekreterare

Frågor & Svar