Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Jordaniens lärarorganisation JTA behöver vårt stöd – nu!

Jordanian Teachers' Association (JTA) har upplösts och massiva uppsägningar av lärare har skett inklusive 14 ledare för JTA. ​Education International, tillsammans med Labour Start, uppmanar oss att protestera. Skriv under protestbrevet här nedan och sprid gärna denna nyhet. Din röst behövs!

Vi har tidigare nåtts av nyheten att lärarorganisationen i Jordanien (JTA) upplöstes den 31 december 2020 av Ammans magistratsdomstol.

Den 29 september 2021 avslog riksåklagaren JTA:s överklagande mot förbundsupplösningen och alla de 14 JTA-styrelseledamöterna dömdes till ett års fängelse. JTA använde tillfället under Världslärardagen för att fördöma de fortsatta rättsliga trakasserier de utsätts för. Den jordanska regeringen har använt nödlagar som antogs under pandemin för att rättsligt trakassera fackföreningsmedlemmar, lärare och andra som arbetar i skolan. Även anställningsbestämmelserna för offentliganställda har ändrats för att göra det lättare att avsluta någons anställning. Minst 65 lärare har tvingats gå i förtidspension.

Lärarförbundet står eniga med JTA i deras krav:

  • att lärarfackliga organisationers rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar garanteras
  • att omedelbart återanställa de avskedade ledarna för JTA och de förtidspensionerade lärarna
  • att häva stämningen mot JTA:s fackliga verksamhet
  • att ytterligare reformera nationella lagar för att anpassa dem till internationell standard

I samband med Världslärardagen 5 oktober i år arresterades och fängslades återigen de ledande medlemmarna av JTA av de jordanska säkerhetsstyrkorna. Kravallpolis sattes in för att stoppa de fredliga demonstrationerna som organiserades för att fördöma tillslaget mot fackliga rättigheter.!

Vill du delta i protesten mot dessa händelser kan du skriva på här:

Sprid gärna nyheten till dina kollegor och andra intresserade! Tillsammans är vi starka!

Frågor & Svar