Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Hur har vi det med jämställdheten?

Maria Rönn Bild: Lärarförbundet

Maria Rönn Bild: Lärarförbundet

Dag två av tre på Education International World Women Conference är slut. Intrycken är många efter alla möten och samtal med kvinnor, lärare och ledare, från hela världen. Konferensens tema är ”Finding a Way through the Labyrinth” och vi pratar om de särskilda utmaningar som kvinnliga ledare möter.


Förutom kvinnliga ledares utmaningar, diskuterar vi även de hinder som finns för kvinnor som vill ta på sig ledande roller på sin skola eller i facket och hur vi kan göra för att stärka kvinnligt ledarskap på väg mot ett jämställt samhälle.

Ledarna är alltid män
Vi har förstås kommit olika långt på vägen. Många kvinnor från andra delar av världen vittnar om att de högsta ledarna för deras organisationer alltid är män, trots att en förkrossande majoritet av medlemmarna är kvinnor och hur de som vågar använda sin röst utsätts för kränkningar och hot. Vi i Sverige har kommit långt på många områden, men vi är inte klara! I Sverige är det inget konstigt att vi har en kvinna som leder Nordens största lärarorganisation Lärarförbundet och flera andra fackförbund och politiska partier, samtidigt som vi ser ut att få vänta länge ännu på vår första kvinnliga statsminister.

Kombinera barn och karriär
Något som många av kvinnorna här på konferensen är nyfikna på är vår frikostiga föräldraförsäkring, som möjliggör jämställt uttag av föräldrapenningen och att vi inte har någon struktur som hindrar att man kombinerar barn och karriär. Jag är själv ett exempel på detta som fått mina barn samtidigt som jag varit ledare i Lärarförbundet. Mina barn har varit med mig på möten och konferenser från det att de varit några veckor gamla och deras pappa har tagit ut en stor del av föräldraledigheten. Samtidigt ser vi fortfarande att kvinnor totalt sett tar ut en betydligt större del av föräldraledigheten och efterföljande deltidsarbete, vilket påverkar såväl livslön som pension negativt och fortfarande ifrågasätts många kvinnor som gör andra livsval än de traditionella – att bli förälder utan att bromsa karriären eller att frivilligt avstå från föräldraskap.

Kvinnor väljs bort ur läroböckerna
Trots att vi kommit långt på vägen är det lätt att bli blind för de strukturer som finns omkring oss. Zohra Lhioui, professor från Marocko, tog i gårdagens paneldebatt här på konferensen upp hur viktigt det är att vi granskar våra läroböcker med ett kritiskt öga. Alltför ofta är kvinnor underrepresenterade i läroböcker, eller stereotypt representerade via bilder där de lagar mat eller tar hand om barn. Detta exempel är högaktuellt även i svensk kontext.

Ett par år efter Gy11:s genomförande fick jag en ny historiebok att använda i mina klasser. Döm om min förvåning när jag endast kunde hitta två kvinnor nämnda vid namn i hela boken (möjligen med undantag för någon bildtext). Kvinnorna som nämndes var Betty Pettersson, Sveriges första kvinnliga student, och Charlotte Israel, tysk kvinna gift med judisk man under andra världskriget. Jag skrev till förlaget och undrade om det inte fanns bättre sätt att komprimera historien i en översiktlig lärobok, än att ta bort kvinnorna. Svaret jag fick gjorde mig än mer förvånad. Förlaget skrev att boken, som fokuserar på industrisamhällets uppkomst och utveckling, demokratins framväxt och 1800- och 1900-talets globala processer, är kortfattad och översiktlig. Endast det som är viktigt för framställningen kommer med och det ”leder av naturliga skäl till att män blir överrepresenterade”, t ex på grund av alla de politiker som var aktiva under inbördesstridernas år i Sverige.

Trots att det är några år sedan jag fick detta brev blir jag fortfarande lika upprörd över att läsa att män naturligtvis blir överrepresenterade i en bok som fokuserar på den tid då suffragetter och kvinnosakskvinnor lyckades flytta fram positionerna enormt i Europa så att vi tillslut fick kvinnlig rösträtt i många länder. Allt detta påmindes jag om här, på kvinnokonferensen i Marrakech, på hundraårsdagen av den kvinnliga rösträttens införande i Storbritannien med ett barnbarn till en av suffragetternas vid bordet bredvid mitt.

Kvinnors bidrag genom historien
Education Internationals kvinnokonferens här i Marocko har än en gång påmint mig om hur viktigt det är att vi alltid är vaksamma på de strukturer som står i vägen för kvinnor och minoriteter som vill stiga fram och leda. Våra läroböcker borde ge våra elever lika många exempel på framstående kvinnor som män. Det finns kvinnliga ledare, politiker, författare, forskare, uppfinnare, upptäcktsresande och pionjärer att skriva om och det finns litteratur skriven av kvinnor från alla tider att läsa. Låt oss hjälpas åt att lyfta fram dessa exempel! Låt oss hjälpas åt att visa våra elever att kvinnor liksom män har bidragit genom historien för att ta oss dit där vi är idag! Låt oss ge dem kvinnliga förebilder!

Arikeln skriven av Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.
Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram @marialarare.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här