Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Hoten och våldet ökar – det demokratiska utrymmet minskar

Allt fler stater begränsar yttrandefriheten och allt fler arbetstagare mördas, hotas och misshandlas: i Colombia dödades 19 fackligt aktiva under det senaste året. Mellanöstern och Nordafrika rankas fortsatt som de farligaste regionerna, i världsfackets ITUC:s nya rapport.

Årets Global Rights Index mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 142 länder. Här är listan över världens tio värsta länder vad gäller respekt för arbetstagares rättigheter:

När det gäller lärare lyfter rapporten situationen i Turkiet där tusentals lärare avskedats eller förflyttats som en del i förtrycket efter kuppförsöket 2016. Även ledarna för lärarfacket i Iran, förre generalsekreteraren Esmail Abdi och tidigare talespersonen Mahmoud Beheshti-Langroud i Iranian Teachers’ Trade Association avtjänar långvariga fängelsestraff. Den svåra situationen för fackligt aktiva lärare i Turkiet och Iran har Lärarförbundet uppmärksammat i stödkampanjer och brev till ländernas regeringar under det gångna året.


– Ingen ska behöva utsättas för våld på grund av sitt fackliga engagemang och viljan att göra arbetslivet bättre. Detta måste få ett slut, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO. Det här handlar om mina och dina kollegor, över hela världen.

Statistiken visar att den globala trenden med osäkra anställningar blir snabbt vanligare även i Europa och i välkända företag – allt fler riskerar att jobba under dåliga villkor.

Tillsammans kan vi stärka de mänskliga rättigheterna på arbetsplatser världen över. Fria fackföreningar är en viktig kraft för att utveckla demokratin, fördela världens resurser mer jämlikt och skapa schysta arbetsvillkor. Därför är rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar en del av både de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Du kan bidra på flera sätt.

Gå med i Lärarförbundet – värva någon annan om du redan själv är medlem. De svenska facken är en del av en global, facklig rörelse som samarbetar i solidaritet och stödjer kollegor i utsatta länder. Lärarförbundet stödjer uppbyggnaden av oberoende, starka och demokratiska lärarfackliga organisationer i många delar av världen. Genom ditt medlemskap bidrar även du till lärares fackliga rättigheter där dessa hotas. Du hittar mer information om vårt arbete här: www.lararforbundet.se/internationellt

Påverka beslutsfattare - det är viktigt att trycka på politiker och beslutsfattare för att de ska förstå att svenska aktörers agerande i andra länder är av högsta prioritet: vem och hur kan du påverka? Du kan även skriva under internationella protestbrev till stöd för fackliga rättigheter. Du hittar många fackliga kampanjer här: www.labourstart.org

Agera via din fackförening eller som anställd – många svenska företag är verksamma världen över. Lär dig mer om situationen i länderna och påverka företagsledningen att ta ansvar: www.uniontounion.org/facket-i-varlden

Var en aktiv konsument - både privat, på jobbet och i föreningslivet. Om alla frågar efter schysta villkor och visar miljömedvetenhet måste leverantörerna lyssna. Handla Fairtrade när det går. Märkningen innebär att arbetstagarna har rimlig lön och fackliga rättigheter: www.fairtrade.se Se även till att du och din arbetsplats agerar medvetet när ni reser till andra länder där arbetsrätten är sämre: www.schystresande.se

Detta är femte året som världsfacket ITUC presenterar sitt rättighetsindex, Global Rights Index. 142 länder granskas och betygssätts utifrån 97 faktorer, baserade på FN-organet ILO:s konventioner. Betyget 5+ är sämst, 1 är bäst. Sverige och Norden tillhör de 13 länderna i grupp 1.

Läs hela rapporten på www.uniontounion.org/gri2018

Se och sprid kampanjfilmen Världens sämsta länder att arbeta i:


https://www.youtube.com/watch?v=gHHhcqwn9v0&feature=youtu.be

Frågor & Svar