Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Fackliga kränkningar och hotet mot demokratin står i fokus i kampanj ledd av Union to Union

Den 30 juni publicerades rapporten Global Rights Index, som årligen följer upp utvecklingen för fackliga rättigheter och arbetstagares villkor i världen. Det blev en hel del publicitet i olika media då, även i Sverige.

Nu följs detta upp av svenska förbund, centralorganisationer och även vår gemensamma organisation Union To Union, med en kampanj som avslutas på fredagen den 10 september kl 10, med ett webinarium på temat ”Varför är demokratin hatad av så många med makt?” https://www.uniontounion.org/varfor-ar-demokratin-hatad-av-sa-manga-med-makt

Union-to-union

Detta webinarium tar avstamp i den internationella rapporten Global Rights Index, men syftar också att belysa läget i vårt eget land, ett år innan våra allmänna val. I år är det också 100 år sedan Sveriges folk kämpade sig till allmän och lika rösträtt, även för kvinnor.

Idag har också en debattartikel publicerats i Dagens Arena, skriven av Union To Unions tre styrelseordföranden från LO, TCO och Saco: https://www.dagensarena.se/opinion/stodet-till-fria-fackforeningar-maste-fortsatta/

Debattartikeln pekar på att Corona-pandemin på många håll i världen utnyttjas av makthavare för att begränsa vanligt folks levnadsvillkor, undergräva fackliga rättigheter och den demokratiska rättsstaten. Debattartikeln hänvisar också till den kommande valrörelsen och uppmanar samtliga partier att vara tydliga i sitt ställningstagande för arbetstagares villkor och fackliga rättigheter, liksom vikten av fortsatt stöd till det internationella fackliga biståndet.

Mot bakgrund av Lärarförbundets mångåriga stöd till fackliga systerorganisationer runt om i världen, är det inte svårt att instämma i de ovanstående budskapen. Vi ser hur det minskade utrymmet för många lärarfackliga organisationer försämrar villkoren för lärare runt om i världen – samtidigt som vi ser hur otaliga lärarfack fortsätter att konstruktivt kämpa för demokrati och för allas rätt till god utbildning.

Frågor & Svar