Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

ETUCE Kongress – Europas lärare stöder varandra i solidaritet!

Under två decemberdagar har jag haft förmånen att tillsammans med en delegation från Lärarförbundet delta i regional kongress inom ETUCE-den lärarfackliga federationen i Europa. Lärarorganisationer från hela Europa möttes för att tillsammans diskutera och fatta viktiga beslut.

Kongressen hade över tre hundra deltagare och leddes av ordförande Christine Blower. Vi kongressdelegater var på plats framför våra många olika skärmar i plattformen Zoom. Kongressens tema pekar ut de fokusområden som jag tror speglar vår skolvardag oaktat var vi är yrkesverksamma.

Tillsammans vill vi utveckla lärarprofessionens status och attraktivitet för att klara gemensamma utbildningsutmaningar kring solidaritet, demokrati, jämlikhet och hållbar utveckling i Europa. Viktiga beslut fattades som angår mer än 11 miljoner lärare under fyra år framåt.

Många talare tog såklart upp pandemin och dess konsekvenser. Vi är helt överens om att det kommer att krävas en stor solidaritet från oss alla under den kommande vintern och sannolikt längre än så? Restriktioner av olika slag lär finnas kvar och det påverkar lärare, elever och hela samhället. Vardagen så som vi vanligen känner den kommer inte att återvända i närtid. Det är också därför ETUCE 2020 inte hölls i Portugal, vilket var ursprungsplanen. I stället såg vi varandra i vad jag ibland tänker påminner om ett akvarium, där var och en simmar i sin egen ruta men med en stark vilja om att uppbåda gemensam kraft framåt.

ETUCE "Pandemin har på så många platser visat på och ökat ojämlikheten. Kollegor, det är skälet till att vi måste kämpa för likvärdig utbildning och social rättvisa. Det är därför vi är engagerade i facket.” som ETUCEs ordförande Christine Blower, uttryckte det.

Min första kongress med fackliga kollegor från Europa sammanfattar jag som demokratisk, samtidigt som jag grubblar på vad vi lärare från alla Europas olika hörn egentligen lägger in i begreppen som uttalas. Lärare är olika på flera sätt, samtidigt som vi förenas i våra yrkesfrågor och i delar av våra värderingar när vi möts så här. När människor från olika kulturer med skilda förkunskaper begär ordet, räknar röster och lyfter åsikter kan det bli lite tålamodsprövande för de av oss som vill framåt i agendan. Vår delegation från Lärarförbundet är eniga om att vi är alla ganska nyligen inskolade i den nya digitala miljön. Vi har en likartad situation framför våra datorer, jämfört med tidigare irl-kongresser. En spaning värd att lyfta, även om ”akvariemöten” är second best så att säga.

Mitt engagemang för lärares arbetsbelastning och en bättre arbetsmiljö har stärkts under dessa dagar, det var välbehövligt och mäktigt på samma gång. Efter en riktigt tuff vår och höst för oss lärare behövde ”engagemangsreserven” fyllas på. Jag fick ta del av värdefulla perspektiv och på allvar känna att kraften av tillsammansarbete i avgörande frågor ger energi, trots skärmar som hindrar oss att nätverka på det sätt som vi är vana vid. Jag noterade också att jag kunde räkna in flera yngre kvinnor bland delegaterna, det är hoppfullt och spelar roll tycker jag.

Alla har vi vår egen berättelse kring yrkesval, engagemang i fackföreningsrörelsen samt de personliga drivkrafterna men utgångspunkten för det internationella samarbete som Lärarförbundet står för är gemensam. Vi stödjer lärare som förhindras att organisera sig och arbeta fackligt och medverkar till att lärare kan bygga starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer. Det är jag stolt över. Jag är stolt över oss! Det råder verkligen ett starkt samband mellan demokrati och solidaritet och jag känner att jag värderar gemenskap med kollegor högt.

ETUCE-delegation på Teams
Så här uttryckte vi oss när ETUCEs verksamhetsplan 2021-2024 diskuterades:

”Lärarförbundet tror att ett ökat fokus på att stärka lärarfacken, genom organisationsutveckling och facklig förnyelse bör prioriteras de kommande fyra åren. En stärkt social dialog, rätten till kollektivavtalsförhandlingar, och respekt för de avtal som sluts i vår region, Europa, är nyckeln till att nå våra uppsatta mål”.

Ett samlat agerade från miljontals lärare ger dessa ord mening, betydelse och leder till förändring – det är kärnan i vårt fackliga arbete. Resolutionen som vi antog på #ETUCE2020 är kraftfull, nu behöver vi agera för att detta ska bli verklighet.

ETUCE kongressen är nu delvis avslutad och det var endast en resolution som utgick från konferenstemat vid detta möte. Resolutioner kring politikutveckling på specifika teman från styrelsen och medlemsorganisationerna sköts upp till en extrakongress i juli, som vi just nu hoppas ska kunna genomföras live.

Larry Flanagan från EIS, Skottland valdes till president och ytterligare sex personer valdes in till vice ordföranden: Dorte Lange DLF Danmark, Odile Cordelier SNES/FSU Frankrike, Branimir Strukelj, SVIZ Slovenien, Trudy Kerperein, AoB Nederländerna, Andreas Keller GEW, Tyskland och Galina Merkulova, ESEUR, Ryssland. Tillsammans representerar de olika fackliga verkligheter och lärarerfarenheter från hela Europa.

Håll ut en tid till, följ råden och bär dem lyhört. Det är ett sätt att värna om både nutid och framtid.

De varmaste av hälsningar

Anna Olskog
Grundskollärare
Ordförande i Lärarförbundet Umeå
Ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse
#ETUCE2020

Frågor & Svar