Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Ett zambiskt besök

I samband med lanseringen av årets Global Monitoring Report (GMR) har Lärarförbundet haft besök från den zambiska lärarorganisation ZNUT. Leah Kasaji är ansvarig för jämställdhet på ZNUTs kontor i Lusaka och hon är aktiv i det kvinnonätverk i Afrika som Lärarförbundet stöder. Hon berättar att arbetet för jämställdhet i ZNUT går sakta men säkert framåt.

-Vi har kvinnokommittér lokalt, regionalt och nationellt och ser till att också kvinnors intressen bevakas i facket.

Det ska helt enkelt inte gå att ta beslut som rör kvinnor utan att kvinnor är representerade, vilket uttrycks med en slogan ”not about us without us”.

På GMR-seminariet berättade Leah att även om lärarna har status (det är kö till lärarutbildningen) och att facket lyckats bra i löneförhandlingar (man sätter märket för lönebildning) så finns också problem. I och med satsningar på att nå millenniemålet att alla barn ska gå i grundskola, har klassrummen blivit överfulla.

- Förut hade jag i snitt fyrtio elever, nu har jag åttio. Hur ska jag hinna göra omdömen och följa upp att alla barn lär sig?

Jag påminns om att kollegor i världen diskuterar liknande frågor som vi gör i Sverige, men att förutsättningarna givetvis ser olika åt. När du tänker på länder med stor fattigdom i södra Afrika är det kanske inte en ljus bild du ser framför dig? Så en annan reflektion jag gör är att vi också behöver höra positiva nyheter och få en nyanserad bild. På så vis kan vi bättre lära av varandra. Kanske ZNUT har ett tips på hur vi kan göra läraryrket attraktivt igen?

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här