Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Ett nordiskt-palestinskt samarbete

Situationen kan vara svår för lärare i Palestina. Lönen är låg (motsvarande 5 000 i månaden) och lärarna förväntar sig mycket av sin fackliga organisation GUPT, som trots dialog med regeringen har svårt att få gehör för sina krav. En förklaring, eller ursäkt, som regeringen tar till är att den palestinska administrationen i stort sett finansieras av utländskt bistånd, från EU, USAID och FN-familjen.

– Vi får höra att EU har bestämt lönen för lärarna och att vi därför inte kan förvänta oss några ökningar, säger Nadim Sami i GUPTs styrelse.

Biståndsberoendet gör också att fördelningen av pengar till utbildning (som ändå uppgår till hyggliga 16-17 % av statsbudgeten) i begränsad mån går till förbättringar i grundskolan, lärares löner och fortbildning utan styrs i stället till infrastruktur, utbyten och annat som dikteras av utländska givare. Det här är bara ett exempel av många hur situationen ser ut i Palestina idag. Oavsett enskilda individers kapacitet och organisationer för förändringar i det palestinska samhället, definieras handlingsutrymmet av externa faktorer som ingen kan styra över, det är förutsättningen att leva under ockupation.

Men svåra villkor avskräcker inte unga att tänka sig en framtid som lärare. På en plats där 16.6 % av kvinnorna förvärvsarbetar (se information från ILO) är läraryrket en av få möjligheter för kvinnor att få arbete. En svaghet som GUPT vill komma till rätta med är bristen på jämställdhet i organisationen, det finns inga kvinnor i styrelsen trots att 65 % av lärarna är kvinnor. På den senaste kongressen visade sig den stora utmaningen vara att kvinnor inte gav stöd till sina medsystrar i deras nomineringar eller kamp för inflytande, vilket gynnade männen som traditionellt har styrt GUPT.

För lärare i förskolan är lönen mindre än 100 dollar i månaden och arbetstiden är längre än för grundskollärare, från klockan åtta till fyra. Det finns idag få möjligheter till inflytande för den nystartade fackliga organisationen för förskollärare (som har att diskutera villkoren med socialdepartementet, eftersom förskolan inte är en del av det formella utbildningssystemet). Lärarförbundet ser över möjligheten att ge stöd till GUPT tillsammans med norska Utdanningsförbundet, medan våra danska kollegor i BUPL samarbetar med de palestinska förskolelärarna. Ett nordiskt-palestinskt samarbete med andra ord.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar