Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

EI:s 8th World Congress Dag 4

Är världens lärares situation något som påverkar oss i den svenska skolan? Är det relevant att ägna tid till att diskutera andra länders skolutmaningar när vi har fullt upp på hemmaplan?

Ibland när man står mitt i en vardag med arbetsbelastning som gör lärare sjuka, lärarbrist som hotar vår professionella frihet, eller känner av de antidemokratiska vindar som hotar vårt samhälles stabilitet, kan det ligga nära till hands att tänka att vi, som fackförbund, bör satsa alla resurser på att lösa de problem vi har på hemmaplan, innan vi blickar utanför Sveriges gränser. Men något som blir tydligt här på Education Internationals kongress i Bangkok är att vi delar våra utmaningar med kollegor världen över och att lösningarna är våra tillsammans.

Lärare från när och fjärran vittnar om hur extremism, fascism och auktoritära ledare hotar
demokratin, hur företags vinstbegär urholkar utbildningens kvalitet och hur nedskärningar försämrar förutsättningarna för lärare att göra sitt arbete, utmaningar som vi känner igen hemifrån. Trots att vi är lärare från alla världens hörn är våra upplevelser likartade och de är ofta sprungna ur samma globala trender.

Education Internationals generalsekreterare David Edwards kallar oss lärare i världens lärarfack för ”organized wisdomworkers”, eftersom lärare på många sätt är sanningarnas försvarare.

Kunskap är vaccin mot likgiltighet och intolerans i tider av alternativa fakta och fake news.

Som lärare kan vi verkligen få rätt saker att hända. Vi har makt att förändra. Vi har framtiden i våra händer. Det är därför som lärare och fackliga företrädare också ofta är de som står i skottlinjen när diktaturer och auktoritära ledare tar makten. Och det är därför som vi måste stå solidariskt sida vid sida med lärare i hela världen i kampen för fackliga mänskliga rättigheter, en stark lärarprofession och ”Free Quality Education for All”.

Tillsammans kan vi göra skillnad!


Inlägget skrivet av Maria Rönn, vice ordförande i Lärarförbundet

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar