Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Svår politisk situation för lärarfack i Latinamerika

Den 12-13 september fick Lärarförbundet besök av fackliga kollegor från Latinamerika som representerar lärarfacken i Argentina (CTERA) och Brasilien (CNTE), samt från Education Internationals region-avdelning för Latinamerika. De fick möta Lärarförbundets ledning, medlemmar i Uppsala samt TCO.

Delegationen träffade Lärarförbundets ledning och diskuterade hur Education International ska utvecklas i framtiden. En annan punkt som besökarna lyfte var den i deras mening svåra situation som uppstått i Brasilien efter avsättningen av presidenten Dilma Rousseff, liksom i Argentina som fått en ny konservativ president. Bägge länderna upplever nu en politik där både fackens roll och den offentliga skolans plats ifrågasätts, jämfört med tidigare regeringar där rättighetsperspektiv och fattigdomsbekämpning hade påverkat inriktningen i de statliga satsningarna.

Ett besök hos Lärarförbundets lokalavdelning i Uppsala gjordes, där huvudpunkten var ett välbesökt medlemsmöte kring situationen i Argentina och Brasilien. Lokalavdelningen i Uppsala har ett samarbete med Buenos Aires-distriktet av det argentinska lärarfacket, CTERA. Samarbetet handlar om arbetsmiljöfrågor i skolan. Dialogen med Lärarförbundets Uppsalaavdelning om erfarenheterna av svensk arbetsmiljölagstiftning, skyddsombudens roll och fackligt engagemang i arbetsmiljöfrågor har bidragit med inspiration till CTERA i förhandlingarna om Buenos Aires-provinsens arbetsmiljölagstiftning.

Delegationen träffade också TCO:s ordförande Eva Nordmark och kanslichefen Torbjörn Bredin. TCO berättade om deras arbete, medan den latinamerikanska delegationen presenterade sin bild av läget i Latinamerika. Gästerna hade många frågor om hur centralorganisationerna samarbetar i Sverige, om jämställdhet på arbetsmarknaden och om föräldraförsäkring.

Både CNTE och CTERA har tidigare varit samarbetspartners till Lärarförbundet i vårt internationella fackliga utvecklingssamarbete. Pengar från medlemsavgifter och från svenska biståndsmedel gick under ett antal år till fackliga studiecirklar och ledarskapsutveckling i dessa organisationer när facklig verksamhet var hotad och förföljd av auktoritära regimer.

Gästerna från CNTE och CTERA lyfte fram betydelsen av utvecklingssamarbetet och sa att många av de engagerade ledare och medlemmar de har idag växte i sin fackliga kunskap och roll genom samarbetet med Lärarförbundet. Idag är vi partners av ett annat slag, som delar erfarenheter, prövar tankar och strategier tillsammans för att utveckla lärarfackens roll här och i Latinamerika.

Deltog i delegationen gjorde; Hugo Yasky Ordförande EI:s regionkommitté i Latinamerika och generalsekreterare i CTA (motsvarande TCO)/Argentina.
Eduardo Pereyra Internationell sekreterare CTERA/Argentina.
Roberto Leao Vice-ordförande i EIs världsstyrelse. Ordf. CNTE/Brasilien.
Fatima Silva Vice ordf. EIs regionkommitté i Latinamerika och Internationell sekreterare CNTE/Brasilien.
Combertty Rodriguez Chefskoordinatör EIs regionkontor i Latinamerika.

Inlägget skrivet av Joakim Olsson

TV: Intervju med Eduardo PereyraKommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här