Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Ban Ki-moon svarar på nordiskt krav för alla barns rätt till utbildning

Inför Världslärardagen 5 oktober i år skrev vi i de nordiska lärarorganisationerna ett brev till de nordiska statsministrarna och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon angående specifika mål om utbildning i FN:s nya utvecklingsmål.

Idag saknar 57 miljoner barn tillgång till grundskola trots att världens regeringar år 2000 lovade att ge alla elever den möjligheten senast nästa år, 2015. Utvecklingen går åt rätt håll men den går för sakta. 

Nu pågår förhandlingar om FN:s nya utvecklingsmål som kommer att omfatta alla världens stater. Lärarförbundet arbetar målmedvetet tillsammans med lärarorganisationer världen över inom Education Internationalför att specifika mål för utbildning ska finnas med bland de nya utvecklingsmålen 2015-2030.

Inför Världslärardagen 5 oktober i år skrev vi i de nordiska lärarorganisationerna ett brev till de nordiska statsministrarna och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Den första som svarat är FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Han uppskattar vårt engagemang och ser dessa frågor som viktiga i de fortsatta förhandlingarna om utvecklingsmålen.

I brevet till statsministrarna och FN föreslår vi att de nordiska länderna arbetar för att utvecklingsmålen förtydligas genom följande krav:


Att den höjda utbildningskvaliteten som förväntas vid 2030 års utgång kräver förbättrad lärarutbildning.

Att om alla barn vid 2030 års utgång skall undervisas av kvalificerade, yrkesutbildade och motiverade lärare med rätt resurser, så räcker det inte med att hänvisa finansieringen till internationellt bistånd.

Målen måste kompletteras med överenskommelser om hur de ska förverkligas och finansieras. Det krävs att varje land tar ansvar för sin utbildning och att utbilda kvalificerade lärare och att de länder som har möjlighet, t ex de nordiska, kan bidra till detta i utvecklingsländer.

De nordiska lärarorganisationerna erbjuder sig även att bidra med det vi kan för att stödja de nordiska regeringarnas engagemang och bidrag i processen kring de nya globala utvecklingsmålen.

Lärarförbundet har under flera år försökt påverka den svenska regeringen att fördela en större del av biståndet till utbildning, i dag är den delen endast 2%.

Nu följer vi med stort intresse den fortsatta processen kring förhandlingarna om FN:s utvecklingsmål och Sveriges roll i denna!


Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här