Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Avslutande tankar kring EI:s världskongress - Jag tror det är lite som i FN

Jag tror att det är lite som i FN:s generalförsamling men utan de stora stoppklossarna. Det är det närmaste jag kommer att beskriva denna världslärarkongress som på ett sätt känns som en världsomspännande sammankomst för det absolut goda.

Kongressens tema – Teachers take the lead - är förvisso kopplat till utbildning men det är också så tydligt att det lika mycket handlar om mänskliga fri- och rättigheter. Det hör liksom ihop oavsett om det handlar om urbefolkningens rätt till god utbildning, vådorna och möjligheterna med AI i klassrummen, lärarfackens möjlighet att verka i diktaturer eller storbolagens rovdrift på utbildningssystem i utvecklingsländerna. Det senare hade jag förmånen att ge det svenska EI Världskongress 2019 1perspektivet på och beskrev farorna med kombinationen av nuvarande skolpengssystem och det fria skolvalet för likvärdigheten i svensk skola. Övade på att säga ordet kommöschölajsäjschen (commercialisation) halva kvällen.

Skillnaden i retorik mellan olika nationaliteter är slående och ibland måste man dra på munnen. Latinamerikanerna står på barrikaderna som vid en generalstrejk, oftast helt utan manus och kommunicerar med hela kroppen medan finnarna talar torrt och lågmält, afrikanerna resonerar eftertänksamt medan amerikanerna härjar runt som på ett väckelsemöte.

Formatet med långa plenumdiskussioner med tolkar är stundtals svårt utmattande men detta till trots fylls jag av vördnad och högtidlighet för alltihop och min nya favoritfras är ”This resolution was carried unanimously”. Rundabordssamtalen är lyckligtvis mer interaktiva med människor från alla världsdelar som alla talar olika språk, har olika frisyrer, klädstil, religion och färg på huden men som alla delar samma engagemang för god utbildning för jordens barn och unga.

EI Världskongress 2019 2Slutligen fylls jag än en gång av stolthet inför vårt seriösa förbund med vår noggrannhet och plikttrogenhet och med vår fantastiska internationella avdelning. Att iaktta Eva, Robert, Joachim och Ina kommunicera med kollegor i länder där facklig verksamhet fortfarande är i sin linda och med vilka vi har viktiga utvecklingssamarbeten gör mig rörd och ödmjuk. Här gör vi verkligen skillnad!

Louise Plobeck, ledamot i Lärarförbundets styrelse

Frågor & Svar